ICT en elektriciteitsnetwerk kwetsbaar voor klimaatverandering

Met het Deltaprogramma hebben we goed inzicht in de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Studies van het PBL, Kennis voor Klimaat en het KNMI laten echter zien dat Nederland op terreinen als infrastructuur, de stad en volksgezondheid onvoldoende op klimaatverandering zijn voorbereid.
  

Door klimaatverandering komen weersextremen vaker en heftiger voor, met schade aan de gebouwde omgeving en infrastructuur. Dat het flink mis kan gaan, laat de schade van zware regenval in Groot-Britannië in 2013 en 2014 zien. De heftige neerslag zorgde voor uitval van grote delen van het spoor, problemen met de stroomvoorziening en onbegaanbare wegen. De uiteindelijke schade voor bedrijven die (deels) van de infrastructuur afhankelijk waren, kwam rond een miljard euro uit.

Tijdens een symposium van de kennisinstellingen zijn de resultaten van de onderzoeken aan Peter Heij, Directeur Generaal Ruimte en Water van het ministerie van Infrastuctuur en Milieu, aangeboden. Maarten Hajer, directeur van het PBL, gaf aan dat Nederland onvoldoende voorbereid is op de gevolgen van weersextremen voor de robuustheid van de elektriciteits-, ICT- en transportnetwerken.
Hajer: “In Nederland hebben we een dijk van een wet op het gebied van water. Maar economische risico’s gerelateerd aan onze infrastructuur, bijvoorbeeld door uitval van en schade aan het elektriciteitsnetwerk, zijn nog onvoldoende in beeld. Hittestress in combinatie met vergrijzing is een groot persoonsgebonden risico.” Het kan een cascade-effect veroorzaken: een verstoring in één sector kan verder in de maatschappij doorwerken. Een provinciale uitval van stroom heeft invloed op het ICT-netwerk en transportnetwerken, zoals het vliegverkeer. Het kan maatschappelijke ontwrichting als gevolg hebben.

De onderzoeken stellen ook dat Nederland goed de vinger aan de pols moet houden bij de gevolgen van geleidelijke klimaatverandering voor de volksgezondheid, en ziekten en plagen in de landbouw.
Sybilla Dekker, scheidend voorzitter van de Raad van Toezicht van Kennis voor Klimaat, sprak een bemoedigend woord: “Aanpassen aan klimaatverandering hoeft niet duur te zijn, maar we moeten nu beginnen en innoveren. Door innovatie kan meerwaarde worden gecreëerd, ook voor de situatie van nu.”

31 maart 2015

Bronnen

  • Hoe voorkomen we Engelse toestanden? (2015). Persbericht Kennis voor Klimaat
  • Planbureau voor de Leefomgeving (2015) Aanpassen aan klimaatverandering - Kwetsbaarheden zien, kansen grijpen. www.pbl.nl
  • Planbureau voor de Leefomgeving (2015) Klimaatverandering – samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland. www.pbl.nl

Foto: B. Beltman