Elektrisch Vervoer Centrum geopend

In Rotterdam is het Het Nieuwe Rijden | Elektrisch Vervoer Centrum geopend. Het centrum is een belevingscentrum met voorlichting aan bedrijven en consumenten over alle aspecten van elektrisch vervoer en andere mogelijkheden voor schone voertuigen. Bezoekers kunnen zelf de elektrische voertuigen uitproberen.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): "We willen over 10 jaar 200.000 elektrische autos op de weg en de CO2-uitstoot van ons verkeer omlaag dringen. Zoveel mogelijk mensen moeten kennis kunnen maken met duurzame mobiliteit. Je ervaart pas echt wat het is om elektrisch en zuinig te rijden als je het met eigen ogen ziet en met eigen handen voelt. En dat kan hier (...). Daarom steunen wij via het Instituut voor Duurzame Mobiliteit dit initiatief."

Testen en advies

Naast het met eigen ogen zien adviseert het centrum ook bedrijven over mobiliteitsvraagstukken. "Een elektrisch voertuig is eigenlijk een grote batterij op wielen. Voor de verkoop is daarom een totaal andere benadering nodig dan bij traditionele voertuigen. Wij geven in dit centrum onafhankelijk advies over alle soorten en merken elektrische voertuigen en bijkomende zaken zoals subsidies, laadpalen, verzekeringen en leasing. Maar het leukste van dit centrum is om mensen enthousiast te maken door ze te laten ervaren hoe het is om elektrisch te rijden", zeggen initiatiefnemers Alfred Möller en Marcel Broersma. Er is naast het elektrisch vervoer ook aandacht voor Het Nieuwe Rijden (hoofdpartner), met rijstijltips voor automobilisten en aandacht voor de keuze tussen soorten brandstoffen, banden en vervoermiddelen.

Betrokken partners

  • Het Nieuwe Rijden, een programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, uitgevoerd door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit. Het Nieuwe Rijden ondersteunt initiatieven die leiden tot vermindering van CO2-uitstoot.
  • Rotterdam Climate Initiative. Rotterdam wil de duurzaamste wereldhavenstad in zijn soort worden en draagt bij aan de ambitie om koploper te worden op het gebied van elektrisch vervoer. Het initiatief richt zich onder meer op 50% CO2-reductie in 2025, verbetering van de luchtkwaliteit en terugdringen van geluidshinder.
  • Verdere partners zijn onder meer ANWB, Athlon Car Lease, Bovag, Verenging DOET, Ecomobiel, Eneco, RAI Vereniging, Stedin, Van Gansewinkel en het Wereld Natuur Fonds.

Website van het EV Centrum: www.hnr-evc.nl

Video