VN-chef: 'Klimaatakkoord niet binnen bereik'

Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de VN, vreest dat een klimaatakkoord op dit moment niet binnen bereik ligt. Toch vroeg hij tijdens de opening van het politieke deel van de klimaattop in Durban de aanwezige regeringsleiders en ministers verder te gaan en vooruitgang te boeken.
   

Door Daniëlle van Gils

"Zonder te overdrijven kunnen we zeggen dat de toekomst van onze planeet op het spel staat - menselijk leven en het voortbestaan van landen", aldus Ban Ki-moon. Nog tot en met vrijdag 9 december hebben klimaatonderhandelaars de tijd om over het lot van het Kyoto Protocol te beslissen en verdere afspraken te maken.

Van de regeringsleiders en ministers verwacht Ban Ki-moon heel wat. Hij ziet graag de afspraken uit Cancún geïmplementeerd. "Het Adaptation Framework en het Technology Mechanism moeten zo snel mogelijk in werking worden gesteld. Ondersteuning voor kwetsbare groepen is zowel een verplichting als een slimme investering in een duurzame toekomst", waarbij hij op het Groen Klimaat Fonds doelde. Van de aanwezigen verwacht hij een zorgvuldige overweging voor een tweede periode van het Kyotoprotocol. "In afwezigheid van een mondiaal, bindend klimaatakkoord komt het Kyotoprotocol er het dichtst bij in de buurt. Het zal het klimaatprobleem niet oplossen, maar het biedt een basis om verder op te bouwen", vertelde Ban Ki-moon. "We moeten onze gezamenlijke visie van een uitgebreid, bindend, effectief en eerlijk akkoord niet in de steek laten. We moeten hier concrete stappen nemen op weg naar een robuust klimaatakkoord - stappen die het momentum mee kunnen nemen naar de top in Qatar 2012."

Verder sprak hij over mondiale klimaatinitiatieven. "Over de hele wereld zien overheden, steden, organisaties en mensen de bedreiging van klimaatverandering. Zij wachten niet op ons om te beslissen. Ze handelen. Ze kiezen voor een klimaatneutraal pad, omdat ze weten wat goed is voor onze gehele planeet, voor zichzelf en voor ons."

Chinese hoop

De hoop werd in Durban even gevestigd op de Chinese delegatie, toen die aangaf bereid te zijn mee te doen aan een 'juridisch document' met flinke beperkingen van de CO2-uitstoot. Maar later maakte de delegatie duidelijk dat ze deze wettelijke beperkingen niet zullen accepteren. De VS blijft bij de voorwaarde dat China en andere grote uitstoters ook aan een akkoord mee moeten doen. Het Kyotoprotocol heeft voor hen geen toekomst. Brazilië, Zuid-Afrika, India en China lieten eensgezins weten dat ze een tweede periode van Kyoto juist zeer belangrijk vinden. "Een tweede periode is een must," vertelt de Chinese klimaatonderhandelaar Xie Zhenhua aan AFP.

Een studie van Duitse wetenschappers laat zien dat de huidige beloftes op de klimaattop zou leiden tot een opwarming van 3,5 graden Celcius. Het doel van VN is om de opwarming onder de 2 graden te houden. Een opwarming met 3,5 graden zou leiden tot een wereld waar miljoenen mensen vaak te maken krijgen met extreme droogte, overstromingen, stormen en een stijgende zeespiegel - met alle gevolgen van dien.

Klimaattop Durban 2011

Klimaattop Durban van start

'Working Together - Saving Tomorrow Today': de titel van de klimaattop in Durban klinkt optimistisch. De top wordt gezien als de laatste redding voor verlenging van het Kyoto-protocol, maar de verwachtingen zijn niet hooggespannen.