Publiek private samenwerking geeft boost aan energie uit water sector

Energie | Zonne-, wind-, water- en getijstroomenergie

Binnen het op eind juni opgerichte Dutch Marine Energy Centre (DMEC) werken kennisinstellingen en bedrijven samen om energie uit de kracht van water groot te maken. Met DMEC plaatst Nederland zich vooraan in de wereld van duurzaam geproduceerde mariene energie. Het geeft een impuls aan het bedrijfsleven en is essentieel voor de energietransitie. DMEC biedt de kansen!

Preventiescan klimaatverandering voor bedrijven

kort

Preventief handelen naar klimaatverandering is essentieel om mogelijke schade te voorkomen. Klimaatverandering maakt weersomstandigheden extremer en kan veel schade veroorzaken. Dit hebben we de afgelopen weken kunnen merken. De preventiescan klimaatverandering van Delta Lloyd en Klimaatplein.com bereid ondernemers voor op mogelijke gevolgen.

Het laat mogelijke schadegevolgen van klimaatverandering zien, zoals brand ten gevolge van overbelasting van elektrische installaties bij hitte en droogte, waterschade en stormschade. Daarnaast geeft het praktische preventietips. Zoals het regelmatig laten keuren van elektrische installaties door een deskundig bedrijf en het meteen herstellen van mogelijke verbeterpunten. Het opslaan van goederen in stellingen of pallets, in plaats van op de vloer, of het controleren van het dak op loszittende luiken, dakpannen, golfplaten en daklagen. Met de scan willen Delta Lloyd en Klimaatplein.com bewustwording creëren en aanzetten tot het nemen van preventieve maatregelen.

Je eigen windmolen voor groene stroom

kort

Met crowdfunding verkoopt het initiatief De Windcentrale windmolens aan particulieren. Met je eigen stukje windmolen, een Winddeel, kan je je eigen huishouden van groene stroom voorzien. De stroom die een winddeel opwekt, wordt verrekend met de energierekening van de eigenaren. Sinds de start in 2010 heeft het initiatief al 16,5 miljoen euro opgehaald en ruim 15.000 huishoudens voorzien nu in hun eigen groene stroom. Binnen een week werd 1 miljoen euro bij elkaar gebracht voor de tiende windmolen van De Windcentrale. Per 1 augustus zijn 830 huishoudens gezamenlijk eigenaar van de windmolen De Boerenzwaluw in Friesland. Ruim 10.000 mensen staan al ingeschreven voor een deel van een volgende windmolen.

Prototype Ocean Cleanup in de Noordzee

kort

Deze zomer zal de Ocean Cleanup een prototype in de Noordzee plaatsen. Het prototype om plastic afval in oceanen te verzamelen is 100 meter groot en vormt een test voor verschillende weersomstandigheden en golven. Deze test wordt medegefinancierd door Boskalis en de Nederlandse overheid. In 2020 wil de Ocean Cleanup een 100 kilometers lange barrière plaatsen tussen Hawaï en Californië om met de oceaanstroming plastic afval te verzamelen. Volgens analyse zal dit de helft van al het afval in de Grote Oceaan binnen 10 jaar opruimen.

Plasticsoep lekkernij voor vissen

Biodiversiteit | Dieren

Vissenlarven die tijdens de ontwikkeling in aanraking komen met microdeeltjes plastic vertonen veranderd gedrag en achtergebleven groei. Dit leidt tot een verhoogd sterftecijfer. Ze verkiezen plastic boven plankton, hun natuurlijke voedsel. Plasticvervuiling bedreigt zo vissenpopulaties en hele ecosystemen.

Met een business case een ontwikkelingsland helpen

algemeen | Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In de Partnership Verkiezing werken jonge mensen vanuit bedrijven aan het opzetten van een business case in ontwikkelingslanden. Doel is om oplossingen te creëren voor de grootste internationale uitdagingen.

Maleisië realiseert beschermd zeegebied van miljoen hectare

kort

Maleisië heeft een miljoen hectare ten noorden van Borneo uitgeroepen tot beschermd zeegebied, het Tun Mustapha Park. Verschillende partijen, waaronder het Wereld Natuur Fonds, zetten zich jarenlang in voor de bescherming van deze natuur. Dit gebied is een van de rijkste natuurgebieden in de regio met koraalriffen, mangroves, honderden tropische vissoorten, zeeschildpadden en de Indische zeekoe. Het Tun Mustapha Park is een van de rijkste visgronden in de regio en voor de lokale bevolking van levensbelang. Door vervuiling, overbevissing en verwoestende vismethodes, zoals dynamietvisserij staat deze kwetsbare natuur echter steeds meer onder druk.

NKWK in 2016: het jaar van het vinden

algemeen | Wetenschappelijk onderzoek

Op 17 mei vond het tweede congres plaats van het Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven werken daarin samen aan (nieuwe) kennis en innovaties voor een waterrobuuste en klimaatbestendige delta. In het NKWK geldt: meedoen = meebetalen = mee profiteren. Werkt dat?

Meer dan 50.000 collectieve zonnepanelen

kort

Volgens onderzoek van ZonnepanelenDelen zijn in Nederland meer dan 50.000 zonnepanelen collectief aangekocht om publieke zonne-energieprojecten te realiseren. Projecten lopen uiteen van zonnedaken bij boeren, scholen, MKB-bedrijfsdaken, zorghuizen en zonneweides bij lokale energiecoöperaties. Zonne-energie wordt zo voor iedereen beschikbaar, ook voor huishoudens zonder geschikt dak. Nederlandse huishoudens investeerden in totaal 11,7 miljoen euro direct in zonne-energie. Bij grote projecten werden ook bankfinancieringen aangetrokken, zodat investeringen van huishoudens een grote impact hebben en zorgen voor meer duurzame energie. In 2014 werd via crowdfunding 1,3 miljoen euro opgehaald voor collectieve zonne-energie. In 2015 steeg dit bedrag naar maar liefst 6,1 milioen euro over 69 projecten, een stijging van 370%! De groei lijkt in 2016 aan te houden, met vooral projecten die toenemen in omvang.

Eetbare sixpack ringen

kort

De plastic ringen die om sixpack blikken bier zitten, zijn een bedreiging voor marien leven. Wereldwijd raken naar schatting 1 miljoen zeevogels en meer dan 100.000 zeezoogdieren en zeeschildpadden verstrikt. De kleine Amerikaanse brouwerij Saltwater Brewery besloot om iets te doen om marien leven te beschermen. Samen met WeBelievers bedachten, ontworpen en testten zij het idee van een eetbare sixpack ring dat 100% biologisch afbreekbaar is. De ringen worden gemaakt van gerst en tarweafval, bijproducten van het brouwproces. In plaats van dat het zeedieren doodt, voedt het ze!

Klaar voor verandering?

algemeen | Algemeen beleid

Nederland en de EU doen niet voldoende om de duurzame ontwikkelingsdoelen die in september 2015 internationaal zijn ondertekend te halen. Grotere inspanningen op het gebied van klimaat, voedselzekerheid, migratie en belasting zijn nodig. Organisaties roepen op tot actie.

Adaptation Futures

algemeen | Klimaatadaptatie

Last week the Adaptation Futures 2016 conference took place in the World Trade Centre, Rotterdam. A three-day event with about 1700 participants from over 100 different countries! The largest-ever conference on adapting to climate change.

Kabinet wil extra kolencentrales sluiten

Energie | Energie en beleid

Het kabinet had afgesproken voor 2020 vijf kolencentrales te sluiten. Het bekijkt nu de mogelijkheden voor het sluiten van twee extra centrales. Een stap in de goede richting om de CO2-uitstoot terug te dringen, maar milieuorganisaties vinden het niet genoeg. Alle kolencentrales moeten dicht.

