Chinees stoot evenveel CO2 uit als Europeaan

De mondiale CO2-emissie is in 2011 met 3% gestegen. In China en India steeg de CO2-emissie per persoon, in Europa en de Verenigde Staten daalde deze. Daarmee is de CO2-uitstoot per persoon in China even groot als in Europa. Dat blijkt uit onderzoek van het PBL en het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie.

Door Mees Schoenmaeckers

In Europa en China wordt nu per persoon rond de 7,2 ton CO2 uitgestoten. In de Verenigde Staten blijft de uitstoot per persoon het grootst: 17,3 ton CO2.

China en India op lijn met OESO-landen

In het gros van de OESO-landen (voornamelijk industriële, rijke landen) is een daling te zien in de hoeveelheid CO2-emissie, waarschijnlijk door de recessie en stijgende olieprijzen. Maar in China en India groeide de CO2-emissie echter gestaag, met name door de vele bouw- en constructiewerkzaamheden en uitbreiding van de infrastructuur. Daardoor zijn China en India samen goed voor een derde van alle CO2-uitstoot; evenveel als de uitstoot van de 34 OESO-landen.

Als deze stijgende lijn wordt voorgezet, dan overstijgt de mondiale CO2-emissie de 2 graden doelstelling. Om de mondiale opwarming te beperken tot 2 graden, moet er tussen 2000 en 2050 niet meer dan 1000-1500 ton worden uitgestoten. Maar als het zo doorgaat, wordt de doelstelling al binnen 2 decennia overschreden.

Aanbod hernieuwbare energie breidt snel uit

Een positieve ontwikkeling is wel dat - weliswaar minimaal - het aanbod in nieuwe hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie en biobrandstoffen, groeit. De hernieuwbare energiebronnen deden er 12 jaar over (van 1992 tot 2004) om te verdubbelen van een aandeel op de energiemarkt van 0,5% naar 1%. De hernieuwbare energiebronnen hadden er echter maar 6 jaar voor nodig om van dat aandeel van 1% naar 2,1% in 2011 te komen. Dat komt overeen met 0,8 ton CO2 die nu niet is uitgestoten - ongeveer de huidige CO2-emissie van Duitsland. Als ook waterkracht meetelt, komt het aandeel hernieuwbare energie tot 8,5% of 1,7 miljard ton vermeden CO2-emissie.