8,5 miljoen voor klimaatideeën 

Ondernemers met vernieuwende ideeën over aanpassingen van de Nederlandse waterhuishouding aan de gevolgen van de klimaatverandering kunnen tot 1 maart projectvoorstellen indienen. Staatssecretaris Tineke Huizinga van V&W stelt  8,5 miljoen euro beschikbaar, zodat de beste ideeën uitgewerkt kunnen worden.

Een waterhuishouding, die zich aanpast aan het veranderende klimaat, houdt rekening met toekomstige ontwikkelingen en is berekend op perioden met weinig of juist veel water. Problemen voor het Nederlandse watersysteem, veroorzaakt door bijvoorbeeld zeespiegelstijging, bodemdaling, maar ook de toenemende druk op de beschikbare ruimte, vragen om creatieve en innovatieve oplossingen.
 
Daarom roept het ministerie van V&W ondernemers op om voorstellen in te dienen. De beste ideeën op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, landbouw of het ontwikkelen van producten die de waterkwaliteit minder belasten en bijdragen aan een groter adaptief vermogen van het Nederlandse watersysteem kunnen met het beschikbare geld gerealiseerd worden. 

Indienen van voorstellen

Ideeën kunnen tot 1 maart worden ingediend bij AgentschapNL (voorheen SenterNovem). De subsidie werkt werkt volgens het SBIR-programma (Small Business Innovation Research). SBIR biedt kansen voor het bedrijfsleven om nieuwe kennis om te zetten in commerciële toepassingen. SBIR gaat uit van drie fasen: onderzoek naar de haalbaarheid, onderzoek- en ontwikkeling en commercialisering. De overheid financiert fase 1 en 2. Staatssecretaris Huizinga stelt in dit geval in totaal een budget van  8,5 euro miljoen beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en de daaruit volgende onderzoek- en ontwikkeltrajecten. De bedrijven met de beste voorstellen krijgen een opdracht van de overheid een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Tijdens de innovatie-estafette op Vliegkamp Valkenburg werden enkele voorbeelden van innovatieve manieren om waterkeringen te versterken en verhogen en te inspecteren (project Digidijk en de IJkdijk) gepresenteerd. Ook was te zien hoe duurzame energie gewonnen kan worden uit ons watersysteem door gebruik te maken van de overgang tussen zout en zoet water (Blue energy).

26 januari 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Water

Zoekwoorden: Verkeer en Waterstaat, waterhuishouding, Huizinga