"DCNA's beschermvrouwe Hare Majesteit hoort hoger in Trouws Duurzame Top 100"

In de Duurzame Top 100 die dagblad Trouw elk jaar uitbrengt, staat Koningin Beatrix op plek 59. Hare Majesteit is sinds 2006 beschermvrouwe van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). "We zijn blij om te horen dat de kersttoespraak met oproep tot duurzaamheid van Hare Majesteit veel gehoord wordt. Maar vanuit ons perspectief hoort Hare Majesteit eerder in de top tien!" vertelt Kalli De Meyer, directeur van DCNA.

DCNA is een verbond tussen parkorganisaties en natuurbeschermingsorganisaties op de Nederlandse Cariben en bestaat officeel sinds 2005. Het verbond heeft als doel om de omvangrijke biologische rijkdommen van deze eilanden zowel op land als in zee te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties.

De Meyer: "In deze tijden is natuurbescherming economisch en sociaal gezien de underdog. En vooral de natuur en bescherming daarvan op onze eilanden krijgt bij lange na niet de aandacht of fondsen die het verdient. Hare Majesteit helpt om deze balans te herstellen. Het vertrouwen en de continue interesse die Hare Majesteit in ons en ons werk toont, is van onschatbare waarde. Het betekent dat natuurbescherming en de waarde van natuurlijke bronnen steeds serieuzer wordt genomen. Belangrijker nog, het zorgt dat we een stem voor de natuur op de eilanden kunnen vormen, een stem die aan beide zijden van de Atlantische oceaan wordt gehoord. Daarom vinden we dat Hare Majesteit eerder in de top tien van de Duurzame Top 100 hoort!"

"Hare Majesteit is een erg invloedrijk persoon; wat ze zegt en doet heeft nationale aandacht. We zijn zeer blij met Hare Majesteit als onze beschermvrouwe! Onze beschermheren en vrouwe lenen hun naam aan ons werk en moedigen steun voor natuurbescherming in de Nederlandse Cariben aan. Hare Majesteit heeft laten weten dat ze graag meer tijd en aandacht voor natuurbescherming op onze eilanden wil zien."

In oktober vorig jaar bracht de Koninklijke Familie een bezoek aan het Caribisch deel van Nederland. Tijdens dat bezoek bezocht de Koningin natuurparken en beschermde gebieden en ontmoette de natuurbeschermers op de eilanden. "Het resulteerde niet alleen in veel positieve media-aandacht hier en in Nederland, maar het gaf ook een enorme boost aan onze natuurprofessionals. Zij weten dat hun vaak moeizame werk ├ęcht wordt gewaardeerd. Voor de uithoek van het koninkrijk is de steun van Hare Majesteit een cruciale succesfactor. Als haar begunsteling hopen we nog jaren op haar bescherming en steun."

Plek 59 voor Koningin Beatrix

Koningin Beatrix staat in de Duurzame top 100 van dagblad Trouw vanwege haar opmerkelijke kersttoespraak in 2011, waarin ze opriep tot duurzaamheid. "Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurljke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin," vertelde ze. "De aarde die het leven voedt, maar niet voor zichzelf kan spreken, moet een stem krijgen. In alle kleine en grote beslissingen zal die moeten doorklinken." Hare Majesteit prijst de vaak kleine initiatieven om energie te besparen en duurzaam te produceren en consumeren.

Over DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance is een verbond tussen parkorganisaties en natuurbeschermingsorganisaties op de Nederlandse Cariben en bestaat officieel sinds 2005. DCNA heeft als doel om de omvangrijke biologische rijkdommen van deze eilanden zowel op land als in zee te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties. DCNA werkt voor de financiering aan een trust fund. Geld wordt niet alleen direct besteed aan natuurbehoud en -beheer, maak ook aan kennisopbouw, uitwisseling en promotie van de eilandnatuur. Koningin Beatrix is sinds 2006 beschermvrouwe van DCNA, naast de beschermheren prof. Nico Visser en Jaime Saleh. www.dcna.nl

30 oktober 2012