Dijkdorp Lent maakt ruimte voor Waalwater

Binnenkort moeten er in het dorpje Lent, in de gemeente Nijmegen, zon vijftig huizen plaats maken voor de rivier de Waal. Het is voor het eerst in Nederland dat vanwege klimaatverandering woningen worden opgeofferd aan het water.

Door Wilfried Kocken

Het creëren van meer ruimte voor het water om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen, dat is waar het om draait bij het programma Ruimte voor de Rivier. Het programma loopt tot 2015, vertelt manager Cor Beekmans van Rijkswaterstaat. De huizen in Lent zijn een onderdeel van de 150 woningen die in het Ruimte voor de Rivier programma verplaatst en/of gesloopt worden.

Het planproces is emotioneel verlopen.Veel getroffen inwoners vinden het moeilijk te verteren dat ze plaats moeten maken voor de rivier. "Ik begrijp echt dat het klimaat verandert en dat er, als gevolg daarvan, iets moet gebeuren", zegt slachtoffer Marga de Boer. "Het is alleen bitter dat je eigen huis daarvan de dupe is."

Dijkbewoner vertelt
Op de internetsite van het NOS-Journaal van 12 januari is een reportage te zien over de dijkteruglegging in Lent. Dijkbewoner Marga de Boer vertelt hoe zij de gevolgen ervaart van deze maatregel. Cor Beekmans van Ruimte voor de Rivier geeft een toelichting (www.nos.nl)
De NOS-reportage is ook via de site http:ruimtevoorderivier.rombus.nl/ te bekijken.

Versterking volstaat niet meer

Volgens Rijkswaterstaat is de maatregel nodig omdat het door de klimaatverandering harder gaat regenen in het stroomgebied van de grote rivieren. De rivieren moeten meer water kunnen afvoeren en moeten daarom meer ruimte krijgen. De klassieke aanpak, versterking en verhoging van de dijken, volstaat niet langer. Beekmans: "Je kunt wel twaalf of dertien meter hoge dijken bouwen, maar als het dan misgaat, komt er ook veel meer water te staan in de polder, en dat water staat ook hoger. Zon calamiteit is dan veel gevaarlijker."

Polders openen

Rijkswaterstaat heeft meer rivierverruimingsprojecten op stapel staan. De Overdiepse polder (met een oppervlakte van ongeveer 550 hectare) ligt in de lengterichting van de Bergsche Maas en is daarmee erg geschikt om extra rivierwater af te voeren. De Overdiepse Polder kan nu niet overstromen. Daar zullen 16 boerderijen verdwijnen om de polder te openen en geschikt te maken voor wateropvang. Een groot deel van de boerderijen wordt aan de dijk op terpen weer opgebouwd. Ook in de Biesbosch wordt ongeveer 2000 hectare ontpolderd. Hier moeten zon 50 woningen wijken. Een aantal hiervan zal in zomerpolders weer terugkomen op terpen. Dit soort maatregelen is niet eenmalig, ook na 2015 zal Nederland zich voortdurend moeten blijven aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering."

Meer infromatie: Rijkswaterstaat, cor.beekmans@rws.nl

Boekje: Ruimte voor hoogwater

Het boekje Ruimte voor hoogwater, Nederland Rivierenland' is een handig, overzichtelijk naslagwerk over waterveiligheid in het rivierengebied en het project Ruimte voor de Rivier. De publicatie zet een aantal zaken over hoogwater op de Rijntakken op een rijtje.

Zo leest u over de historie van de grillige rivieren, de risico's, en water als sturend element in de ruimtelijke ordening. Verder komt het project Ruimte voor de Rivier uitgebreid aan bod. Daarnaast worden koploperprojecten besproken en casussen over dijkverlegging en de gevolgen voor burgers. Ook geeft het boekje informatie over de nieuwe Leidraad Rivieren en de overstap van het tot nu toe statische rivierbeheer naar een meer dynamischer en duurzamer beleid.
'Ruimte voor hoogwater, Nederland Rivierenland'  is een uitgave van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat programmadirectie Ruimte voor de Rivier, TU Delft, Stichting PAO en het vakblad Land+Water.

Het boekje (122 pagina's) kunt u voor 12,50 euro bestellen bij Koninklijke BDU Uitgevers, Barneveld; tel. 0342 494

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Water