Voorrang aan de voetganger

Lange adem en een strakke regie. Volgens rijksadviseur voor de infrastructuur en architect Ton Venhoeven zijn dat twee belangrijke ingrediënten die nodig zijn om Nederland duurzamer in te richten.

Door Maartje Smeets

De markt heeft het voor het zeggen gekregen, waardoor de infrastructuur van Nederland niet altijd op een slimme en duurzame manier tot stand is gekomen. Minder suburbane ontwikkeling en meer inzet op het creëren van compacte binnensteden kunnen mobiliteit terugdringen," denkt Venhoeven. Je wint een heleboel aan het afremmen van gereden kilometers als je mensen in staat stelt om te voet naar school, werk, hobbys of recreatie te gaan. Een dichtere bebouwing bij  mobiliteitsknooppunten maakt dat mogelijk. Maar ook aantrekkelijke stadsparken, zoals het Amsterdamse Westerpark, kunnen ervoor zorgen dat niet de halve stad zich naar strand wil verplaatsen zodra het mooi weer is. Voor jonge tweeverdieners met kinderen is tijd kostbaar. Zij willen niet gezamenlijk drie, vier uur per dag kwijt te zijn aan woon-werkverkeer.

29 september 2009

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame mobiliteit & energie