El Niño veroorzaakt hongersnood in zuidelijk Afrika

kort

Zuidelijk Afrika heeft te maken met een hongersnood. De sterke El Niño van dit jaar veroorzaakt extreme droogte in het zuiden van Afrika waardoor oogsten mislukken. El Niño is een cyclisch natuurverschijnsel waarbij de oostelijke Grote Oceaan opwarmt, dit veroorzaakt grootschalige veranderingen in weer- en regenpatronen. De wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties noemt de situatie in zuidelijk Afrika alarmerend. De extreme droogte komt bovenop een mislukte oogst van vorig jaar. De voorraden zijn uitgeput, de prijzen van voedsel zijn erg hoog en steeds minder mensen hebben te eten. NOS

Shell is tegen investeren in duurzame energie

kort

De activistische aandeelhouder Follow This heeft een resolutie ingediend: Shell wordt een duurzaam energiebedrijf. Met deze resolutie vragen ze om de winsten uit fossiele brandstoffen in de komende decennia te investeren in duurzame energie. Op 24 mei vindt een aandeelhoudersvergadering plaats waar over deze resolutie gestemd zal worden. Het bestuur van Shell verwerpt de resolutie en geeft een negatief stemadvies aan zijn aandeelhouders. De argumentatie van Shell is dat het onverstandig is om investeringen simpelweg te verplaatsen van olie en gas naar hernieuwbare energie. Follow This blijft hoopvol en hoopt dat aandeelhouders deze kans aangrijpen om hun portefeuille te vergroenen.

Reisorganisaties berekenen klimaatschade van vakanties

kort

Vanaf dit najaar gaan reisorganisaties berekenen wat de klimaatschade is van een vakantie die klanten boeken. Reisbrancheorganisatie ANVR vertelt dat er in brochures en op websites de totale ‘vakantievoetafdruk’ komt te staan. Ook moet er een app of website komen waarmee reizigers zelf de klimaatschade van een vakantie kunnen berekenen. Niet alleen de reis, maar ook van accommodatie en activiteiten. Milieu Centraal hoopt dat de nieuwe tool aanzet tot meer compensatie. NOS

Het Great Barrier Reef ligt op sterven

biodiversiteit | Oceanen & zeeën

Het gaat slecht met werelds grootste koraalrif systeem, het Great Barrier Reef in Australië. Volgens onderzoek is 95% van het koraal verbleekt en zal een groot deel afsterven. Zullen we een van onze bijzonderste natuurgebieden verliezen?

Roemer: "Kabinet, regel duurzaamheid"

algemeen | Opinie

"Ik pomp alles op wat ik kan oppompen," zei Ben van Beurden, topman van Shell. Zijn droom is een oliezwarte toekomst tot ver in de jaren dertig van deze eeuw. Oppompen, verbranden, geld verdienen. Dat was het business model van Shell in de vorige eeuw, en dat blijft het business model van Shell in de nieuwe eeuw. Als het aan het Ben van Beurden ligt. Wij kunnen die toekomst veranderen.

Mooiste natuurgebied van Nederland in Caraïben?

kort

In april begint de inschrijving voor de verkiezing ‘mooiste natuurgebied van Nederland’, de inschrijving staat ook open voor natuurgebieden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het gaat om het mooiste, bijzonderste of uniekste natuurgebied dat een groot publiek kan trekken en sterk genoeg is om dat aan te kunnen. Dit om de waardering van natuur in Nederland te vergroten en publiek uit de hele wereld te trekken. De drie natuurgebieden met de meeste stemmen worden de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen voor de Nederlandse natuur. Een jury stelt uit de inschrijvingen een shortlist samen waarop het Nederlandse publiek na de zomer kan stemmen. Bron: Antilliaans Dagblad

Duurzaam plastic uit CO2 en planten

algemeen | Afval & recycling

Wetenschappers hebben een nieuw soort plastic ontwikkeld dat gemaakt wordt uit koolstofdioxide (CO2) en niet-eetbaar plantmateriaal, zoals landbouwafval en grassen. Een goede mogelijkheid om de zwaar vervuilende plastic industrie drastisch te veranderen.

Praat mee over onze kust

adaptatie & water | kustgebieden

Op 13 april vindt de landelijke kustdag plaats. Hét moment om mee te praten over een blijvend aantrekkelijke, vitale en veilige kust.

Vissers verzamelen data voor onderzoek

adaptatie & water | rivieren

In rivieren komt grondwater omhoog wat zich mengt met het oppervlaktewater. De locaties waar dit gebeurt, zijn belangrijk voor bijvoorbeeld het voorspellen van overstromingen bij hevige regenval. Temperatuursensoren in vissersbroeken kunnen data verzamelen die hierin inzicht geven.

Meer vraag naar oplaadvoorzieningen voor elektrische auto’s

kort

Meer dan de helft van de gemeenten is niet voldoende voorbereid op de vraag naar elektrisch rijden in de nabije toekomst. Dit is een conclusie van onderzoek uitgevoerd door Over Morgen, adviesbureau in gebiedsvernieuwing en energietransitie. Het aantal elektrische auto’s in Nederland neemt gestaag toe en zal kunnen groeien naar 200.000 stuks in 2020. Maar dan moeten gemeenten wel voldoende oplaadfaciliteiten hebben. In een digitale kaart zijn de uitkomsten van het onderzoek beschikbaar gesteld. Hierbij is de toekomstprognose voor elektrische auto’s gecombineerd met het bestaande openbare oplaadnetwerk per gemeente.

Ook meren warmen op, maar hoe snel precies?

algemeen | wetenschappelijk onderzoek

Net als de atmosfeer en de oceaan warmen meren wereldwijd op. Dit heeft grote gevolgen voor mens en natuur. De mate van opwarming hangt af van veel verschillende factoren, wat voorspellen lastig maakt. Nieuw onderzoek combineert grote hoeveelheden data om een beter beeld te geven.

Waterschappen investeren 5 miljard euro

kort

Op basis van begrotingscijfers meldt het Centraal Planbureau voor de Statistiek (CBS) dat waterschappen de komende vier jaar 5 miljard euro investeren. De waterschappen verwachten 2 miljard euro te investeren in waterkeringen om overstromingen vanuit zee, rivieren en meren te voorkomen. Dit verhoogt de Nederlandse waterveiligheid. Daarnaast investeren ze 1,4 miljard euro in gemalen om de hoeveelheid en kwaliteit van oppervlaktewater beheersbaar te houden en 1,3 miljard euro in waterzuiveringsprojecten.

Gaat de opmars van duurzaam nogmaals records breken in 2016?

energie | opinie

Het exacte antwoord volgt over 10 maanden. Maar kort terugblikkend en huidige ontwikkelingen in ogenschouw nemend, neig ik sterk naar een stevig ja. Terugkijkend was 2015 een recordjaar. Nog nooit zijn er in één jaar zoveel windmolens bijgekomen en voor zonne-energie waren zon en temperatuur op hun best. Willen we in 2016 deze lijn doortrekken, dan moet de politiek bewegen.

Klimaatverandering in de oceanen

algemeen | wetenschappelijk onderzoek

Oceanen hebben een groot effect op het reguleren van het klimaat. Kennis over oceanen is daarom essentieel. Recente onderzoeken komen met nieuwe bevindingen. Zo reageren organismen niet uniform op oceaanverzuring en kan dit leiden tot extra koolstofdioxide in de atmosfeer, kunnen metaaloxides methaan afbreken en kan de Antarctische ijskap voor toekomstige verrassingen zorgen.

NASA: wereldwijde studie luchtkwaliteit

algemeen | data & metingen

Een team van NASA-wetenschappers heeft veranderingen in de wereldwijde luchtkwaliteit onderzocht tussen 2005 en 2014. De Verenigde Staten en Europa verminderden hun uitstoot van stikstofdioxide tot wel 50%. Maatregelen voor een betere luchtkwaliteit maken dus verschil.

