"Share the risks, cut the costs"

Hoe efficiënt een bedrijf zijn waterverbruik ook regelt, als er weinig water is, is het risico van mogelijk watertekort alleen te verkleinen als andere gebruikers in de omgeving ook meedoen. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak met de gebruikers in de regio: een landscape approach.

Door de redactie

De studie Reducing risks, landscape approaches to sustainable sourcing geeft een eerste inventarisatie van voorbeelden waarin bedrijven voor zo'n benadering kiezen. Dat blijkt het geval te zijn als de risico's op verminderde toelevering uit belangrijke productiegebieden niet langer te beheersen zijn met maatregelen die bedrijven zelf kunnen treffen in hun eigen productie-eenheden of kunnen regelen via verduurzamingsinitiatieven in de keten zoals certificering. In veel gevallen deelt het bedrijf die risico's met anderen en wordt een "share the risks, cut the costs"-aanpak aantrekkelijk.

De landschapsbenadering die dan nodig is om belangrijke productiegebieden veilig te stellen, vergt een nieuwe opstelling van bedrijven. De studie geeft een voorbeeld van de grote brouwer SAB Miller (onder meer eigenaar van Grolsch) die de watervoorraad van zijn brouwerij in Bogotå met moet delen met de 1,1 miljoen inwoners van de stad die hun drinkwater betrekken van dezelfde bron en de boeren in de omgeving. De case study geeft aan hoe de brouwerij toekomstige kosten uitspaart door te investeren in een gezamenlijke aanpak met de stad en de boeren. Uit een ander voorbeeld blijkt hoe de wereldwijde inkoper van cacao Olam een vergelijkbare benadering volgt om de kwetsbaarheid van zijn cacao-aanvoer uit Ghana als gevolg van klimaatverandering te verminderen. Het kiest voor een onorthodoxe samenwerking met bosbouwbedrijven en -autoriteiten om de ontbossing in het gehele gebied tegen te gaan.

Deze benaderingen vragen een veel bredere inzet van bedrijven in hun productiegebieden. Die vindt nog maar beperkt ingang. Er is nog weinig bekend wanneer een landschapsbenadering zijn vruchten kan afwerpen en welke rol een bedrijf inneemt naast de overheid en de andere gebruikers van het gebied. Deze studie brengt als eerste de landschapsbenaderingen van bedrijven in kaart en geeft aanbevelingen hoe bedrijven en andere partijen een beter gebruik kunnen maken van deze optie om risico's te verkleinen.

Studie
Kissinger, G., A. Brasser, and L. Gross, 2013. Reducing Risk: Landscape Approaches to Sustainable Sourcing. Washington, DC. EcoAgriculture Partners, on behalf of the Landscapes for People, Food and Nature Initiative.

30 mei 2013