"Ontkennen zeespiegelstijging is volstrekte nonsens"

Binnen het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu bestaat geen discussie over het belang van water. Het is zelfs prioriteit nummer 1, aldus staatssecretaris Joop Atsma. Tijdens het 1ste Nationaal Deltacongres praat hij zijn gehoor van 1100 professionals uit de waterwereld bij over visie en beschikbare middelen van het nieuwe ministerie.

Door Maartje Smeets

"De aanwezigheid van de Prins van Oranje is een geweldige stimulans om vol in te blijven zetten op het werken met water. En het is een geweldige ambitie waar we voor staan, die minimaal 100 jaar vooruit kijkt. Dan gaat het niet alleen om waterveiligheid, maar bijvoorbeeld ook om het behoud van goede zoetwatervoorziening, die door klimaatverandering onder druk kan komen te staan. Daar hebben we de komende jaren veel aandacht voor.

Hoewel waterveiligheid wat mij betreft prioriteit nummer 1 is en de ambities groot zijn, moeten we tegelijkertijd realistisch zijn over en omgaan met de beschikbare financiële middelen. Het beschermen van Nederland tegen het water is en blijft een kerntaak van de overheid. De kracht van het Deltaprogramma is dat het een samenhang biedt tussen de korte en lange termijn, tussen ecologie en economie en tussen lokale, regionale en nationale overheden.
Het is daarom voor mij van het allergrootste belang om de Deltawet en het Deltafonds zo snel mogelijk in de Tweede Kamer te verdedigen en binnen te halen. Maar dat betekent dat er ook keuzes gemaakt moeten worden. We zullen in deze tijd van bezuinigingen het maximale uit elke eurocent moeten halen. De financiële realiteit is nu eenmaal niet rooskleurig.

Het lopende hoogwaterbeschermingsprogramma vergt bijvoorbeeld meer geld dan was voorzien. Daarom moeten we zo snel mogelijk met de waterschappen om de tafel gaan zitten om te komen tot een bestuursakkoord. Wie gaat wat doen en hoe? We moeten helder krijgen wat de totale investeringsimpuls zal zijn. Dat zie ik als mijn belangrijkste taak voor 2011.

Er wordt niet getornd aan de inleg in het Deltafonds: vanaf 2020 elk jaar 1 miljard euro. Voor de komende jaren hebben we niet te maken met miljardentekorten, maar we moeten goed kijken naar de kosten van geplande projecten. Als het gaat om de veiligheid moeten we geen concessies doen, maar we kunnen wel nadenken over slimme combinaties, zoals bij het kustbeschermingsproject in Scheveningen. Door veiligheid en ruimtelijke ordening te combineren is er een mooie boulevard gecreëerd die tegelijkertijd het achterland tegen het water beschermd.

Om het Deltaprogramma te laten slagen heeft de overheid hulp nodig van kennisinstellingen en bedrijfsleven. En de watersector biedt fantastische economische kansen. Wereldwijd gaat er 500 miljard om in die sector, waarvan eenderde gericht is op delta's. Nederlandse kennis en expertise op dat gebied staat wereldwijd aan de top. Het Deltaprogramma is potentieel een fantastische exportproduct.

Als kind is mij na de watersnoodramp ingeprent 'dat nooit weer'. Daar sta ik ook nu voor. Het ontkennen van de zeespiegelstijging is volstrekte nonsens. We moeten juist daarom nu en in de toekomst blijven werken met water."

4 november 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Zoekwoorden: Joop Atsma, Nationaal Deltacongres, waterveiligheid, Deltaprogramma