Eén ambitie voor wereldwijde waterproblemen

kort

De ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu gaan samenwerken om wereldwijde waterproblemen aan te pakken: de Internationale Waterambitie. Voornamelijk deltagebieden lopen grote risico’s door een combinatie van grootschalige verstedelijking, veranderingen in landgebruik en klimaatverandering. In 2050 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijke delta’s. Nederland heeft veel kennis in huis op het gebied van water. Kennisinstellingen, overheden en bedrijven werken samen om deze kennis te vernieuwen en te verbeteren. Nederland kan hiermee wereldwijde stedelijke deltagebieden helpen om waterproblemen op te lossen, maar vooral te voorkomen. Bron: Rijksoverheid

Veel mensen sceptisch over groene stroom

kort

Een op de acht Nederlanders denkt dat groene stroom niet bestaat. Onder consumenten bestaat veel onduidelijkheid over groene stroom, veel energieleveranciers bieden dan ook sjoemelstroom aan. Dit is grijze stroom vergroend met certificaten uit het buitenland en draagt niet bij aan de uitbreiding van duurzame energieopwekking in Nederland. Wie verzekerd wil zijn van echte groene stroom, moet kiezen voor groene stroom die grotendeels in Nederland wordt opgewekt. Een samenwerking tussen klimaatbureau HIER en vergelijksite Independer zal deze keuze makkelijker moeten maken. De energievergelijker van Independer maakt vanaf nu onderscheid tussen groene stroom uit Nederland en stroom vergroend met buitenlandse certificaten, gebaseerd op criteria van HIER. Bron: HIER

2015 recordjaar voor windenergie

kort

Nog nooit zijn er in één jaar zoveel windmolens bijgekomen, voor 473.000 huishoudens aan extra capaciteit. Windmolens leveren in totaal sinds eind 2015 aan 2,4 miljoen huishoudens duurzame energie (3.379 megawatt). Dat heeft de brancheorganisatie voor windenergie NWEA bekendgemaakt op basis van cijfers van WindStats. “De windenergiesector is trots op dit tussenresultaat. Het is een mooie stap naar volledige duurzame stroomproductie die goed is voor lokale banen en een zekere energievoorziening. Het is wel zaak dat we deze stijgende lijn doorzetten”, zegt voorzitter Hans Timmers van NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie). In het energieakkoord staat dat in 2020 minstens 6.000 megawatt moet worden opgewekt door windmolens op land en in 2023 nog eens 4.450 megawatt door windmolens op zee. Door de toename van windenergie werd in november 2015 de helft van de doelstelling voor windenergie op land behaald. Bron: NWEA

2015 een goed jaar voor zonnestroom

kort

2015 was een goed jaar voor zonnestroom: de zoninstraling en het aantal zonuren waren hoger dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit berekeningen van Milieu Centraal met gegevens van Siderea en het KNMI. Voor heel Nederland is de extra opbrengst vergelijkbaar met het stroomverbruik van ongeveer 20.000 huishoudens, uitgaande van 1 gigawatt totaal vermogen van zonnepanelen in ons land.

Het afgelopen jaar telde meer zonuren dan gemiddeld, maar minder dan in 2014. Toch was het een beter jaar voor zonnepanelen dan 2014, onder meer door de zoninstraling en de lagere zomerse temperatuur. De koele, zonnige zomer gaf meer opbrengst dan als het een hete zomer zou zijn geweest. Bron: Milieu Centraal

Kerstdagen vaak warm

kort

Een witte kerst zat er dit jaar niet in. Deze december was de zachtste decembermaand sinds regelmatige waarnemingen vanaf 1706, en de kerstdagen waren het zachts sinds 1901. In de Bilt werd op eerste kerstdag een recordtemperatuur van 14,0 graden Celsius gemeten. Een gevolg van klimaatverandering? Volgens het KNMI zijn de kerstdagen vaak relatief warm en treedt er een stijging van de temperatuur op. Meestal ligt de gemiddelde temperatuur tussen de 5 en 10 graden Celsius. Bron: KNMI

Weersextremen deels toe te wijzen aan klimaatverandering

algemeen | het weer

Enorme orkanen in Hawaii, hevige regenval in Oost-Europa en een hittegolf in Australië. Het Amerikaanse Meteorologisch Instituut (AMS) bekijkt in het rapport Explaining extreme events of 2014 from a climate perspective deze weersextremen van 2014. Conclusie: een deel ervan is toe te wijzen aan klimaatverandering.

Klimaatverandering drijft wereld in het nauw

algemeen | klimaat en veiligheid

Massaal slaan mensen op de vlucht. De gebieden waarin ze wonen en leven worden bedreigd door extreme droogte, tropische stormen, zeespiegelstijging en overstromingen. Maar waar kunnen deze mensen heen? Een wereldwijde dreiging, want conflicten ten gevolge van klimaatverandering liggen op de loer.

Verdieping klimaatakkoord: ook maatregelen voor behoud bossen

kort

Het klimaatakkoord is in de media uitgebreid besproken. Onderbelicht nog zijn de wereldwijde acties die ondernomen worden om klimaatverandering te beperken, tal van maatregelen op veel verschillende gebieden. Op de blog van het World Resources Institute (WRI) bespreken een aantal auteurs welke andere resultaten er in Parijs zijn behaald, bijvoorbeeld op het gebied van bossen. Zo hebben regeringen afspraken gemaakt om bossen te beschermen. Duitsland, Noorwegen en Groot Brittannië hebben hiervoor samen 5 miljard dollar aan financiering bij elkaar gelegd. Ook zijn er verschillende initiatieven om landschappen en ontboste gebieden te herstellen. Bron: WRI

Klimaatakkoord Parijs gesloten

algemeen | klimaattoppen

Het woord van de Franse voorzitter, Laurent Fabius, kwam zaterdagavond 12 december laat, na zeven uur. De laatste plooien waren gestreken en woorden in een andere tijdsvorm gezet. Maar er ligt een akkoord. Bijna 200 landen sluiten het Parijse klimaatakkoord. Fabius haalde eerder dat weekend Nelson Mandela aan. "It always seems impossible until it’s done."

Opinie - Van mondiaal historisch succes in Parijs naar 16 collectieve zonnedaken in Haarlem

algemeen | opinie

‘De klimaattop die moest slagen, is geslaagd. De getoonde eendracht is historisch en hoopgevend’ kopte de Volkskrant op maandag 14 december. Gelukkig, want even leek het erop dat de Teevendeal en het net niet winnen van het Front National in Frankrijk ‘het klimaat’ van de news alerts had verdreven. Zo werkt nieuws tenslotte; het zijn momentopnames. Dat er werelden voor en achter zitten, daar zijn de alerts niet van. Maar de wereld achter ‘het klimaat’ zal nog veel van zich laten horen.

Wild Statia

Caribisch Nederland

Het gratis eboek ‘Wild Statia’ beschrijft de unieke en ongelooflijk mooie natuur op Statia, geschreven door biologen Hannah Madden en Mark Yokoyama. Voor het eboek werden onderzoeken gedaan die mogelijk tot de ontdekking van een nieuwe soort leidt: een soapberry-kever. Gespecialiseerde wetenschappers wereldwijd onderzoeken nu of het inderdaad een nog niet bekende diersoort is.

Wild Statia (English)

Dutch Caribbean

The free ebook ‘Wild Statia’ shows unique and incredible aspects of the wildlife on Statia. Naturalists Hannah Madden and Mark Yokoyama wrote the book. For the ebook several researches are conducted, with the discovery of a possibly new species: a soapberry bug. Specialized scientists worldwide are further investigating this particular bug.

GroenLinks en PvdA willen klimaatwet

kort

Fractieleiders Samson (PvdA) en Klaver (GroenLinks) stellen een klimaatwet voor om de CO2-uitstoot in 2050 met minstens 95% te verminderen en volledig op duurzame energie over te gaan. In het tv-programma Pauw presenteerden zij hun voorstel.

Milieudefensie heeft het idee voor een klimaatwet al eerder naar voren gebracht. “Nu is de tijd rijp om er werk van te maken. De urgentie en de consensus zijn toegenomen”, zegt Samson. Bron: Pauw

Oproep hoogleraren: sluit alle kolencentrales

kort

“Met de belangrijke klimaattop in Parijs in het verschiet en op de huid gezeten door de rechter, wordt het hoog tijd dat Nederland eindelijk eens een duidelijk duurzaam signaal afgeeft”, roepen meer dan 60 hoogleraren de regering in een open brief op Trouw.nl op. Zij rekenen uit dat het sluiten van de kolencentrales op korte termijn betaalbaar en haalbaar is. Gasgestookte elektriciteitscentrales kunnen de vraag naar stroom opvangen, en de energieprijs per gezin zal niet veel omhoog gaan, rond 10 euro per jaar. "Het einde van het kolentijdperk is onvermijdelijk.”

