Superveilige dijk moet Nederland beschermen

Door zeespiegelstijging en inklinking van de bodem neemt de kans op dijkdoorbraken toe. In plaats van de dijken hoger te maken, kan het soms slimmer zijn om de dijk breder te maken. Zo’n dijk kan niet doorbreken en zorgt voor een hoger veiligheidsniveau. In het filmpje ‘Superveilige dijk’ ontmoet student Niek van de TU Delft onderzoekers van Kennis voor Klimaat om uit te vinden hoe dit werkt.

Door klimaatverandering krijgen we te maken met grote hoeveelheden water. De dijken beschermen ons tegen overstroming. In Streefkijk wordt een extra brede, robuuste dijk gebouwd. Deze superveilige dijk is zo breed en zwaar dat hij nooit door kan breken. Ook middenin Rotterdam is er al een superveilige dijk – al is deze wel een beetje verstopt.

Een brede dijk lijkt meer ruimte te kosten, maar doordat er op gebouwd kan worden, levert het juist extra leefruimte op. Ook bieden de dijken ruimte voor natuur, recreatie en transport. De tweede Deltacommissie adviseerde om de dijken tien keer veiliger te maken. De doorbraakvrije dijk is zelfs 100 keer veiliger. Op veel plekken in Nederland wordt gewerkt aan nieuwe, brede, superveilige dijken. Zo blijft Nederland veilig, ook bij klimaatverandering en stijging van de zeespiegel.

   
12 december 2013