Natuurtoerisme is $ 600 miljard waard

biodiversiteit | natuurbeheer

Natuurparken en beschermende natuurgebieden leveren wereldwijd $ 600 miljard aan toerisme-inkomsten op, laat een onderzoek uit PLOS Biology zien. Die opbrengst is flink meer dan de $10 miljard die wereldwijd per jaar aan de bescherming van de gebieden wordt besteed.

Cyclus in Grote Oceaan verklaart pauze in opwarming aarde

klimaat algemeen | wetenschappelijk onderzoek

Hoe komt het dat de aarde gedurende ongeveer de afgelopen 15 jaar langzamer opwarmt dan verwacht? Volgens nieuw wetenschappelijk onderzoek zijn de natuurlijke cycli in oceaanstromingen verantwoordelijk. Helaas betekent dit ook dat er over een paar decennia juist een versnelde opwarming wordt verwacht.

Meer monitoring moerasvogels in Caribisch Nederland

Natuurbeheerders van de Nederlands Caribische eilanden bekeken tijdens een vierdaagse workshop hoe ze moerasvogels op de eilanden kunnen monitoren en beschermen. De aantallen van deze vogels zijn een maatstaaf voor de gezondheid van wetlands, moerasachtige gebieden, op de eilanden.

Natuur in de stad werkt nog niet optimaal

biodiversiteit | natuuronderzoek

Natuur in de stad kan vervuiling sterk verminderen. Maar alleen natuur in de stad aanleggen is onvoldoende om een effectieve bijdrage te leveren aan luchtvervuiling in grote steden als Barcelona; het moet voorbij de gemeentelijke grenzen. Dat concluderen Spaanse wetenschappers.

Onderzoek waddengebied blijft nodig

adaptatie & water | waddengebied

Zorg dat wetenschap op het podium komt en blijft. "We kunnen de schoonheid van het waddengebied winnen, maar net zo makkelijk weer verliezen" was de hoofdboodschap van Wouter van Dieren, keynotespeaker tijdens het symposium van de Waddenacademie midden december.

All Energy Day: Innovation for the Next Generation

energie | energie-innovatie

Tijdens de All Energy Day op donderdag 5 maart in Den Haag staat innovatie voor de energievoorziening van de toekomst centraal. All Energy Day is een interactief congres, georganiseerd door studenten van de Energy Club van de TU Delft.

2014 bij top 3 warmste jaren sinds metingen

klimaat algemeen | klimaatmetingen

Ook 2014 belandt bij de 3 warmste jaren sinds de metingen; zowel voor Nederland als voor de hele wereld. Onderzoek van het Britse meteorologisch instituut (MET) laat zien dat de temperaturen niet zo hoog zouden zijn geweest zonder de invloed van broeikasgasuitstoot van mensen.

Lokale weersverwachtingen voor hitte in de stad

klimaat algemeen | het weer

De temperatuur in de stad kan op een warme zomeravond zomaar 7 graden hoger zijn dan in het buitengebied. Onderzoekers van Wageningen University gebruiken lokale weermetingen en data voor het maken van weersverwachtingen voor de stad. Inwoners van de stad kunnen zo snel een kouder gebied vinden voor afkoeling tijdens een hittegolf.

Krijgen we een Elfstedentocht in een warmer klimaat?

klimaat algemeen | het weer

Kort door de bocht (schaatsend): de tocht blijft mogelijk in een warmer Nederland, maar de kans neemt flink af. Tegen het eind van deze eeuw zal een Elfstedentocht een zeldzaamheid zijn.

Hoeveel energie leveren zonnepanelen in de winter op?

energie | zonne-energie

De energie-opbrengst van zonnepanelen in de winter ligt aan de hoeveelheid zonnestraling, net als de opbrengst in de zomer of gemiddeld per jaar. Ook in koude winters leveren zonnepanelen ook energie op, alleen wel flink minder dan in de zomer. Behalve bij een laag flinke sneeuw op de panelen: dan is de opbrengst nul!

Video - smeltende gletsjer groter en hoger dan Manhattan

adaptatie & water | berggebieden

De Amerikaanse non-profit organisatie Chasing Ice filmde een historische afbrokkeling van de Ilulissat gletsjer in het westen van Groenland. Het afbrokkelen duurde meer dan 75 minuten en de gletsjer trok zich meer dan anderhalve kilometer terug, over een breedte van meer dan vijf kilometer. De hoogte van het ijs is ongeveer 900 meter, waarvan 90 meter boven water en de rest eronder.