Versterk sociale ondernemingen voor duurzame innovaties

algemeen | maatschappelijk verantwoord ondernemen

De combinatie van maatschappelijke onderwerpen en een bedrijfsmatige manier van aanpakken, ook wel sociaal ondernemen, is complex. De Stadsgarage uit Haarlem ontwikkelt samen met partners in Leuven, Gent en Brighton een nieuwe methode om sociaal ondernemen mogelijk te maken en het succes ervan te vergroten. De samenwerking van de Stadsgarage en partners krijgt Europese steun.

De ijskap van Antarctica smelt niet af, hij groeit

water | poolgebieden

Volgens een onderzoeksteam van de NASA groeit de ijskap van Antarctica, wat in directe tegenspraak is met wat tot nu toe werd aangenomen. Het houdt in dat Antarctica de stijging van de zeespiegel afremt, in plaats van versterkt. Dat lijkt goed nieuws, maar betekent ook dat andere factoren sterker bijdragen aan zeespiegelstijging dan gedacht. Bovendien kan het over 20 tot 30 jaar andersom zijn.

Klimaatactie kan miljoenen mensen tegen armoede beschermen

kort

Ontwikkelingen die slim omgaan met het tegengaan van klimaatverandering kunnen wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen tegen armoede beschermen. Zonder actie zullen zij over 15 jaar wel in de armoede leven, waarschuwt de Wereldbank in een nieuw rapport. De gevolgen raken armere mensen nu al heviger: verlies van oogst door hevige regenval en pieken in de voedselprijs na extreem weer, en een grotere kans op uitbraak van ziektes na een hittegolf of overstroming. “Er komt geen einde aan armoede tenzij we forse actie ondernemen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te reduceren”, zegt Jim Yong Kim, president van de Wereldbank. “Klimaatverandering treft arme mensen het ergst. Onze uitdaging nu is om miljoenen mensen te beschermen tegen armoedeval door een veranderend klimaat."

World Efficiency, op weg naar een CO2-vrije en circulaire economie

energie | groene economie

De World Efficiency, het grootste vakevenement met oplossingen voor minder impact op natuurlijke hulpbronnen en lager koolstofverbruik, sloot de deuren van het beurscomplex Paris Porte de Versailles op 15 oktober 2015. De nieuwe vakbijeenkomst bracht gedurende drie dagen een groot panel van milieuprofessionals, instellingen, energie, bouw en industrie bijeen, om hun betrokkenheid voor het behoud van hulpbronnen en het klimaat te delen.

Extreem weer in beeld

klimaat algemeen | het weer

Als een fotograaf de nukkigheid van het weer trotseert, kunnen prachtige resultaten ontstaan. De Britse fotografie-website Photocrowd organiseerde een fotowedstrijd, met 15 bijzondere foto’s als winnaars.

Top 5 maatregelen voor klimaatakkoord Parijs

klimaat algemeen | klimaatdoelen

Met de vraag Hoe ziet jouw klimaatakkoord eruit? verzamelt Klimaatplein.com al een half jaar maatregelen tegen klimaatverandering. Inmiddels zijn er honderden ideeën en tips ingediend. Voor de aanvang van de klimaattop in Parijs overhandigt Klimaatplein.com de tips aan staatssecretaris van Milieu, Wilma Mansveld. Uit alle tips heeft de website een top 5 samengesteld.

Innovatie door biomimicry

biodiversiteit | nature's technology

Drainagepijpen die meststoffen opvangen, maar water doorlaten, gebaseerd op het verteringssysteem van wormen. Een zonnesysteem om de bodem te ontzilten, geïnspireerd op mangrovebossen. Het zijn een paar van de innovaties die de finale van de wereldwijde Biomimicry Global Design Challenge hebben gehaald.

Toekomst roodsnavel-keerkringvogel op Saba en Statia onder druk

dutch caribbean

De roodsnavelkeerkringvogel is een ware vlieger, met een vleugelspanwijdte van een meter. De witte vogels, met hun lange staart, zijn niet te missen op de Nederlands Caribische eilanden Saba en Sint Eustatius (Statia). Natuurorganisaties Stenapa (op Statia) en Saba Conservation Foundation houden de vogels met monitoring in de gaten. Ratten en katten zijn de grootste vijanden.

Financier groene projecten met de Green Finance Academy

kort

Banken en bedrijven tonen steeds vaker interesse in het financieren van groene projecten of ontwikkelingsprogramma’s. Maar zij gaan niet zomaar met ieder project in zee. Met een vijfdaagse cursus helpt de nieuwe Green Finance Academy projectleiders hun projecten zo in te richten dat deze rendabel zijn en daarmee aantrekkelijk voor financiers. De Green Finance Academy is een initiatief van IUCN NL, Alterra Wageningen UR en Nyenrode Business Universiteit.

Gerhard Mulder, adviseur groene investeringen bij IUCN NL: “Als koepel van natuurorganisaties merken we dat onder maatschappelijke organisaties steeds meer behoefte is aan het aanboren van nieuwe financieringsbronnen, zeker nu de publieke fondsen teruglopen. Om daarin te slagen is het belangrijk dat hun medewerkers en bedrijven dezelfde taal leren spreken.”

De vijfdaagse cursus bestaat uit interactieve sessies met experts in businessontwikkeling, marketing en private investeringen. Deelnemers worden uitgedaagd om hun lopende of nieuwe projecten te transformeren tot renderende investeringskansen voor financiers. Kijk voor meer informatie op nyenrode.nl/gfa

Klimaatzaak Urgenda: wordt vervolgd

klimaat algemeen | klimaatdoelen

De Nederlandse Staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter om minimaal te voldoen aan 25% CO2-reductie in 2020. Dit percentage is zoals vastgelegd in het Kyoto-protcol. Het hoger beroep zorgt er niet voor dat de Staat kan afwachten. Welke maatregelen zijn mogelijk op zo’n korte termijn en hoe bijzonder is de uitspraak?

Klimaatschuld: $ 12.000 per Amerikaan

klimaat algemeen| klimaatdoelen

Wie moet er betalen voor aanpassen aan en voorkomen van klimaatverandering, ook in arme landen? Een nieuw onderzoek in het tijdschrift Nature Climate Change kijkt daarvoor naar de historische CO2-uitstoot van individuele landen. De factuur van de atmosfeer voor de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2013 is volgens de studie $ 12.000 per Amerikaan.

World Efficiency: vakbeurs voor klimaat- en energieoplossingen

energie

Op vakbeurs en -congres World Efficiency komen concrete oplossingen voor het behoud en optimaal gebruik van energiebronnen, en oplossingen voor het klimaatvraagstuk aan bod. De beurs vindt plaats in Parijs van 13 tot 15 oktober en brengt kennis en oplossingen over klimaat en energie samen.

Grootste deel gletsjers Himalaya nog deze eeuw verdwenen

water | berggebieden

Het grootste deel van de gletsjers van de Himalaya - na de polen het grootste zoetwaterreservoir - zal deze eeuw nog verdwijnen. Dat voorspellen onderzoekers aan de hand van een computermodel. Niet alleen het landschap verandert ingrijpend, er zullen grote consequenties zijn voor de lokale bevolking.

Onderzoek naar milieu-effect olie-exploratie Spitsbergen

kort

Het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, ondersteund door NWO en Oceanwide Expedition, neemt deze zomer de leiding voor een Noordpoolexpeditie. Doel is om de invloed van menselijk handelen in de onverstoorde wildernis van Spitsbergen te onderzoeken. Onder meer onderzoekers van TNO gaan mee. Het is de grootste Nederlandse poolexpeditie ooit.

