Grote belangstelling voor 1ste Nationaal Delta Congres

Na opening door de Prins van Oranje ging op 4 november onder grote belangstelling het eerste Nationaal Deltacongres van start. De negen deelprogramma's presenteerden zich aan de 1100 bezoekers en gaven hun visie op het Deltaprogramma. Change Magazine zet enkele uitspraken op een rijtje.

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje

"Bijna elke dag vindt er ergens in de wereld een watergerelateerde ramp plaats. Nederland is daarentegen al meer dan vijftig jaar vrij gebleven van dat soort onheil. Dat komt door de grote zorg en aandacht die we hier besteden aan ons watermanagement en onze waterwerken. Maar dat vergt ook nu en in de toekomst dezelfde zorg, toewijding en onderhoud."

Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma Wim Kuijken

"We moeten de Delta van vandaag, morgen en overmorgen voorbereiden op de veranderingen waar we ons voor gesteld zien."

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu)

"Het ontkennen van de zeespiegelstijging is volstrekte nonsens." Zie voor een samenvatting van de toespraak van Atsma het gelijknamige artikel op deze site.

 
 

Cees Veerman

"Het Deltaprogramma gaat uit van een nuchter KNMI-scenario. Dat is een verstandige keuze. Bij de voorbereiding van het programma onderzocht de Deltacommissie ook de ergst mogelijke scenarios. Dat gaf veel discussie. Ik heb dat als heel waardevol ervaren. Daardoor is er goed met elkaar van gedachten gewisseld. En in mijn visie is gedachtewisseling de moeder van alle kennis."

Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW)

"Ondernemers steunen het Deltaprogramma zonder enig voorbehoud. De vraag of het veilig is om een bedrijf in de Nederlandse delta te vestigen moet nooit gesteld hoeven worden. Dat zou funest zijn voor het vestigingsklimaat. De Nederlandse waterwerken zijn een heel sterk exportproduct. Juist in deze sector komen wetenschap en bedrijfsleven samen. Laten we die kennis en dat ondernemerschap inzetten om ontwikkelingslanden te helpen, in plaats van geld te besteden aan ontwikkelingshulp. Wat wij hier hebben opgebouwd aan kennis, innovatie en ervaring is een ongelofelijk kostbaar goed waar vanuit andere werelddeltas begerig naar gekeken wordt."

Tineke Huizinga

"Het was een waagstuk om 100 jaar vooruit te kijken in verband met het nieuwe Deltaprogramma. Maar dat is wat nodig is. Nederland zal nu en in de toekomst moeten leven en werken met water. Zelf ga ik me nu onder meer bezig houden met Dynamic Tidal Power, energie-opwekking door gebruik te maken van de getijden."
 

Robbert Dijkgraaf (president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)

"Het bijzondere aan dit Deltaprogramma is dat het vooruitblikt. Die vooruitblik is gebaseerd op scenarios en onderzoek. Wetenschappers hebben geen glazen bol. Wel hebben we op gebied van klimaatverandering een aantal basisconclusies kunnen trekken die ondanks alle ophef en discussie overeind blijven staan. Het is ook logisch dat juist nu veel discussie ontstaat. Het gaat om grote investeringen. Voor een optimaal resultaat moeten overheid, wetenschap en bedrijfsleven de handen ineenslaan."

Harry Keereweer (Woordvoerder Water Interprovinciaal Overleg)

"Waterveiligheid is geen linkse hobby!"

Huib de Vriend (directeur kennis Deltares)

"Dealing with uncertainty will help make the Deltaprogramma a certain succes."

Maarten Hajer (directeur Planbureau voor de Leefomgeving)

"Het Deltaprogramma is een goed voorbeeld van modern bestuur waarbij centrale en lokale overheden samenwerken. Dit Deltaprogramma voorziet in die samenwerking. We moeten nu waterwerken en infrastructuur op elkaar afstemmen om te komen tot een goed planningssysteem voor de komende decennia. Er is nu 1 ministerie voor infrastructuur en milieu, dus de kansen zijn er."

Pier Vellinga (voorzitter onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat)

"Waterwerken gaan vooral ook over ruimte. Het gaat om steden, natuur, recreatie, infrastructuur. Onze onderzoekers bekijken hoe die verschillende sectoren elkaar kunnen versterken terwijl de waterveiligheid wordt vergroot. Voordeel is dat de kosten van waterwerken dan verdeeld kunnen worden over meerdere partijen. We moeten uit de sectorale structuren komen en veel meer streven naar synergie."

4 november 2010

Zoekwoorden: Nationaal Deltacongres, Deltaprogramma