Levenskwaliteit Nederland beperkt houdbaar

klimaat algemeen | groen beleid

De manier waarop we leven en de kwaliteit van ons leven lijkt voor volgende generaties geen stand te houden en veroorzaakt milieuproblemen. Dat is een van de conclusies uit de Monitor Duurzaam Nederland 2014. Door de aandacht op doelen voor 2020 is de ontwikkeling van innovatieve energieopties voor de lange termijn nog te beperkt. Dat verkleint de kans op een lage CO2-uitstoot in 2050, schrijft de monitor.

Zonnepanelen: duurzaam of toch vervuilend?

energie | zonne-energie

Zonnepanelen zijn duurzaam. Althans, dat is het idee van veel mensen. Zonnepanelen zorgen inderdaad voor schone energie, maar kosten ook veel, minder duurzame, energie om te produceren. Zonnepanelen-weetjes.nl zocht het verhaal achter zonnepanelen uit: het productieproces. Hoe duurzaam is dat?

Zwerfvuil in zee: een groeiend probleem

klimaat algemeen | afval & recycling

Zeeën en oceanen worden steeds vaker gebruikt als afvaldump van de aarde. Ondanks de extra aandacht aan afvalverwerking, komt er per jaar ongeveer tien miljoen ton aan afval in de wateren terecht. Veel van dit afval blijft voor onbepaalde tijd rondzwerven.

Vijf jaar Deltaprogramma – werken aan de toekomst

adaptatie & water | deltaprogramma

Het Vijfde Nationaal Deltacongres stond geheel in teken van het Deltaprogramma 2015 en de bijbehorende deltabeslissingen. Deze moeten ons land de komende decennia beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater.

Onderzoek Kennis voor Klimaat

Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat sluit eind 2014 haar poorten. In 9 boeken is een dwarsdoorsnede van alle kennis en ervaring die in de afgelopen jaren zijn opgedaan, weergegeven. In samenwerking met Kennis voor Klimaat publiceert ChangeMagazine.nl verkorte en bewerkte delen van hoofdstukken uit de boeken, over dit onderzoek, deze kennis en ervaring.

Overheid en markt bundelen krachten voor een klimaatbestendig Nederland

Op het Festival Ruimtelijke Adaptatie kwamen ruim 100 partijen uit de private en publieke sector eind oktober bijeen. Doel: een algemene intentieverklaring ruimtelijke adaptatie. Daarin geven partijen aan een samenwerking aan te gaan om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is.

Zeespiegelstijging kan onomkeerbaar zijn

adaptatie & water | poolgebieden

Voor het eerst heeft een team van internationale wetenschappers een reconstructie gemaakt van veranderingen in de zeespiegel gedurende de laatste 500.000 jaar. Naast verrassende resultaten biedt de studie belangrijke informatie: de nieuw opgedane kennis kan mogelijk meer inzicht geven in huidige en toekomstige zeespiegelveranderingen.

Nieuwe klimaatafspraken in Europa

kort

Het zijn "ambitieuze" en "haalbare" afspraken geworden volgens EU-president Herman van Rompuy. De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over energiemaatregelen voor 2020-2030. Maar er zit een voorwaarde aan de afspraken: als landen als de VS en China tijdens de klimaattop in Parijs eind volgend jaar niet ook meedoen met afspraken, kan het EU-klimaatbeleid worden bijgesteld.

De afspraken houden voor 2030 voor de EU als geheel in:

  • 40% minder CO2-uitstoot
  • 27% energiebesparing
  • 27% hernieuwbare energie

Dit moet er tot leiden dat de EU in 2050 80% à 95% minder CO2 uitstoot.

Bas Eickhout nummer 1 in Trouws Duurzame 100

kort

Bas Eickhout, europarlementariër voor GroenLinks, staat dit jaar op nummer 1 in de Duurzame 100 van Trouw. De jury koos hem uit een lijst van meer dan 400 mensen die in het afgelopen jaar aan een duurzamer Nederland hebben gewerkt. De jury koos voor Eickhout, omdat “hij een onvermoeibaar vechter is voor een beter, krachtiger, doeltreffender klimaatbeleid”. Trouw prijst hem voor zijn daadkracht en impact van zijn werk in Europa. Eickhout is onder meer bedenker van de Europese wet die het gebruik van F-gassen (een superbroeikasgas) in onder meer koelkasten en airco’s verbiedt. - Trouw

Biodiversiteit wereldwijd in 40 jaar gehalveerd

biodiversiteit | natuuronderzoek

De hoeveelheid wilde dieren is in de afgelopen veertig jaar met 50% afgenomen. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn vernietiging van leefgebied, jacht, stroperij en overbevissing. Dat schrijft het Wereld Natuur Fonds in hun Living Planet Report dat eind september verscheen.