In de jaren ’70 van de vorige eeuw werd er kort naar olie gezocht op de oostelijke kust van Spitsbergen. Toen werd de impact op het milieu slecht in de gaten gehouden. Moderne technieken kunnen deze effecten veel preciezer vaststellen. Zo gaat TNO monsters van sediment nemen op de plekken van de olieboringen. De monsters geven een beeld van het milieu voor en na de boringen. Daarmee kan het bedrijf adviseren over de mogelijke gevolgen van olieboringen in het Noordpoolgebied en bescherming van ecosystemen.

Bron: TNO

Beter communiceren over onzekerheden in klimaatkennis: 12 tips

klimaat algemeen | klimaatcommunicatie

Net als in alle andere wetenschappen komen onzekerheden ook in klimaat-wetenschap voor. Daar hebben we in de communicatie over klimaatverandering tevens mee te maken. De onzekerheden zorgen voor in-actie en vertragen het totstandkomen van klimaatbeleid, terwijl ze niet complexer zijn dan in andere wetenschappen. De Universiteit van Bristol (UvB) en het Climate Outreach & Information Network (COIN) hebben een beknopt handboek gemaakt om met deze onzekerheden om te gaan. Ze geven 12 tips om met onzekerheid in communicatie om te gaan.

Hoezo een mini-ijstijd in 2030?

klimaat algemeen | klimaatcommunicatie

“Er komt een nieuwe Kleine IJstijd over 15 jaar” en “geniet van de warme Europese zomer zolang het kan”. Een aantal media heeft het er vol over: nieuw onderzoek zou aantonen dat we binnenkort met een zeer koude periode te maken krijgen, tot bevroren rivieren aan toe. Dit klopt echter niet. Het onderzoek gaat over zonneactiviteit, niet over de effecten ervan op het klimaatsysteem. Een IJstijd zit er niet aan te komen.

100 procent duurzaam: volgens Meewind is het mogelijk

energie | energiedoelen

Ja, we moeten over naar duurzame energie. Daar zijn we het in Nederland wel over eens. Maar 100 procent duurzaam, gaan we daarin slagen? “Niet als we het alleen van de overheid moeten hebben”, stelt Willem Smelik. De bestuurder van het duurzame beleggingsfonds Meewind geeft antwoord op de vraag: hoe kunnen we transitie naar duurzame energie versnellen?

Nederland moet 25% CO2-uitstoot verminderen

klimaat algemeen | klimaatdoelen

De Nederlandse staat moet de CO2-uitstoot in 2020 met minimaal 25% terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald in de zaak die Urgenda heeft aangespannen. Het kabinet beraadt zich nog op hoger beroep en raadpleegt daarvoor de Tweede Kamer.

Energieopwekkend fietspad presteert boven verwachting

duurzame energie | zonne-energie

In Krommenie, Noord-Holland, begon vorig jaar de proefperiode van het eerste energieopwekkende fietspad ter wereld. Tot de verrassing van de onderzoekers zelf is het eerste resultaat bijzonder positief. Rijden we ooit rond in elektrische auto's die onderweg worden opgeladen door de weg waar ze overheen rijden? Wie weet.

Geen sprake van pauze in opwarming aarde

klimaat algemeen | wetenschappelijk onderzoek

Een nieuwe data-analyse laat zien dat er geen sprake is van een pauze in de opwarming van de aarde, schrijven onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Science. De opwarming in de afgelopen 15 jaar is even snel, en mogelijk sneller, dan die in de afgelopen 50 jaar.

Hogere rioolheffing door klimaatverandering?

kort

Wateroverlast door hevige regen of neerslag is voor veel gemeenten het belangrijkste klimaatprobleem. Om deze overlast te beperken, geeft het gros van de gemeenten aan dat de rioolheffing hierdoor kan stijgen. Dat blijkt uit de Gemeentelijke Barometer van de Fysieke Leefomgeving van Royal HaskoningDHV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het jaarlijks onderzoek gaat dit keer extra in op het thema water en klimaatadaptatie. In de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2050 zo klimaatbestendig en waterrobuust mogelijk is ingericht. Ongeveer driekwart van de gemeenten heeft al concrete doelen om dat te bereiken. De gemeenten willen de wateroverlast vooral te lijf gaan bij nieuwbouw en ruimtelijke herinrichting. Zo kunnen ze rekening houden met verwachte weersextremen, door gebieden aan te wijzen waar overtollig water heen kan. Meer dan de helft van de gemeenten maakt extra budget vrij voor dit soort maatregelen. De bekostiging ervan zou kunnen door de rioolheffing te verhogen, vindt 80% van de gemeenten.

Einde laatste ijstijd door vrijlating CO2 uit de diepe oceaan

klimaat algemeen | wetenschappelijk onderzoek

De laatste ijstijd kwam mede aan zijn einde door vrijlating van een grote hoeveelheid CO2 uit de diepe zuidelijke Atlantische oceaan. Hierdoor kwam deze CO2 in de atmosfeer terecht en steeg de temperatuur wereldwijd. Dit heeft een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de universiteit van Southampton geconcludeerd.

Pantanal, het groene waterland in het hart van Zuid-Amerika, wordt bedreigd

biodiversiteit | ecosystemen

De Pantanal, in het hart van Zuid-Amerika, op de grens van Brazilië, Bolivia en Paraguay, is een prachtig waterland met bossen, grasland, lagunes en moerassen. Het is, met een oppervlakte van meer dan 140.000 km2, het grootste zoetwater wetland in de wereld. Dit geweldige, groene watergebied wordt bedreigd door landbouwexpansie en stuwdammen.

Oceanen zevende economie ter wereld

biodiversiteit | ecosystemen

De oceanen zijn ruim € 22 biljoen waard, laat onderzoek in opdracht van het WNF zien. De studie bracht in kaart wat de zee oplevert aan vis, kustbescherming, toerisme en scheepvaart. Ook schade door vervuiling en verzuring door CO2-uitstoot is meegenomen. Met een geschatte jaarlijkse opbrengst van € 2,3 biljoen zijn de oceanen de zevende economie ter wereld.

Lage olieprijs gunstig moment voor afschaffen energiesubsidies

energie | energie en beleid

Dankzij de lage olieprijs durven steeds meer landen subsidies op benzine, diesel en elektriciteit los te laten. Dat is niet alleen financieel gunstig voor overheden, maar ook gunstig voor vermindering van de CO2-uitstoot en verbetering van energiebesparing en -efficiëntie.

Recordconcentratie CO2 in atmosfeer

kort

De atmosfeer is door een nieuwe grens gegaan: de concentratie CO2 in de atmosfeer is meer dan 400 deeltjes per miljoen (part per million; ppm). Dat was al eerder het geval voor een paar uur of dagen, maar nieuwe data van NASA laten zien dat het voor de hele maand maart 2015 geldt.

Ter vergelijking: het pre-industriële niveau van CO2 lag rond de 280 ppm; de eerste meting in Mauna Loa gaf in 1959 313 ppm aan. Sindsdien stijgt de concentratie CO2 in de atmosfeer, met meer dan 1 ppm per jaar sinds 1977. De helft van de stijging komt van na 1980. Vijf jaar geleden, bij de internationale klimaattop in Kopenhagen, gaven wetenschappers aan dat de concentratie CO2 onder de 350 ppm zou moeten blijven om het ergste van de gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

Bronnen: Greenhouse gas benchmark reached - NASA en Recent global CO2. Via Grist

Smeltende permafrost geen tijdbom van het noorden

klimaat algemeen | poolgebieden

Dankzij het smelten van permafrost komen broeikasgassen vrij die de opwarming van de aarde versterken. Maar hoe snel gaat dat, en hoe sterk is het effect? Recent onderzoek biedt antwoorden: er is geen sprake van acuut gevaar, maar het effect is wel groter dan in huidige modellen wordt aangenomen.

