Pact van Mexico-Stad

Op de klimaattop in Cancún worden weinig concrete resultaten verwacht. In een poging het goede voorbeeld te geven hebben 138 steden in 43 landen zich in Mexico-Stad vastgelegd op het vrijwillig reduceren van de uitstoot van broeikasgassen.
  

Door Cees Zoon

De steden zullen er in Cancún bovendien op gaan aandringen dat er meer internationale fondsen worden vrijgemaakt voor milieumaatregelen op lokaal niveau. Tenslotte is er, volgens de voorzitter van de organisatie Plaatselijke Besturen voor Duurzaamheid, Canadees David Cadman, "geen oplossing voor het problemen van de klimaatverandering zonder dat de steden voorop lopen. Daar woont nu 50% van de wereldbevolking en aan het eind van deze eeuw 90%."

Het zogenoemde Pact van Mexico-Stad is een plan van tien punten waarin de steden zich vastleggen op het reduceren van de uitstoot door een actief miliebeleid en op het ontwikkelen van aanpassingsstrategieën om de plaatselijke gevolgen van de klimaatverandering te bestrijden. Bovendien zullen de steden zich inzetten voor het direct betrekken van de burgers bij de nieuwe programma's.

Er komt een wereldwijd systeem voor de registratie en verificatie van de maatregelen die elke stad in dit kader onderneemt. Met dit Klimaatregister voor Steden (Carbonn - Bonn Center for Local Climate Action and Reporting) willen de steden voorkomen dat het bij loze beloften blijft. Tot de ondertekenaars, verenigd in de organisatie United Cities and Local Governments (UCLG) behoren Parijs, Los Angeles, Istanbul, Vancouver, Johannesburg, Buenos Aires, Brussel, Rio de Janeiro, São Paulo, Bogotá, Lissabon, Seoul, Barcelona, Rabat, Harare, Dakar, Maputo, Keulen en Wenen. Namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) was voorzitter Anne-Marie Jorritsma, burgemeester van Almere, aanwezig op de bijeenkomst in Mexico-Stad.

Nationale verantwoordelijkheden

De burgemeester van Parijs, Bertrand Delanoë, waarschuwde dat "de mondiale initiatieven in Cancún zullen mislukken, zoals ze in Kopenhagen zijn mislukt, wanneer de lokale overheden niet financieel gesteund worden om de acties die op nationaal niveau worden ontworpen tot een succes te maken."

Zijn collega Antonio Villaraigosa, burgemeester van Los Angeles, zei dat zowel in Kopenhagen als naar verwachting in Cancún, "de nationale regeringen zich aan het verantwoordelijkheden hebben onttrokken terwijl de steden het voortouw nemen."

Het pact is volgens de deelnemers de eerste stap om de wereld te tonen dat de steden de klimaatverandering serieus nemen. "Wij zullen in de toekomst onze kinderen en kleinkinderen recht in de ogen kunnen kijken en zeggen dat wij wél actie hebben ondernomen", aldus David Cadman. De vertegenwoordiger van Vancouver vroeg de leiders van de wereld op te houden met het "zoeken naar de kanarie". Hij doelde daarmee op een oude gewoonte van mijnwerkers om een kanarie mee naar beneden in de schacht te nemen. Wanneer het vogeltje doodging wisten ze dar er methaangas in de mijn zat en dat ze een probleem hadden: In dit geval is de kanarie een beetje groter: het is de ijsbeer.

Kijk voor meer informatie op de website van het Pact van Mexico-Stad

Cees Zoon is journalist en schrijver met als standplaats Latijns-Amerika

02 december 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd.
U kunt zich gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Zoekwoorden: Cancún, Mexico-Stad, pact, burgemeesters, steden

Meer artikelen van Cees Zoon

Mexico-stad stapt op de fiets

Mexico-stad wil zijn 20 miljoen inwoners ook in de toekomst mobiel houden. De fiets is het vervoermiddel dat dit mogelijk moet maken. Na een half jaar heeft het 'witte-fietsen-plan' van de megastad al 10.000 vaste gebruikers.

Oerwoud beschermen tegen olieboeren

Ecuador is bereid af te zien van inkomsten uit nieuwe olievelden in kwetsbaar oerwoud. In ruil vraagt het land financiele compensatie van de internationale gemeenschap. Ecuador bracht dit overheidsproject in tijdens de klimaattop in Kopenhagen.

Zonder maïs bestaat Mexico niet

De wereldmarktprijs van mais stijgt spectaculair. Mais wordt steeds vaker gebruikt voor het maken van de biobrandstof ethanol. Dit heeft enorme gevolgen voor de Mexicaanse consument. Vanuit Mexico City bericht Volkskrantcorrespondent Cees Zoon.