Klimaatadaptatie: kansen voor hele maatschappij

adaptatie & water | deltagebieden

Change is in the air – niet alleen bij de VN-klimaattop eind september in New York, ook bij de klimaatadaptatie-conferentie Deltas in Times of Climate Change II in Rotterdam eind diezelfde maand. Drie dagen lang deelden 1200 deelnemers uit meer dan 50 landen ervaring en kennis over klimaatadaptatie.

Afvalwater = grondstof

AQGRI+ wint International Climate Adaptation Business Challenge

Priska Prasetya en Jelmer van Veen zijn met hun business idee AQGRI+ winnaars van de International Climate Adaptation Business Challenge, uitgeschreven door Kennis voor Klimaat en Climate-KIC. Hun innovatie maakt van afvalwater drie producten: schoon landbouwwater, voedingsrijke compost en vissen.

Adaptatie door delta-bewoners

adaptatie & water | deltagebieden

Community Based Adaptation (CBA) is een nieuw begrip in de ontwikkelingssamenwerking. Wat betekent het? Welke vragen zouden hier centraal moeten staan? En welke problemen komen dorpsbewoners in delta’s tegen als ze zich aan moeten passen aan een nieuw klimaat?

Vaker stortbuien?

klimaat algemeen | het weer

Op 28 juli regende het heel hard in grote delen van Nederland. Dat leverde flink wat wateroverlast op: ondergelopen snelwegen, polders die blank stonden, volgelopen kelders. Komen deze hoeveelheden regen vaak voor en is dat veranderd door de opwarming van de aarde?

Windenergie als oplossing elektriciteitstekorten Kaapverdië

energie | windenergie

Import van energie is de grootste financiële last van Kaapverdië. De archipel lijdt ook aan elektriciteitstekorten. Wel in overvloed aanwezig: wind. Het lokale windenergiebedrijf Cabeólica produceert ruim 20% van de totale energieconsumptie.

Stikstof grote veroorzaker biodiversiteitsverlies

biodiversiteit | natuuronderzoek

Naast klimaatverandering en ontbossing is stikstof een van de belangrijkste oorzaken van het wereldwijde verlies aan plant- en diersoorten. Stikstof is een relatief onbekende bedreiging voor de biodiversiteit. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) wil meer inzicht in de effecten van stikstof op belangrijke natuurgebieden zoals de Amazone.

Eigenaren zonnepanelen zijn ondernemers

energie | zonne-energie

Iets dat veel verwarring met zich meebrengt is dat eigenaren van zonnepanelen worden aangemerkt als btw-ondernemer door de Belastingdienst. Toch is deze regeling minder ingewikkeld dan de meeste mensen denken.

Vloerverwarmingspomp vaak grootste stroomslurper in huis

energie | energiebesparing

De vloerverwarmingspomp is in veel huizen de grootste stroomslurper. De meeste Nederlanders met vloerverwarming betalen echter zo’n €110 per jaar te veel aan stroom. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van HIER.

Nieuw Deltaplan beschermt Nederland tegen water

adaptatie & water | deltaprogramma

Nederland heeft een nieuw Deltaplan, met beslissingen om ons land tegen overstromingen te beschermen en om voor voldoende zoetwater te zorgen. Dat staat in het Deltaprogramma 2015, op Prinsjesdag gepresenteerd door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Met het nieuwe deltaplan is een investering van € 20 miljard voor de komende 30 jaar gemoeid.

State of the Climate laat opwarmende trend zien

klimaat algemeen | wetenschappelijk onderzoek

De American Meteorological Society (AMS) heeft de State of the Climate 2013 uitgegeven. Klimaatindicatoren als de concentratie van broeikasgassen, zeespiegel en mondiale temperaturen laten de trend van een opwarmende planeet zien, volgens het rapport.

