Nieuw Deltaplan beschermt Nederland tegen water

Nederland heeft een nieuw Deltaplan, met beslissingen om ons land tegen overstromingen te beschermen en om voor voldoende zoetwater te zorgen. Dat staat in het Deltaprogramma 2015, op Prinsjesdag gepresenteerd door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Met het nieuwe deltaplan is een investering van € 20 miljard voor de komende 30 jaar gemoeid.
 

Door de redactie

Volgens de minister is dit een nieuw hoofdstuk in de eeuwenlange relatie van Nederland met het water. Na de watersnoodramp van 1953 vormde het eerste Deltaplan de aanzet voor de bouw van de Deltawerken. Het nieuwe Deltaplan moet Nederland de komende 30 jaar tegen hoogwater beschermen. Het Rijk, de provincies, waterschappen en gemeenten gaan met het plan aan de slag om Nederland robuuster in te richten en de extremen van het klimaat goed op te vangen. “Er wonen inmiddels meer mensen in de laag gelegen gebieden”, zegt minister Schultz van Haegen. “Onze economische activiteiten zijn veel groter [dan 60 jaar geleden]. En door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en komt er meer water door onze rivieren. Het is dus tijd voor een nieuw deltaplan met extra bescherming.”

Het Deltaplan volgt uit het advies waaraan deltacommissaris Wim Kuijken sinds 2010 heeft gewerkt. “Ik ben trots dat ik de afgelopen jaren als regeringscommissaris de voorliggende beslissingen en strategieën heb kunnen voorbereiden en een uitgewerkt en goed onderbouwd voorstel voor de structurerende beslissingen heb kunnen doen namens de betrokken overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk) en vele maatschappelijke organisaties”, zegt Kuijken. In de komende jaren gaat de deltacommissaris de beslissingen in concrete maatregelen omzetten.

Deltabeslissingen voor een leefbaar Nederland in de 21e eeuw

De Deltabeslissingen gaan in op vijf onderwerpen: waterveiligheid, zoetwatervoorziening, ruimtelijke inrichting, Rijn-Maasdelta en IJsselmeergebied. Ze moeten er onder meer voor zorgen dat Nederland tijdens langere periodes van droogte over voldoende zoetwater beschikt. Voor hoge gebieden en gebieden die dreigen te verzilten, komt een nieuwe aanpak; het Rijk en de regio investeren daar ruim € 450 miljoen in. Daarnaast krijgt het gebied waar de Rijn en de Maas in de Noordzee uitmonden, met de haven van Rotterdam en de vele steden eromheen, een betere bescherming. Het is een van de kwetsbaarste plekken van Nederland, waar veel mensen wonen en waar veel geld wordt verdiend. Het krijgt sterkere dijken en een waterbestendigere ruimtelijke inrichting. De Deltabeslissing IJsselmeergebied stelt een flexibel peil in het meer voor, om meer zoetwater vast te houden en de watervoorraad beter te benutten. Pompen in de afsluitdijk moeten zorgen voor een goede afvoer van water als het nodig is. De oevers van het IJsselmeer moeten ingericht zijn op een flexibel waterpeil.

18 september 2014

Bron: Nieuwsbericht Deltacommissaris