Formule E-team bereidt de weg voor elektrisch rijden

Massaal aan de elektrische auto

In tien jaar tijd moet het elektrische wagenpark van Nederland exponentieel groeien. Wat nu nog opzien baart, moet straks gewoon zijn; in 2020 telt Nederland duizenden elektrische auto's. Aan het Formule E-team onder voorzitterschap van prins Maurits de taak de weg te bereiden voor de grote massa.

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken investeert 15 miljoen euro in technologieprojecten voor elektrisch rijden. In deze projecten zoeken bedrijven mogelijkheden de technologie die nodig is voor elektrisch rijden een stap verder te krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling van een plug-in hybride vuilniswagen waarmee ook 's nachts het vuilnis fluisterstil kan worden opgehaald. De geselecteerde tien projecten zijn nog in ontwikkeling, maar kunnen bijna in productie genomen worden. Bijkomstig voordeel van de investering is dat elektrisch en hybride rijden leidt tot nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid en innovatie.

Internationaal

De investering past in de afspraken die zijn gemaakt. In 2009 besloten de ministers Van der Hoeven en Eurlings (Verkeer en Waterstaat) 65 miljoen euro uit te trekken voor een plan van aanpak om Nederland voorloper te maken op het gebied van elektrisch rijden. Goed voor 's lands positie, maar Nederland staat niet alleen. Ook landen als Frankrijk en Denemarken investeren fors in elektrisch rijden. Frankrijk trok 2,5 miljard uit voor het opzetten van een netwerk van oplaadpunten.

De oprichting van het Formule E-team is onderdeel van dit plan van aanpak, evenals bovengenoemde subsidies en die van de proeftuinprojecten. Laatste zijn gericht op testen van technologie en gebruiksvriendelijkheid, leren in de praktijk en bewijzen het leveren van onderbouwing voor de bruikbaarheid van elektrische auto's in de dagelijkse praktijk.

Visie

De projecten en het plan van aanpak passen in de overheidsvisie te komen tot duurzame mobiliteit. De overheid ziet stimulering hiervan als haar taak omdat ze wil zorgen voor een schonere lucht, de CO2 uitstoot wil terugdringen en het gebruik van fossiele brandstoffen wil verminderen. Betaalbaar en betrouwbaar elektrisch rijden dat voor iedereen toegankelijk is, is hierin een belangrijk onderdeel. Het Formule E-team schept hiervoor de voorwaarden en realiseert doorbraken in onder meer infrastructuur, accu's en beschikbaarheid. In het Formele E-team werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen onder voorzitterschap van Maurits van Oranje.

Recycling

Een aspect dat vaak onderbelicht blijft bij de inspanningen om het schone elektrische rijden massaal in te voeren is de levensduur van de accu's. Bedrijven als Auto Recycling Nederland (ARN) doen onderzoek naar deze minder voor de hand liggende kant van elektrische automobiliteit. Inzameling en hergebruik van de accu's zijn van belang, omdat in de accu's vervuilende zware metalen zitten. Europese wetgeving schrijft voor dat de producent verantwoordelijk is voor de terugname van accupakketten. Hergebruik en geschikt maken van de accu's voor andere toepassingen zijn onderdeel van de studies die nu plaatsvinden bij specialistische recyclingbedrijven.

Aan onderstaande projecten wordt in het kader van het subsidieprogramma Proeftuin Hybride en elektrisch rijden subsidie verleend.
1  Cornelissen Transport BV:  CityShopper elektrische stedelijke bezorgservice
2  L.A.J. Duncker BV: Fijnmazige stadsdistributie met elektrische vrachtwagens voorzien van cryogene koelinstallatie
3  Collect Car BV:  Elektrische Greenwheelauto's in de G4
4  Peter Appel Transport BV:  Elektrisch bezorgen van levensmiddelen
5  Prestige Taxicentrale:  Prestige Greencab
6  STEDIN:  75-EVs-RO
7  Van Gansewinkel Groep:  Proeftuin elektrische vuilniswagens bij Van Gansewinkel Groep
8  Stichting Urgenda: Texel Gastvrij Elektrisch Vervoer - Opladen op Texel
9  Ontwikkelingsmaatschappij Den Haag: Elektro-pool Haaglanden

12 mei 2010

Dit artikel van Change Magazine is door onze eigen redactie vervaardigd. Het is vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame mobiliteit
Zoekwoorden: Formule E-team, proeftuinen, Maurits, subsidie, technologie

Foto: c,mm,n