CO2-uitstoot internet loopt uit de hand

energie | energie en onderzoek

De stijging van dataverkeer op internet zorgt voor een enorme groei in energie-verbruik, en daarmee CO2-uitstoot. Van de 28 grootste datacentra in Nederland gebruiken er slechts 4 duurzame stroom; één centrum geeft aan over te stappen op groene stroom. Dat blijk uit onderzoek van Hivos naar het energiegebruik van datacentra.

Onderzoek naar verleden bevestigt klimaatgevoeligheid

klimaat algemeen | wetenschappelijk onderzoek

Klimaatonderzoek naar een warme periode in het verleden, het Plioceen, bevestigt de schatting van de klimaatgevoeligheid van het IPCC. Een verdubbeling van de concentratie CO2 in de lucht veroorzaakt een opwarming van 1,5 tot 4,5 graden Celsius.

Amerikaanse klimaatopinie op de kaart

kort

Het Amerikaanse Center for Climate Change Communication van de George Mason University (GMU) houdt al geruime tijd bij hoe inwoners van het land over klimaatverandering, en de invloed van mensen daarop, denken. Het Yale Project on Climate Change Communication heeft verzamelde data van GMU en Yale in een interactieve kaart verwerkt. Meer dan de helft van de Amerikanen is bezorgd over de opwarming van de aarde - maar dit nummer verschilt enorm per regio. Bekijk de kaart bij Yale →

Yale doet dit project omdat het merendeel van de klimaatacties in Amerika op lokaal en regionaal niveau gebeurt. Toch weten verkozen politici, de media, juristen en onderwijzers weinig over de publieke opinie op regionaal niveau, schrijft Yale. Lokale onderzoeken zijn kostbaar en tijdsintensief, waardoor het meeste onderzoek op landelijk niveau gebeurt. De nieuwe kaart laat de diversiteit in regionale opinie zien.

Duurzame, slimme, flexibele, CO2-arme, ecologische stad? Is er verschil?

groen bouwen | klimaat in de stad

Slimme steden, ecologische steden, duurzame steden, intelligente steden – onderzoek van de TU Delft, de Universiteit van Fudan en de Universiteit van Westminster laat zien dat de termen conceptueel van elkaar verschillen en niet inwisselbaar zijn.

'Hoe richten we een klimaatbestendige stad in de praktijk in?’

groen bouwen | klimaat in de stad

Hoe brengen we kennis van klimaatverandering naar de stad? Hoe kunnen gemeenten ideeën en inzichten omzetten in concrete uitvoering? De Hogeschool van Amsterdam gaat bij het onderzoeksproject ‘De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’ met een consortium van partijen naar de antwoorden op klimaatvragen van gemeenten op zoek.

ICT en elektriciteitsnetwerk kwetsbaar voor klimaatverandering

klimaat algemeen | klimaat en veiligheid

Met het Deltaprogramma hebben we goed inzicht in de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Studies van het PBL, Kennis voor Klimaat en het KNMI laten echter zien dat Nederland op terreinen als infrastructuur, de stad en volksgezondheid onvoldoende op klimaatverandering zijn voorbereid.

Natuurtoerisme is $ 600 miljard waard

biodiversiteit | natuurbeheer

Natuurparken en beschermende natuurgebieden leveren wereldwijd $ 600 miljard aan toerisme-inkomsten op, laat een onderzoek uit PLOS Biology zien. Die opbrengst is flink meer dan de $10 miljard die wereldwijd per jaar aan de bescherming van de gebieden wordt besteed.

Cyclus in Grote Oceaan verklaart pauze in opwarming aarde

klimaat algemeen | wetenschappelijk onderzoek

Hoe komt het dat de aarde gedurende ongeveer de afgelopen 15 jaar langzamer opwarmt dan verwacht? Volgens nieuw wetenschappelijk onderzoek zijn de natuurlijke cycli in oceaanstromingen verantwoordelijk. Helaas betekent dit ook dat er over een paar decennia juist een versnelde opwarming wordt verwacht.

Natuur in de stad werkt nog niet optimaal

biodiversiteit | natuuronderzoek

Natuur in de stad kan vervuiling sterk verminderen. Maar alleen natuur in de stad aanleggen is onvoldoende om een effectieve bijdrage te leveren aan luchtvervuiling in grote steden als Barcelona; het moet voorbij de gemeentelijke grenzen. Dat concluderen Spaanse wetenschappers.

Onderzoek waddengebied blijft nodig

adaptatie & water | waddengebied

Zorg dat wetenschap op het podium komt en blijft. "We kunnen de schoonheid van het waddengebied winnen, maar net zo makkelijk weer verliezen" was de hoofdboodschap van Wouter van Dieren, keynotespeaker tijdens het symposium van de Waddenacademie midden december.

All Energy Day: Innovation for the Next Generation

energie | energie-innovatie

Tijdens de All Energy Day op donderdag 5 maart in Den Haag staat innovatie voor de energievoorziening van de toekomst centraal. All Energy Day is een interactief congres, georganiseerd door studenten van de Energy Club van de TU Delft.

2014 bij top 3 warmste jaren sinds metingen

klimaat algemeen | klimaatmetingen

Ook 2014 belandt bij de 3 warmste jaren sinds de metingen; zowel voor Nederland als voor de hele wereld. Onderzoek van het Britse meteorologisch instituut (MET) laat zien dat de temperaturen niet zo hoog zouden zijn geweest zonder de invloed van broeikasgasuitstoot van mensen.

Lokale weersverwachtingen voor hitte in de stad

klimaat algemeen | het weer

De temperatuur in de stad kan op een warme zomeravond zomaar 7 graden hoger zijn dan in het buitengebied. Onderzoekers van Wageningen University gebruiken lokale weermetingen en data voor het maken van weersverwachtingen voor de stad. Inwoners van de stad kunnen zo snel een kouder gebied vinden voor afkoeling tijdens een hittegolf.

Krijgen we een Elfstedentocht in een warmer klimaat?

klimaat algemeen | het weer

Kort door de bocht (schaatsend): de tocht blijft mogelijk in een warmer Nederland, maar de kans neemt flink af. Tegen het eind van deze eeuw zal een Elfstedentocht een zeldzaamheid zijn.

Hoeveel energie leveren zonnepanelen in de winter op?

energie | zonne-energie

De energie-opbrengst van zonnepanelen in de winter ligt aan de hoeveelheid zonnestraling, net als de opbrengst in de zomer of gemiddeld per jaar. Ook in koude winters leveren zonnepanelen ook energie op, alleen wel flink minder dan in de zomer. Behalve bij een laag flinke sneeuw op de panelen: dan is de opbrengst nul!

Video - smeltende gletsjer groter en hoger dan Manhattan

adaptatie & water | berggebieden

De Amerikaanse non-profit organisatie Chasing Ice filmde een historische afbrokkeling van de Ilulissat gletsjer in het westen van Groenland. Het afbrokkelen duurde meer dan 75 minuten en de gletsjer trok zich meer dan anderhalve kilometer terug, over een breedte van meer dan vijf kilometer. De hoogte van het ijs is ongeveer 900 meter, waarvan 90 meter boven water en de rest eronder.

Levenskwaliteit Nederland beperkt houdbaar

klimaat algemeen | groen beleid

De manier waarop we leven en de kwaliteit van ons leven lijkt voor volgende generaties geen stand te houden en veroorzaakt milieuproblemen. Dat is een van de conclusies uit de Monitor Duurzaam Nederland 2014. Door de aandacht op doelen voor 2020 is de ontwikkeling van innovatieve energieopties voor de lange termijn nog te beperkt. Dat verkleint de kans op een lage CO2-uitstoot in 2050, schrijft de monitor.

Zonnepanelen: duurzaam of toch vervuilend?

energie | zonne-energie

Zonnepanelen zijn duurzaam. Althans, dat is het idee van veel mensen. Zonnepanelen zorgen inderdaad voor schone energie, maar kosten ook veel, minder duurzame, energie om te produceren. Zonnepanelen-weetjes.nl zocht het verhaal achter zonnepanelen uit: het productieproces. Hoe duurzaam is dat?

