Wiki voor duurzame mobiliteit

Er zijn nog heel wat vragen rondom duurzame mobiliteit: wat kan ik geloven, wie doet wat en wat kan ik zelf doen? Met die insteek ging het Platform Duurzame Mobiliteit (PDM) van EnergieTransitie aan de slag aan een online informatieportaal waar antwoord is te vinden op al deze vragen. Dat informatieportaal, WikiMobi, is 9 juni gelanceerd.

Door Baud Schoenmaeckers

Geen eenvoudige opgave - en toch ook weer wel. Want waarom zou je mensen niet zelf aan het werk zetten om antwoorden te formuleren en zich gefundeerde meningen te vormen? Het resultaat is wikimobi.nl, een kennisplatform over duurzame mobiliteit. WikiMobi is opgezet in opdracht van het PDM dat nauw samenwerkt met overheden en AgentschapNL (voorheen SenterNovem).

Herman Wagter van het PDM: "Als je meer wil weten over de voor- en nadelen van biobrandstoffen verdwaal je in een woud van meningen, mythes, rapporten, en informatie van organisaties met hun eigen agenda. Mensen zijn heel goed in staat hun eigen mening te vormen, als ze maar zien waar bronnen vandaan komen en dus een inschatting kunnen maken hoe geloofwaardig die bron is. Een wiki biedt de gelegenheid dat te doen en zo verder te komen in de informatievergaring."

Op de site wordt geen energiebron en geen enkele vorm van mobiliteit uitgesloten. Ook omstreden zaken als kernenergie hebben hun plek op WikiMobi. De site geeft geen advies over wat bijvoorbeeld de beste autokeuze is, of welke energiebron de voorkeur heeft.

Bekijk ook het rapport "Met beleid naar duurzame mobiliteit" (pdf) van het Platform Duurzame Mobiliteit.

Bekijk het PDF-bestand met het hele artikel

Dit artikel is onderdeel van het nummer Duurzame mobiliteit: Nederland al polderend koploper?, juni 2010. De Nederlandse kracht ligt in een intensief samenspel tussen privaat-publieke spelers: overheid, provincies, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers en wetenschap bereiken samen concrete ecologische- en economische resultaten.

10 juni 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.