Nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI


Het klimaat speelt in Nederland als deltaland een belangrijke rol. Voor een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland is kennis over het toekomstig klimaat van groot belang. Met kustverdediging, dijken en bij infrastructurele projecten passen we ons zo goed mogelijk aan. Dat vraagt om grote investeringen waarbij het essentieel is om ver vooruit te kijken. De klimaatscenario’s van het KNMI geven hierbij inzicht in het toekomstig klimaat van Nederland.


Het KNMI heeft vier nieuwe scenario’s berekend voor de toekomstige klimaatverandering in Nederland rond 2050 en 2085. De KNMI’14-klimaatscenario’s geven een samenhangend beeld van de veranderingen in twaalf klimaatvariabelen, waaronder temperatuur, neerslag en zeespiegel. Het komende nummer van Het Weer Magazine besteedt meer aandacht aan deze scenario’s en de gevolgen ervan. In dit nummer alvast de belangrijkste conclusies.

Temperatuur

De temperatuur in Nederland zal verder stijgen. Het meest in de winter, het minst in de lente. Het aantal koude winterdagen neemt af; het aantal warme zomerdagen neemt toe, net als de kans op hittegolven. De temperatuurverschillen tussen de kustgebieden en het binnenland zullen in de zomer groter worden; in de winter juist kleiner.


Neerslag

De hoeveelheid neerslag zal gemiddeld verder toenemen. Er is een grotere kans op extreme regenbuien met onweer en hagel. Twee scenario’s (GH en WH) berekenen echter een afname van de gemiddelde neerslag in de zomer.

Lees het hele artikel in Het Weer Magazine nummer 3-4 2014. In dit nummer ook uitgebreid aandacht voor extreme zonne-uitbarstingen, het weer en de Franse Revolutie, shelfies en meer!

  
Meer weten over het weer? Maak dan voordelig kennis met Het Weer Magazine, 6 keer per jaar de achtergronden bij het weer en klimaat. Je ontvangt het Weer magazine al vanaf € 9,50!

30 juni 2014
Foto: Tony Alter