Zwerfvuil in zee: een groeiend probleem

klimaat algemeen | afval & recycling

Zeeën en oceanen worden steeds vaker gebruikt als afvaldump van de aarde. Ondanks de extra aandacht aan afvalverwerking, komt er per jaar ongeveer tien miljoen ton aan afval in de wateren terecht. Veel van dit afval blijft voor onbepaalde tijd rondzwerven.

Vijf jaar Deltaprogramma – werken aan de toekomst

adaptatie & water | deltaprogramma

Het Vijfde Nationaal Deltacongres stond geheel in teken van het Deltaprogramma 2015 en de bijbehorende deltabeslissingen. Deze moeten ons land de komende decennia beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater.

Onderzoek Kennis voor Klimaat

Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat sluit eind 2014 haar poorten. In 9 boeken is een dwarsdoorsnede van alle kennis en ervaring die in de afgelopen jaren zijn opgedaan, weergegeven. In samenwerking met Kennis voor Klimaat publiceert ChangeMagazine.nl verkorte en bewerkte delen van hoofdstukken uit de boeken, over dit onderzoek, deze kennis en ervaring.

Overheid en markt bundelen krachten voor een klimaatbestendig Nederland

Op het Festival Ruimtelijke Adaptatie kwamen ruim 100 partijen uit de private en publieke sector eind oktober bijeen. Doel: een algemene intentieverklaring ruimtelijke adaptatie. Daarin geven partijen aan een samenwerking aan te gaan om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is.

Zeespiegelstijging kan onomkeerbaar zijn

adaptatie & water | poolgebieden

Voor het eerst heeft een team van internationale wetenschappers een reconstructie gemaakt van veranderingen in de zeespiegel gedurende de laatste 500.000 jaar. Naast verrassende resultaten biedt de studie belangrijke informatie: de nieuw opgedane kennis kan mogelijk meer inzicht geven in huidige en toekomstige zeespiegelveranderingen.

Nieuwe klimaatafspraken in Europa

kort

Het zijn "ambitieuze" en "haalbare" afspraken geworden volgens EU-president Herman van Rompuy. De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over energiemaatregelen voor 2020-2030. Maar er zit een voorwaarde aan de afspraken: als landen als de VS en China tijdens de klimaattop in Parijs eind volgend jaar niet ook meedoen met afspraken, kan het EU-klimaatbeleid worden bijgesteld.

De afspraken houden voor 2030 voor de EU als geheel in:

  • 40% minder CO2-uitstoot
  • 27% energiebesparing
  • 27% hernieuwbare energie

Dit moet er tot leiden dat de EU in 2050 80% à 95% minder CO2 uitstoot.

Bas Eickhout nummer 1 in Trouws Duurzame 100

kort

Bas Eickhout, europarlementariër voor GroenLinks, staat dit jaar op nummer 1 in de Duurzame 100 van Trouw. De jury koos hem uit een lijst van meer dan 400 mensen die in het afgelopen jaar aan een duurzamer Nederland hebben gewerkt. De jury koos voor Eickhout, omdat “hij een onvermoeibaar vechter is voor een beter, krachtiger, doeltreffender klimaatbeleid”. Trouw prijst hem voor zijn daadkracht en impact van zijn werk in Europa. Eickhout is onder meer bedenker van de Europese wet die het gebruik van F-gassen (een superbroeikasgas) in onder meer koelkasten en airco’s verbiedt. - Trouw

Biodiversiteit wereldwijd in 40 jaar gehalveerd

biodiversiteit | natuuronderzoek

De hoeveelheid wilde dieren is in de afgelopen veertig jaar met 50% afgenomen. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn vernietiging van leefgebied, jacht, stroperij en overbevissing. Dat schrijft het Wereld Natuur Fonds in hun Living Planet Report dat eind september verscheen.

Klimaatadaptatie: kansen voor hele maatschappij

adaptatie & water | deltagebieden

Change is in the air – niet alleen bij de VN-klimaattop eind september in New York, ook bij de klimaatadaptatie-conferentie Deltas in Times of Climate Change II in Rotterdam eind diezelfde maand. Drie dagen lang deelden 1200 deelnemers uit meer dan 50 landen ervaring en kennis over klimaatadaptatie.

Afvalwater = grondstof

AQGRI+ wint International Climate Adaptation Business Challenge

Priska Prasetya en Jelmer van Veen zijn met hun business idee AQGRI+ winnaars van de International Climate Adaptation Business Challenge, uitgeschreven door Kennis voor Klimaat en Climate-KIC. Hun innovatie maakt van afvalwater drie producten: schoon landbouwwater, voedingsrijke compost en vissen.

Adaptatie door delta-bewoners

adaptatie & water | deltagebieden

Community Based Adaptation (CBA) is een nieuw begrip in de ontwikkelingssamenwerking. Wat betekent het? Welke vragen zouden hier centraal moeten staan? En welke problemen komen dorpsbewoners in delta’s tegen als ze zich aan moeten passen aan een nieuw klimaat?

Vaker stortbuien?

klimaat algemeen | het weer

Op 28 juli regende het heel hard in grote delen van Nederland. Dat leverde flink wat wateroverlast op: ondergelopen snelwegen, polders die blank stonden, volgelopen kelders. Komen deze hoeveelheden regen vaak voor en is dat veranderd door de opwarming van de aarde?

Windenergie als oplossing elektriciteitstekorten Kaapverdië

energie | windenergie

Import van energie is de grootste financiële last van Kaapverdië. De archipel lijdt ook aan elektriciteitstekorten. Wel in overvloed aanwezig: wind. Het lokale windenergiebedrijf Cabeólica produceert ruim 20% van de totale energieconsumptie.

Stikstof grote veroorzaker biodiversiteitsverlies

biodiversiteit | natuuronderzoek

Naast klimaatverandering en ontbossing is stikstof een van de belangrijkste oorzaken van het wereldwijde verlies aan plant- en diersoorten. Stikstof is een relatief onbekende bedreiging voor de biodiversiteit. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) wil meer inzicht in de effecten van stikstof op belangrijke natuurgebieden zoals de Amazone.

Eigenaren zonnepanelen zijn ondernemers

energie | zonne-energie

Iets dat veel verwarring met zich meebrengt is dat eigenaren van zonnepanelen worden aangemerkt als btw-ondernemer door de Belastingdienst. Toch is deze regeling minder ingewikkeld dan de meeste mensen denken.

Vloerverwarmingspomp vaak grootste stroomslurper in huis

energie | energiebesparing

De vloerverwarmingspomp is in veel huizen de grootste stroomslurper. De meeste Nederlanders met vloerverwarming betalen echter zo’n €110 per jaar te veel aan stroom. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van HIER.

Nieuw Deltaplan beschermt Nederland tegen water

adaptatie & water | deltaprogramma

Nederland heeft een nieuw Deltaplan, met beslissingen om ons land tegen overstromingen te beschermen en om voor voldoende zoetwater te zorgen. Dat staat in het Deltaprogramma 2015, op Prinsjesdag gepresenteerd door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Met het nieuwe deltaplan is een investering van € 20 miljard voor de komende 30 jaar gemoeid.

State of the Climate laat opwarmende trend zien

klimaat algemeen | wetenschappelijk onderzoek

De American Meteorological Society (AMS) heeft de State of the Climate 2013 uitgegeven. Klimaatindicatoren als de concentratie van broeikasgassen, zeespiegel en mondiale temperaturen laten de trend van een opwarmende planeet zien, volgens het rapport.

Niets doen aan klimaat duurste oplossing voor Europa

klimaat algemeen | mens en klimaat

Als Europa geen actie onderneemt, kan de klimaatschade in 2080 € 190 miljard bedragen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie. Niets doen aan klimaatverandering is het kostbaarste scenario voor de toekomst van Europa.

