Veel stemmen, één aanpak - aanpassen

Een land met een nationale luchthaven vijf meter onder de zeespiegel, lijkt niet de meest aangewezen partij om te adviseren over klimaatverandering, waterbeheer en landinrichting. Toch is dat precies wat Nederland doet. Kennis, door de eeuwen heen opgebouwd, kan elders op de wereld uitkomst bieden.

Door André Brasser

Dit artikel verscheen eerder in het Engelstalige nummer van Change Magazine, Adaptation to Climate Change in the Dutch Delta. Dit nummer is na te bestellen.

Wat we in Nederland hebben geleerd is dat je zoveel mogelijk disciplines bij elkaar moet brengen en de uitvoerders vooraf bij de planvorming moet betrekken. Bij aanpassing aan klimaatproblemen geldt dat als geen ander. Deze boodschap draagt Nederland internationaal uit, zegt Wim van Driel van het onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat. Het programma ontwikkelt kennis om op tijd te kunnen aanpassen aan klimaatverandering. 

Taiwan is een van de internationale hotspots van het Kennis voor Klimaatprogramma. Dat land kampt met ernstige overstromingen doordat veel grondwater wordt onttrokken voor visvijvers. De oplossing van civiel ingenieurs zijn hogere kades en grotere bergingsreservoirs. Maar alleen daarmee kom je er niet. Als de onttrekking doorgaat, daalt de grond verder en moeten de kades nog hoger en de reservoirs nog groter. In Nederland hebben we ervaren dat je daarom breder moet kijken en andere grondgebruikers bij de oplossing moet betrekken. Dat soort zaken proberen we in onze samenwerking met Taiwan van de grond te krijgen.

Ook Vietnam is een internationale hotspot van het programma. In lijn met de Nederlandse ervaring is het idee om de probleemhouders en de probleemoplossers bij elkaar te zetten. Er zal worden samengewerkt met onderzoekers, ministeries en non-government organisaties uit beide landen. Van Driel: Een van de themas waar we aan werken is de verschuiving in de verhouding zoet, brak en zout water  die klimaatverandering in deltas veroorzaakt. In Vietnam lopen al praktijkproeven hoe je bijvoorbeeld de toekomstige zoetwater zones voor rijst inricht en de zoutwater zones voor viskweek en natuurontwikkeling. Daar kunnen we ook in de Nederlandse delta nog wat van leren.

Klik hier voor vervolg

14 juli 2009

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Klimaatonderzoek