Climate Adaptation in Europe

Jaargang 5 nummer 3

De klimaattop in Kopenhagen in december 2009 vormde voor Change Magazine aanleiding om een Europese klimaatadaptatie-themanummer uit te geven. Hoe past Europa zich aan de gevolgen van klimaatverandering aan? In sommige gevallen in mitigatie te laat en dient op korte termijn met aanpassing begonnen te worden, zoals ruimte geven aan rivieren, reservoirs voor zoetwater. In deze uitgave staan artikelen in over klimaataanpassing in de Alpen, waterkwaliteit als bottleneck voor landbouw en droogte in de mediterrane gebieden.

Met deze publicatie wil Change Magazine betrouwbare en volledige informatie verstrekken omtrent aanpassing aan klimaatverandering in Europa. Met 'state of the art'-aanpassingen aan klimaatverandering met focus op 'frontrunner countries' zoals Nederland, Duitsland, Denemarken, Portugal en Spanje. In Europese context - met projecten op nationaal, regionaal en lokaal niveau - wordt naast de noodzaak van mitigatie ook de urgentie om aan te passen aan klimaatverandering getoond.

Europa moet het voortouw nemen

Europa moet zijn know-how op het gebied van klimaatadaptatie toegankelijk maken voor andere landen. Daarvoor moet Europa bepalen waar de belangrijkste uitdagingen liggen en prioriteiten stellen.

Opinion Jacqueline McGlade

Executive director European Environment Agency

Adapting to climate change: industry and society will need to become fully engaged and inspired to act.

Aanpassing Alpen aan veranderde neerslag

De Alpen spelen een cruciale rol in het opvangen en vervoeren van water. Ze zijn van belang voor ecosystemen in de bergen en lager gelegen gebied. Klimaatverandering zorgt ook in de Alpen voor een uitdaging.

Europese steden tonen klimaatambities

Voor steden staat er veel op het spel als het klimaat de komende decennia ingrijpend verandert. Wat doen Londen, Rotterdam, Kopenhagen en Barcelona op het gebied van klimaatadaptatie?

Controlling the elements

The climate crisis demands damage prevention and control. But how do EU member states approach and tackle challenges?

De groene revolutie

Landbouw- en plattelandsontwikkeling zijn door beleidsmakers te lang veronachtzaamd als wezenlijke onderdelen van het klimaatprobleem, stelt minister Gerda Verburg van LNV.

Bridging the gap to adaptation policy

The CIRCLE ERA-net has been building the foundations for improved and co-ordinated cross border climate change research. What's next?

Climate hot spot investigation

Wherever spatial planning of investment decisions are made, localized climate change research is becoming increasingly relevent.

Quality of water is the bottleneck for agriculture

Higher temperatures, intense rainstorms and drought will decline European agricultural production by an average of ten per cent. Water regulation is a key issue.

Working with nature

Nature's technology is cost-effective, readily available and tested over hundreds of years. Let's include ecosystem based options, tot tackel the effects of global warming.

Waterschaarste in Zuid-Europa

Door lange periodes van weinig neerslag en waterwinning uit de grond, is in grote delen van Zuid-Europa de balans tussen de vraag naar water en de beschikbare hoeveelheid verdwenen.