Holland Climate House

Alles en iedereen die een woordje heeft mee te praten over het klimaat verzamelt zich van 7 tot en met 18 december in Kopenhagen. Voor Nederlandse onderzoekers en beleidsmakers is de COP15 het ideale podium om hun bevindingen op gebied van adaptatie en mitigatie wereldkundig te maken.

De Nederlandse onderzoeksprogramma's Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte zetten daarom het Holland Climate House (HCH) op. Dit paviljoen is direct naast de onderhandelingsruimte van de Nederlandse delegatie in Kopenhagen te vinden. Twee weken lang worden hier resultaten van verschillende wetenschappelijke en beleidsmatige klimaatprojecten getoond.

Gedurende de top biedt het HCH een breed spectrum aan presentaties, bijvoorbeeld over nieuwe regionale klimaatmodellen en het klimaatbestendig maken van steden. Wetenschappers en beleidsmakers, zoals burgemeester Aboutaleb van Rotterdam discussiëren over wat te doen als extreme scenario's uitkomen. Professor Pier Vellinga, voorzitter van het kennis voor klimaatprogramma: "In onze onderzoeksprogrammas werken beleidsmakers en wetenschappers nauw samen om wetenschappelijke en praktische kennis te vergaren. We nodigen graag internationale partijen uit om hierover met ons van gedachten te wisselen en waar mogelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan."

Onderdeel van het veelomvattende programma is bijvoorbeeld een themadag over de impact van klimaatverandering op een laag gelegen delta als Nederland. In het HCH laten wetenschappers en beleidsmakers van provincies zien hoe lokale initiatieven stedelijke gebieden in een delta weerstand helpen bieden aan klimaatverandering. Verder wordt bijvoorbeeld de Klimaat Effect Atlas gepresenteerd. Ook worden er studies en ervaringen gedeeld waar het gaat over de effecten van stijgende water- en zeespiegel. Tijdens een paneldiscussie komen over dit onderwerp ook oplossingen en visies van andere landen aan bod.

Het hele programma is te downloaden op de site van Kennis voor Klimaat: climateresearchnetherlands

Lees meer over adaptatie in het nummer Adaptation in Europe. U kunt dit nummer nabestellen.

Domein: Klimaatonderzoek