Op plastic vissen met boot van gerecycled Amsterdams grachtenplastic

Marius Smit, oprichter van Stichting Plastic Whale, startte drie jaar geleden met een uitdaging: het bouwen van een boot van plastic afval om op een positieve manier aandacht te vragen voor het groeiende probleem van de plastic soep. Gisteren is deze designboot gepresenteerd tijdens de HISWA in Amsterdam. Bovendien maakte Marius Smit een wereldwijde primeur bekend: Plastic Whale gaat als eerste organisatie ter wereld commercieel op plastic vissen. De Amsterdammers gaan het plastic afval uit de grachten omzetten tot unieke designobjecten, bijvoorbeeld met 3D-printing.

Boot van 10.000 gerecyclede PET-flessen

De Plastic Whale is gebouwd van ongeveer 10.000 recyclede PET-flessen, afkomstig uit de Amsterdamse grachten. In drie jaar heeft de stichting zo’n 30.000 plastic flessen opgevist, onder meer tijdens hun jaarlijks evenement ‘Oud-Amsterdams Plastic Visschen’ waaraan enkele duizenden vissers op vele tientallen boten hebben deelgenomen. Alle flessen zijn verwerkt tot schuimplaten die de kern vormen van alle onderdelen van de boot. Afval is een waardevolle grondstof. Het recyclen van grondstoffen heeft een gunstig effect op het klimaat. Met het gescheiden houden van afvalstromen, worden grondstoffen herwonnen, maar wordt ook een bijdrage aan het terugdringen van CO2 geleverd.

‘Amsterdammers voor plastic-vrije grachten’

Marius Smit gaat als plastic visser vier dagen per week, drie uur per dag de grachten op om plastic te vissen. Liefst niet alleen, maar met zoveel mogelijk andere Amsterdammers. “De boot van gerecycled plastic is niet ons einddoel,” zegt Smit. “Integendeel, het is juist het begin – een concreet en realistisch begin. De boot is onze ‘man on the moon’. Het is een icoon dat mensen door de grachten zien varen en duidelijk maakt dat goed doen ook leuk kan zijn.” Daarnaast zal de boot gebruikt worden als educatief platform. Smit: “We willen zoveel mogelijk mensen op de Plastic Whale laten varen, enerzijds om hen bewust te maken van het probleem van de plastic soep maar bovendien om hen te inspireren om met oplossingen aan de slag te gaan. En dat hoeft niet beperkt te blijven tot milieuproblematiek.”

 

 

 

 

 

 

Het begin van Plastic Whale

Op 6 januari 2011 startte Marius Smit via social media het project zonder enige middelen, maar met één enkele zin: “Ik wil een boot bouwen van plastic afval. Maar ik heb nog nooit een boot bestuurd, laat staan gebouwd. Dus help me.” Zijn doel was om aandacht te creëren voor de plastic soep, maar vooral om aan een oplossing te werken, samen met burgers, bedrijven en overheidsinstanties. Zijn oproep creëerde direct een stortvloed aan reacties via social media. In rap tempo ontstond een stichting waaraan vele mensen hebben bijgedragen en nog steeds kunnen bijdragen, door mee te varen of als bedrijfsevenement op plastic te gaan vissen.