Delta's en klimaatverandering

Wereldwijd wonen miljoenen mensen in deltaregio's of deltasteden. Plekken waar water land ontmoet. Deltaregio's kennen meerdere functies, van havens en landbouw tot visserij en recreatie. Wat is de invloed van klimaatverandering op deze regio's en hoe gaan zij met klimaatverandering om?

Het tij verandert

Delta's wereldwijd hebben er mee te maken: landverzakking en zeespiegelstijging. In delen van Azië verlaten bewoners dorpen in deltagebieden massaal, en trekken landinwaarts. Klimaat-verandering zorgt voor een volgend risico.

Lastige keuzes in de Nijldelta

Wat weegt zwaarder: de aanpak van huidige problemen als overbevolking of bescherming tegen klimaatverandering in de toekomst? In Egypte werkt het UNDP aan een geïntegreerde aanpak voor het beheer van kustgebieden.

Delta Alliance vergelijkt 10 delta's

In een vergelijkende studie brengt de Delta Alliance 10 delta's in beeld. Het doel is onder meer kennis toegankelijk maken, om zo een bijdrage te leveren aan het bevorderen van duurzame ontwikkeling in deltagebieden wereldwijd.

De Zandmotor - bouwen met de natuur

Een grote berg zand bij Ter Heijde, de Zandmotor, moet zwakke plekken in de Nederlandse kust helpen beschermen. Wind, golven en zeestromingen verspreiden het zand langs de kust, die daardoor op natuurlijke wijze aangroeit.

Effecten klimaatverandering op gezondheid

Hogere temperaturen en meer regenval kunnen voor extra hittestress en watergerelateerde ontstekingen zorgen. Toch is er nog veel onderzoek nodig om duidelijke conclusies te kunnen trekken en in te spelen op het probleem.

Klimaatmanagement als 'serious game'

"Serious games" kunnen ingewikkelde situaties met complexe verbanden simuleren. "Waasstad" is zo'n game, waarbij deel- nemers zien welke invloed hun beslissingen hebben op o.a. maatschappelijk draagvlak en de loop van de rivier.

Groene adaptatie

Alleen natuurherstel is niet genoeg om de gevolgen van klimaat- verandering op te vangen. In deltaregio's is ook nieuwe natuur nodig, om overstromen te voorkomen. Het belang van natures technology groeit.

Levende zeeweringen bieden bescherming

Van Nijmegen tot Tokyo experimenteren bestuurders en ingenieurs met nieuwe manieren om gebieden tegen overstromingen te beschermen. Dijken en rivieren worden breder en uitgebreid met natuurlijke buffers en wetlands. De natuur is een bondgenoot.


Het Change Magazine team maakte de special Deltas in Times of Climate Change voor de conferentie Deltas in Times of Climate Change. De uitgave biedt een brede kijk op de invloed van klimaatverandering op delta's wereldwijd. Voor de uitgave is een aparte website: www.deltatimes.org