Zuid-Europa zwaarder getroffen door klimaatverandering

Barcelona neemt actie

Londen bereidt zich al voor op drogere en warmere zomers, maar de gevolgen van klimaatverandering tikken nog harder aan in Zuid-Europese metropolen. Een stad als Barcelona ondervindt door haar specifieke geografische situatie direct al de problemen van hogere temperaturen en groeiende watertekorten.

Door Jaco Boer

Dit artikel is deel 4 van het artikel "Europese steden tonen ambitie in klimaataanpassing". De andere delen gaan over Kopenhagen, Rotterdam en Londen. Het artikel verscheen eerder in het Engels in het nummer 'Climate adaptation in Europe' in december 2009, jaargang 5 nummer 3. Dit nummer kunt u nabestellen

Barcelona is voor een groot deel omsloten door bergen, waardoor de overwegend westelijke winden niet voor natuurlijke koeling kunnen zorgen. Ook een deel van de regenval bereikt de stad niet vanwege dit bergmassief. De Mediterrane metropool laat het er niet bij zitten en probeert onder leiding van Imma Mayol, de wethouder voor milieuzaken, de hitte- en droogteproblemen te verminderen door ondermeer het autoverkeer terug te dringen.

Van diverse brede doorgaande straten worden een of meer rijstroken weggehaald, parkeergelden worden verhoogd en op de bredere stoepen worden bomen geplant die voor de broodnodige schaduw zorgen. Ook worden steeds meer straten autovrij gemaakt. In de afgelopen jaren is ook het openbaar vervoer indrukwekkend verbeterd met nieuwe milieuvriendelijke vervoersmiddelen, hogere frequenties, langere doorrijdtijden en een fikse uitbreiding van het netwerk.

De gemeente bevordert bovendien het gebruik van de fiets en heeft een netwerk van 100 km aan fietspaden aangelegd. Dit wordt de komende jaren nog eens verdubbeld. Ook werd in navolging van andere Europese steden al in 2007 het gemeentelijk fietsplan 'Bicing' gelanceerd, waarbij er door stadsbewoners voor een beperkt bedrag een jaar lang kan worden gefietst.

Airco op 24º C

Een extra prikkel voor temperatuurbeheersing was afgelopen zomer de intensieve campagne om de airco op kantoor of thuis en in theaters, bioscopen en overheidsgebouwen op 'slechts' 24 ºC af te stellen. Zo kon flink op de warmteafdracht in omliggende straten worden bespaard. Het gemeentelijk wagenpark moest er ook aan geloven. Zo nam de stad dit najaar een groot aantal elektrische bedrijfsauto's in gebruik. Bovendien worden er binnenkort voor particulieren en bedrijven oplaadstations voor elektrische autos aangelegd.

Om haar drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig te stellen, vangt de stad sinds enkele jaren regenwater op in een groeiend aantal onderaardse bekkens. Dit water wordt vervolgens gebruikt voor de parken, fonteinen en het schoonspuiten van de straten. Een extra complicatie is wel dat de regen onregelmatiger en in grotere hoeveelheden valt.

12 december 2009