Niets doen aan klimaat duurste oplossing voor Europa

klimaat algemeen | mens en klimaat

Als Europa geen actie onderneemt, kan de klimaatschade in 2080 € 190 miljard bedragen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie. Niets doen aan klimaatverandering is het kostbaarste scenario voor de toekomst van Europa.

WMO: ververs gemiddelde van het 'normale weer'

kort

De gemiddelde van het 'normale weer' moeten vaker ververst worden om bij te blijven bij klimaatverandering, zegt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) begin juli. Het bestaande gemiddelde, van 1961 tot 1990, is volgens de organisatie te oud om bij stijgende temperaturen, meer hittegolven en extremere neerslag als gemiddelde te worden gebruikt. "Voor water, landbouw en energie vormt dit gemiddelde niet langer een afspiegeling van de huidige realiteit," zegt Omar Baddour, hoofd van de afdeling data management applications bij de WMO, bij Reuters. - Reuters

Kiribati koopt land in Fiji vanwege stijgende zeespiegel

kort

Kiribati, een eilandstaat in de Pacifische Oceaan, heeft 20 m2 op Fiji, 2000 km verderop, gekocht. Het land doet dit om de stijgende zeespiegel te kunnen ontvluchten. Binnen 10 jaar kunnen de eilanden van Kiribati onder water komen te staan; kosten voor bescherming zijn voor het land te duur. Tot die tijd gebruikt de staat het gekochte land voor landbouw en visserij. — The Guardian

Papegaaivissen kunnen Caribisch koraal redden

dutch caribbean

De teruggang van het aantal algenetende vissen is de belangrijkste oorzaak voor koraalrifverlies in het Caribisch gebied. Door het verdwijnen van deze vissen, waaronder papegaaivissen, raken koraalriffen overwoekerd met algen, en sterven ze af. Zonder betere bescherming van de riffen en tegengaan van overbevissing dreigt het Caribische koraal over twintig jaar grotendeels te zijn verdwenen.

Nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI


klimaat algemeen | het weer

Het klimaat speelt in Nederland als deltaland een belangrijke rol. Voor een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland is kennis over het toekomstig klimaat van groot belang. Met kustverdediging, dijken en bij infrastructurele projecten passen we ons zo goed mogelijk aan. Dat vraagt om grote investeringen waarbij het essentieel is om ver vooruit te kijken. De klimaatscenario’s van het KNMI geven hierbij inzicht in het toekomstig klimaat van Nederland.

Dijksma: lef nodig om ecologie en economie oceanen in balans te houden

biodiversiteit | oceanen & zeeën

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken opende 22 april de Global Oceans Action Summit in Den Haag. Daar maken meer dan 80 landen afspraken voor gezondere oceanen en meer voedselzekerheid. "Overbevissing, voedseltekorten en oceaanvervuiling verdwijnen niet zonder slag of stoot. Daar is lef voor nodig om ecologie en economie in balans te houden," vertelt Dijksma bij de opening.

IPCC: Emissie broeikasgassen blijft stijgen

klimaat algemeen | wetenschappelijk onderzoek

In het derde deel van het vijfde klimaatrapport komt het IPCC met een schrokkende conclusie: ondanks genomen maatregelen is de uitstoot van broeikasgassen in de afgelopen veertig jaar bijna verdubbeld. Dit laatste deelrapport behandelt mitigatie van klimaatverandering; welke maatregelen zijn er om de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer te verlagen?

IPCC: Wereld slecht voorbereid op klimaatverandering

klimaat algemeen | wetenschappelijk onderzoek

"De wereld is in veel gevallen slecht voorbereid op de risico's van klimaatverandering." Dit is een van de conclusies van het nieuwste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dat eind maart uitkwam. Dit tweede deel van het fifth assessment report (AR5) behandelt effecten, adaptatie en kwetsbaarheid.

Ons internet kan groener

energie | energie & onderzoek

De explosieve groei van dataverkeer van het internet slurpt energie. Slechts een klein percentage van de Nederlandse datacentra – die dit verkeer hier mogelijk maken – draait 100% op groene stroom. Dat concludeert HIVOS na een rondvraag over het type stroom bij de 23 grootste datacentra in Nederland.

Betere bescherming koraal Caribisch Nederland

dutch caribbean

Voor zes natuurprojecten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba stelt staatssecretaris Sharon Dijksma € 7,5 miljoen beschikbaar. De projecten versterken niet alleen de natuur, maar dragen ook bij aan versterking van de landbouw, toerisme of lokaal ondernemerschap.