WMO: ververs gemiddelde van het 'normale weer'

kort

De gemiddelde van het 'normale weer' moeten vaker ververst worden om bij te blijven bij klimaatverandering, zegt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) begin juli. Het bestaande gemiddelde, van 1961 tot 1990, is volgens de organisatie te oud om bij stijgende temperaturen, meer hittegolven en extremere neerslag als gemiddelde te worden gebruikt. "Voor water, landbouw en energie vormt dit gemiddelde niet langer een afspiegeling van de huidige realiteit," zegt Omar Baddour, hoofd van de afdeling data management applications bij de WMO, bij Reuters. - Reuters

Kiribati koopt land in Fiji vanwege stijgende zeespiegel

kort

Kiribati, een eilandstaat in de Pacifische Oceaan, heeft 20 m2 op Fiji, 2000 km verderop, gekocht. Het land doet dit om de stijgende zeespiegel te kunnen ontvluchten. Binnen 10 jaar kunnen de eilanden van Kiribati onder water komen te staan; kosten voor bescherming zijn voor het land te duur. Tot die tijd gebruikt de staat het gekochte land voor landbouw en visserij. — The Guardian

Papegaaivissen kunnen Caribisch koraal redden

dutch caribbean

De teruggang van het aantal algenetende vissen is de belangrijkste oorzaak voor koraalrifverlies in het Caribisch gebied. Door het verdwijnen van deze vissen, waaronder papegaaivissen, raken koraalriffen overwoekerd met algen, en sterven ze af. Zonder betere bescherming van de riffen en tegengaan van overbevissing dreigt het Caribische koraal over twintig jaar grotendeels te zijn verdwenen.

Nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI


klimaat algemeen | het weer

Het klimaat speelt in Nederland als deltaland een belangrijke rol. Voor een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland is kennis over het toekomstig klimaat van groot belang. Met kustverdediging, dijken en bij infrastructurele projecten passen we ons zo goed mogelijk aan. Dat vraagt om grote investeringen waarbij het essentieel is om ver vooruit te kijken. De klimaatscenario’s van het KNMI geven hierbij inzicht in het toekomstig klimaat van Nederland.

Dijksma: lef nodig om ecologie en economie oceanen in balans te houden

biodiversiteit | oceanen & zeeën

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken opende 22 april de Global Oceans Action Summit in Den Haag. Daar maken meer dan 80 landen afspraken voor gezondere oceanen en meer voedselzekerheid. "Overbevissing, voedseltekorten en oceaanvervuiling verdwijnen niet zonder slag of stoot. Daar is lef voor nodig om ecologie en economie in balans te houden," vertelt Dijksma bij de opening.

IPCC: Emissie broeikasgassen blijft stijgen

klimaat algemeen | wetenschappelijk onderzoek

In het derde deel van het vijfde klimaatrapport komt het IPCC met een schrokkende conclusie: ondanks genomen maatregelen is de uitstoot van broeikasgassen in de afgelopen veertig jaar bijna verdubbeld. Dit laatste deelrapport behandelt mitigatie van klimaatverandering; welke maatregelen zijn er om de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer te verlagen?

IPCC: Wereld slecht voorbereid op klimaatverandering

klimaat algemeen | wetenschappelijk onderzoek

"De wereld is in veel gevallen slecht voorbereid op de risico's van klimaatverandering." Dit is een van de conclusies van het nieuwste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dat eind maart uitkwam. Dit tweede deel van het fifth assessment report (AR5) behandelt effecten, adaptatie en kwetsbaarheid.

Ons internet kan groener

energie | energie & onderzoek

De explosieve groei van dataverkeer van het internet slurpt energie. Slechts een klein percentage van de Nederlandse datacentra – die dit verkeer hier mogelijk maken – draait 100% op groene stroom. Dat concludeert HIVOS na een rondvraag over het type stroom bij de 23 grootste datacentra in Nederland.

Betere bescherming koraal Caribisch Nederland

dutch caribbean

Voor zes natuurprojecten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba stelt staatssecretaris Sharon Dijksma € 7,5 miljoen beschikbaar. De projecten versterken niet alleen de natuur, maar dragen ook bij aan versterking van de landbouw, toerisme of lokaal ondernemerschap.

De maximum-minimumthermometer naar Six

klimaat algemeen | het weer

Met een analoge thermometer kun je alleen de temperatuur van het ogenblik meten. Maar wat een gewone thermometer niet kan, is onthouden wat de hoogste en laagste temperaturen in een zeker tijdsbestek waren. Uit de tijd van weerinstrumenten zonder elektronica, het analoge tijdperk, was er de maximum-minimumthermometer naar Six.

Nieuwe samenwerking moet kwetsbare productiegebieden veiligstellen

voedsel | voedselproductie

Binnen het nieuwe Programma Duurzaam Land en Water gaan Nederlandse bedrijven samen met overheden en andere partijen investeren in productiegebieden waar ze cruciale grondstoffen uit halen. De aanpak moet het beter mogelijk maken problemen rond water, erosie, klimaat en voedselveiligheid te bestrijden.

De strijd tegen ontbossing gaat door

biodiversiteit | bossen

Ontbossing is een probleem dat al vele jaren speelt. Hoewel er in het afgelopen decennium in het Amazonewoud veel resultaat is geboekt, is dit geen reden om rustig achterover te leunen. Ontbossing gaat nog steeds door en bedreigt kwetsbare natuur, diersoorten en het klimaat. Gelukkig wordt er niet stil gezeten en zijn projecten opgezet om de natuur te beschermen.

Once Upon a Forest ... there was a tree

biodiversiteit | bossen

“Mijn hele leven heb ik doorgebracht in bossen. Ik was getuige van het ontstaan, groeien, leven en sterven van de bomen in het woud. Met deze film neem ik jullie graag mee in het mooie levensverhaal van de bomen, voor het te laat is.” In de film Once a Upon a Forest wijst bioloog Frances Hallé samen met cineast Luc Jacquet de weg in de tijd en ruimte van een groeiend en bloeiend tropisch regenwoud.

50e verjaardag voor Rode Lijst van bedreigde soorten

biodiversiteit | natuuronderzoek

De IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten bestaat 50 jaar. Sinds de eerste lijst in 1964 hebben experts van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) de status van 71.576 plant- en diersoorten in kaart gebracht. De komende jaren wordt het aantal onderzochte soorten op de lijst sterk uitgebreid naar 160.000 soorten in 2020.

Nieuwe functie voor Maastrichtse panden

duurzaam bouwen | herbestemming

Veel gemeenten staan voor keuzes en vraagstukken als zij geconfronteerd worden met (dreigende) leegstand. Het roer omgooien is niet altijd eenvoudig, maar biedt wel nieuw perspectief. Zo ook in Maastricht. De Maasstad koos jaren geleden voor een duidelijke richting. De gemeente boekte af op haar vastgoedportefeuille, consulteerde marktpartijen en experts én sloeg een nieuwe weg in.

Energie uit levende planten?

duurzame energie | energie & onderzoek

Onderzoekers verbonden aan de Wageningen Universiteit ontdekten dat ze energie kunnen generen uit de natuurlijke wisselwerking die in de bodem van vrijwel iedere plant plaatsvindt. Ze ontwikkelden een brandstofcel die dat ook daadwerkelijk doet; energie uit levende planten.

Op plastic vissen met boot van gerecycled Amsterdams grachtenplastic

mobiliteit&energie | recycling

Marius Smit, oprichter van Stichting Plastic Whale, startte drie jaar geleden met een uitdaging: het bouwen van een boot van plastic afval om op een positieve manier aandacht te vragen voor het groeiende probleem van de plastic soep. Gisteren is deze designboot gepresenteerd tijdens de HISWA in Amsterdam.

Klimaatverandering bedreigt Olympische Winterspelen

algemeen | mens en klimaat

De Olympische Winterspelen van Sotsji 2014 zijn net afgelopen. Hele succesvolle spelen voor het Nederlandse team, maar hoeveel kansen krijgen we nog om dit mooie succes te evenaren? Het klimaat warmt op en het voortbestaan van de Winterspelen lijkt te worden bedreigd.

Koudste plek op aarde: -93,2 graden Celsius

algemeen | het weer

Amerikaanse klimaatweten-schappers claimen een kourecord te hebben gemeten op een locatie in Antarctica. De Wereld Meteorologische Organisatie honoreert de claim niet en handhaaft haar eigen Russische record.