Voorlopig geen klimaatwet in VS

Cancún nog meer in verdrukking

Dat de klimaatwet in de VS voorlopig niet doorgaat, kan veel invloed hebben op de klimaattop in Cancún, Mexico, komende winter. "De kans op een verdrag in Cancun was al klein, dit kan de doodsteek zijn."

Door Daniëlle van Gils

Slaagde president Obama er vorig jaar nog in om de klimaatwet door het Huis van Afgevaardigden te loodsen, eind juli staakten de Democraten hun poging de wet door de Senaat te krijgen. Volgens Harry Reid, de Democratische leider in de Senaat, is er weinig steun meer voor de wet. De stemming wordt nu opgeschoven naar september, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat er voor november, nog voor de nieuwe congresverkiezingen, over gestemd zal worden.

Invloed op een internationaal verdrag

De vertraging in de totstandkoming van de Amerikaanse klimaatwet heeft grote invloed op de lopende internationale onderhandelingen voor een nieuw internationaal klimaatverdrag, en op de kans om in Cancún, Mexico, komende winter afspraken te maken. "Al tijdens onderhandelingen in Bonn [2-6 augustus] lieten veel landen merken dat zonder actie in de VS de kans op succes in Cancun vrijwel verkeken is", vertelt Bert Metz, werkzaam bij de European Climate Foundation en co-voorzitter van IPCC werkgroep III. "De grote verschillen van mening tussen landen, die in Kopenhagen duidelijk zijn geworden, bestaan nog steeds, en met alleen nog een onderhandelingssessie in China in oktober is er niet veel tijd meer om tot overeenstemming te komen in Cancún.

"De VS hebben een grote invloed op internationale verdragen, omdat andere landen, en zeker China, hun acties laten afhangen van wat de VS doen. Dat betekent dat de kans gering is dat andere landen zonder de VS doorgaan, zoals nog wel bij het Kyoto-verdrag gebeurde. De VS nemen 25% van de wereldwijde CO2-uitstoot voor rekening, en zonder hun medewerking is het moeilijk om klimaatproblemen op te lossen. De kans op concrete afspraken in Cancún was al klein. Uitblijven van actie in de VS zou voor Cancún wel eens de doodsteek kunnen zijn."

Klimaatwetgeving in de VS

Dat de klimaatwet in de VS er voorlopig niet komt, wil overigens niet zeggen dat er helemaal niets in het land gebeurt. "Er zijn andere, ook nationale wetten, waar regels op gebaseerd kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is de Clean Air Act, waarmee de Environmental Protection Agency (EPA) zelf bevoegdheden heeft om nieuwe regels op te stellen voor beperking van de CO2-uitstoot. Zo kan bijvoorbeeld het brandstofverbruik van autos aan banden worden gelegd. Daarnaast zijn veel deelstaten in de VS actief op het gebied van energiebesparing, de inzet van duurzame energie en andere maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Er gebeurt al met al in de VS best wel wat, maar dat is niet voldoende voor de forse bijdrage die je van de VS zou mogen verwachten."

"In Kopenhagen beloofden de VS dat zij in in 2020 17% minder broeikasgassen gaan uitstoten dan in 2005. Deze belofte hing af van nationale wetgeving, en komt nu op losse schroeven te staan. Hierdoor zullen ook andere landen zich waarschijnlijk beperken tot alleen maatregelen die ze onafhankelijk van de internationale situatie willen invoeren. En daarmee komt het beperken van de mondiale temperatuurstijging tot minder dan 2 graden - waar meer dan 100 landen het in Kopenhagen wel over eens werden - verder in gevaar."

19 augustus 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Klimaat algemeen

Zoekwoorden: klimaatconferentie, Cancún, klimaatwet VS, Kopenhagen, internationaal klimaatverdrag