Europese steden tonen ambitie in klimaataanpassing

Voor steden staat er veel op het spel als het klimaat de komende decennia ingrijpend verandert. De kans op overstromingen, hittegolven en extreem droge perioden wordt groter. Economieën komen onder druk te staan en sommige plaatsen verliezen hun aantrekkingskracht op bewoners en bedrijven. Londen, Rotterdam en Kopenhagen proberen met innovatieve concepten als 'pocket parks', drijvende woningen en waterpleinen in te spelen op de veranderingen.

Door Jaco Boer

Dit artikel bestaat uit vier delen: Kopenhagen, Rotterdam, Londen en Barcelona. Het artikel verscheen eerder in het Engels in het nummer Climate adaptation in Europe.

Kopenhagen wil eerste 'carbon neutral'-stad zijn

De stad Kopenhagen was er trots op gastheer van de VN klimaatconferentie in 2009 te zijn. Het jaar daarvoor stelde ze zelf al een ambitieus klimaatprogramma op om in 2025 de eerste CO2-neutrale hoofdstad van de wereld te worden. Lees verder »

Rotterdam ambieert voortrekkersrol

De havenstad is begonnen om zichzelf te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. In 2008 heeft het stadsbestuur een ambitieus programma opgesteld, waarin ze aangeeft in 2025 volledig klimaatbestendig te willen zijn. Lees verder »

Londen heeft last van het Urban heat island effect

Door vele gebouwen heeft de stad last van het urban heat island effect, dat de temperatuur opdrijft. Gebouwen en asfalt warmen daarbij de stad overdag extra snel op en houden de hitte langer vast, zodat het 's avonds amper afkoelt. Lees verder »

Barcelona neemt actie

De gevolgen van klimaatverandering tikken hard aan in Zuid-Europese metropolen. Een stad als Barcelona ondervindt door haar specifieke geografische situatie direct al de problemen van hogere temperaturen en groeiende watertekorten. Lees verder »

12 december 2009