Nederland klimaatbestendig - arme landen niet vergeten

Dinsdag 27 november was de bestuurlijke conferentie van het Nationaal programma Adaptatie Ruimte en Klimaat. Minister Cramer (Ruimte en Milieu) en staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat) hebben tijdens het congres 'Maak Ruimte voor Klimaat' de nationale adaptatiestrategie toegelicht. Deze strategie beschrijft de hoofdlijnen van de aanpak die nodig is om Nederland klimaatbestendig te maken.
Kroonprins Willem Alexander deed in zijn toespraak een beroep op de rijke landen het Adaptatiefonds snel in werking te laten treden. Dit fonds is opgezet om concrete adaptatieprojecten in ontwikkelingslanden uit te voeren. De Prins 'hoopt dat hier op Bali vaart achter gezet wordt. In het Nationaal programma Adaptatie Ruimte en Klimaat werken samen de ministeries van Ruimte en Milieu (VROM), Landbouw (LNV), Verkeer en Waterstaat (V&W) en Economische Zaken (EZ) en de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Voor een verslag van de dag en de toespraak van minister Cramer, kijk op www.vrom.nl. Op www.koningshuis.nl staat de toespraak van de Kroonprins. Op www.verkeerenwaterstaat.nl staat een video van de conferentie.

28 december 2007

Domein: Klimaatonderzoek