De maximum-minimumthermometer naar Six

klimaat algemeen | het weer

Met een analoge thermometer kun je alleen de temperatuur van het ogenblik meten. Maar wat een gewone thermometer niet kan, is onthouden wat de hoogste en laagste temperaturen in een zeker tijdsbestek waren. Uit de tijd van weerinstrumenten zonder elektronica, het analoge tijdperk, was er de maximum-minimumthermometer naar Six.

Nieuwe samenwerking moet kwetsbare productiegebieden veiligstellen

voedsel | voedselproductie

Binnen het nieuwe Programma Duurzaam Land en Water gaan Nederlandse bedrijven samen met overheden en andere partijen investeren in productiegebieden waar ze cruciale grondstoffen uit halen. De aanpak moet het beter mogelijk maken problemen rond water, erosie, klimaat en voedselveiligheid te bestrijden.

De strijd tegen ontbossing gaat door

biodiversiteit | bossen

Ontbossing is een probleem dat al vele jaren speelt. Hoewel er in het afgelopen decennium in het Amazonewoud veel resultaat is geboekt, is dit geen reden om rustig achterover te leunen. Ontbossing gaat nog steeds door en bedreigt kwetsbare natuur, diersoorten en het klimaat. Gelukkig wordt er niet stil gezeten en zijn projecten opgezet om de natuur te beschermen.

Once Upon a Forest ... there was a tree

biodiversiteit | bossen

“Mijn hele leven heb ik doorgebracht in bossen. Ik was getuige van het ontstaan, groeien, leven en sterven van de bomen in het woud. Met deze film neem ik jullie graag mee in het mooie levensverhaal van de bomen, voor het te laat is.” In de film Once a Upon a Forest wijst bioloog Frances Hallé samen met cineast Luc Jacquet de weg in de tijd en ruimte van een groeiend en bloeiend tropisch regenwoud.

50e verjaardag voor Rode Lijst van bedreigde soorten

biodiversiteit | natuuronderzoek

De IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten bestaat 50 jaar. Sinds de eerste lijst in 1964 hebben experts van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) de status van 71.576 plant- en diersoorten in kaart gebracht. De komende jaren wordt het aantal onderzochte soorten op de lijst sterk uitgebreid naar 160.000 soorten in 2020.

Nieuwe functie voor Maastrichtse panden

duurzaam bouwen | herbestemming

Veel gemeenten staan voor keuzes en vraagstukken als zij geconfronteerd worden met (dreigende) leegstand. Het roer omgooien is niet altijd eenvoudig, maar biedt wel nieuw perspectief. Zo ook in Maastricht. De Maasstad koos jaren geleden voor een duidelijke richting. De gemeente boekte af op haar vastgoedportefeuille, consulteerde marktpartijen en experts én sloeg een nieuwe weg in.

Energie uit levende planten?

duurzame energie | energie & onderzoek

Onderzoekers verbonden aan de Wageningen Universiteit ontdekten dat ze energie kunnen generen uit de natuurlijke wisselwerking die in de bodem van vrijwel iedere plant plaatsvindt. Ze ontwikkelden een brandstofcel die dat ook daadwerkelijk doet; energie uit levende planten.

Op plastic vissen met boot van gerecycled Amsterdams grachtenplastic

mobiliteit&energie | recycling

Marius Smit, oprichter van Stichting Plastic Whale, startte drie jaar geleden met een uitdaging: het bouwen van een boot van plastic afval om op een positieve manier aandacht te vragen voor het groeiende probleem van de plastic soep. Gisteren is deze designboot gepresenteerd tijdens de HISWA in Amsterdam.

Klimaatverandering bedreigt Olympische Winterspelen

algemeen | mens en klimaat

De Olympische Winterspelen van Sotsji 2014 zijn net afgelopen. Hele succesvolle spelen voor het Nederlandse team, maar hoeveel kansen krijgen we nog om dit mooie succes te evenaren? Het klimaat warmt op en het voortbestaan van de Winterspelen lijkt te worden bedreigd.

Koudste plek op aarde: -93,2 graden Celsius

algemeen | het weer

Amerikaanse klimaatweten-schappers claimen een kourecord te hebben gemeten op een locatie in Antarctica. De Wereld Meteorologische Organisatie honoreert de claim niet en handhaaft haar eigen Russische record.