Eén ton CO2e-uitstoot: hoeveel is dat?

Wat betekent die ton? Het antwoord: ongeveer een vliegreis van Londen naar Kuala Lumpur (Maleisië), van 10.552 km. Het Britse bedrijf Ecometrica becijferde de totale CO2-equivalenten per passagier per kilometer en kwam op deze vlucht uit.

Door Daniëlle van Gils


(Source: Ecometrica, used with permission of Ecometrica)

Het verhaal achter het antwoord

In de factsheet achter de infographic beschrijft David Jarrett van Ecometrica de berekening.

Het gaat om 1 ton [1000 kg] CO2-equivalenten. Eén CO2-equivalent (CO2e) staat voor het effect van de uitstoot van 1 kg CO2. Ecometrica nam de uitstoot van CO2, CH4 (methaan, 1 kg = 21 CO2-e) en N2O (1 kg = 310 CO2-e[1]) mee. Deze uitstoot wordt veroorzaakt door verbranding van brandstof tijdens het vliegen, maar ook door winning, transport, raffinage en distributie van die brandstof. Een kanttekening: de uitstoot ligt ook aan het type vliegtuig, de gebruikte brandstof en omstandigheden tijdens de vlucht. Voor de 1-ton vlucht gaat het om "gemiddelde" vlieg-omstandigheden.

Gebaseerd op die gemiddelden stoot een lange-afstandsvlucht (6.482 km) 0,09635 CO2e per passagier (economy class) per kilometer uit. Vooral tijdens het opstijgen en landen gebruikt een vliegtuig relatief veel brandstof; langere vluchten stoten minder CO2e per passagierskilometer uit.

De 1-ton vlucht komt dan uit op 10.379 km. Deze afstand is iets langer dan die van de gemiddelde lange-afstandsvlucht en zal dus relatief minder CO2e uitstoten. Daardoor komt de afstand op meer dan 10.379 km uit voor 1 ton CO2e. Een enkeltje Londen - Kuala Lumpur van 10.552 km lijkt Jarrett een goede inschatting van de 1-ton vlucht.

First class vliegen: 4 ton CO2e

Dat zijn berekeningen voor een economy class ticket. Het verandert flink als het om een first class ticket gaat. Twee factoren spelen daar een grote rol in. De eerste is de ruimte van de stoel in het vliegtuig: minder passagiers per vliegtuig betekent meer CO2e-uitstoot per passagierskilometer. Een stoel in de economy class neemt bij een standaard Britisch Airways vliegtuig 0,66 m2 in beslag; een stoel in de first class 3,6 m2, bijna 5 keer meer ruimte.

De tweede zijn de extra services, zoals luxe eten en katoenen servetten die bij first class tickets komen. Bij een first class ticket is de uitstoot ongeveer 0,39 kg CO2e per passagier per kilometer; vier keer meer dan de uitstoot van een economy class ticket. Daarmee zou een first class ticket enkele reis Londen -  Kuala Lumpur op 4 ton CO2e uitstoot komen.

De infographic en het onderzoek komen van Ecometrica, een Brits bedrijf gespecialiseerd in berekeningen rondom broeikasgasuitstoot en ecosystemen.