Nieuwe waterkrachtcentrale in de Maas

De nieuwe centrale niet ver van Maastricht kan zo'n 13.000 huishoudens van energie voorzien en is met een vermogen van 11 megawatt de grootste die in de afgelopen 25 jaar in Nederland is gebouwd. Voor de ontwikkeling van de centrale werken Arbra, International Hydro, Greenchoice en World Improvement Money samen. De kosten bedragen zo'n 42 miljoen Euro.

Waterkracht is een van de meest klimaatneutrale methoden om elektriciteit op
te wekken. Zo bespaart de centrale in Borgharen straks de uitstoot van 38.000 ton CO2 per jaar ten opzichte van de gebruikelijke vormen van elektriciteitsopwekking in Nederland. Deze jaarlijkse verlaging van de CO2-emissie komt overeen met de jaaruitstoot van 20.000 tot 22.000 auto's. Daarnaast bespaart de waterkrachtcentrale in Borgharen ten opzichte van een kolencentrale jaarlijks 85 ton zwaveldioxide, 75 ton stikstofoxide en 11 ton fijnstof. De import van olie, kolen en gas wordt blijvend verminderd. Daarmee draagt de centrale in Borgharen direct bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen en levert hij een positieve bijdrage aan de economie.

Impressie van de toekomstige waterkrachtcentrale bij Borgharen.

Momenteel worden met Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht afsluitende gesprekken gevoerd over de verschillende
vergunningstrajecten.

Eén van de kartrekkers is ir. Anton van der Boom van Arbra. Als waterbouwkundige heeft hij gewerkt aan irrigatie-, drainage- en rivierkundige projecten in Sudan, Irak, Birma en Thailand en heeft hij leiding gegeven aan de uitvoering van hoofdrioolwerken, gemalen en afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Van der Boom werkt vanuit zijn bedrijf in Bemelen al enkele jaren aan de realisatie van een waterkrachtcentrale in het nabijgelegen Borgharen. Van der Boom: "Mijn jarenlange droom om door middel van de ontwikkeling van een waterkrachtcentrale de energiepotentie van de Maas bij Borgharen te benutten wordt realiteit. Door ervaring en organisatorische en financiële slagkracht van mijn nieuwe partners zijn nu alle randvoorwaarden ingevuld om de centrale daadwerkelijk te kunnen realiseren."

Het in Amsterdam gevestigde International Hydro, was tot nu toe alleen actief in Frankrijk en Duitsland met de bouw, renovatie en exploitatie van waterkrachtcentrales. Het gaat om kleine en middelgrote centrales tot 20 Megawatt. Gideon Overwater is mede-oprichter van International Hydro: "Tot nu toe richtten we ons op Duitsland en Frankrijk omdat er in Nederland eenvoudigweg weinig mogelijkheden om deze duurzame energiebron te ontwikkelen. Dit is een mooie kans om onze ervaring nu ook in eigen land in te zetten." 

Op dit moment komt 19,4% van de Europese elektriciteitsproductie van
duurzame energiebronnen als waterkracht, windkracht, biomassa en zonneenergie. 63 procent komt daarbij van waterkrachtcentrales. In Nederland speelt waterkracht tot dusver een beperkte rol. Op dit moment wordt slechts 0,2 procent van de elektrische energie uit water gewonnen. In de Maas liggen bijvoorbeeld ook bij Linne en Alphen waterkrachtcentrales. Uit een verkenning van WINN (het innovatieprogramma voor Wateruitdagingen van Rijkswaterstaat) blijkt dat energie uit water aan 10 procent van de elektriciteitsvraag in Nederland zou kunnen voldoen.

De waterkrachtcentrale bij het Limburgse Linne.

Energiebedrijf GreenChoice, dat groene energie levert aan haar klanten, is betrokken bij de ontwikkeling van de centrale. Het bedrijf geeft financiële ondersteuning aan decentrale, duurzame energieprojecten en -initiatieven. Greenchoice wil zich niet alleen richten op de levering van groene energie aan 250.000 Nederlandse klanten, maar ook steeds meer op de productie ervan, zegt Michiel Rexwinkel, directeur van Greenchoice. "Dat doen we door middel van participatie in de
ontwikkeling van kleinschalige duurzame en groene energieopwekking in Nederland en andere West-Europese landen."

Financiële ondersteuning voor het miljoenenproject komt ook van World Improvement Money. Dit bedrijf investeert in initiatieven van ondernemers die een blijvende positieve bijdrage leveren aan mens, klimaat en milieu. Directeur en oprichter Peter Arensman zegt veel bewondering te hebben voor het doorzettingsvermogen van initiatiefnemen Anton van der Boom: "Ik heb enorm veel respect voor de jarenlange inzet van Anton van der Boom om zijn droom van een waterkrachtcentrale in Borgharen te verwezenlijken. Deze blijk van doorzettingsvermogen en ondernemerschap dient in deze economisch uitdagende tijd als inspiratie voor iedereen."

Technische details waterkrachtcentrale in Borgharen
Piekvermogen 11 MW
Gemiddelde jaarproductie 46 GWh
Nominaal verval 4,5 m
Turbines horizontale Kaplanturbines
Maximaal debiet 300 m3/s
Rivier Maas
Locatie in het Bosscherveld, naast de stuw van Borgharen

25 februari 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame mobiliteit & energie

Zoekwoorden: waterkrachtcentrale, Maas, water, energie, duurzame energie opwekking, groene strook