Autowrak voor 95% gerecycled

In Nederland wordt ruim 95% van elk autowrak gerecycled tot bruikbare grondstoffen. De verwijderingsbijdrage bij een nieuwe auto maakt deze recycling mogelijk. Alleen zijn maar weinig autokopers op de hoogte van de bijdrage en wat ermee gebeurt, stelt AutoRecyclingNederland (ARN).
  
  

ARN int deze verwijderingsbijdrage en voert de regie over de recycling van autowrakken. Met het hoge percentage recycling vindt ARN het niet meer juist om te spreken over een verwijderingsbijdrage. Verwijdering is slechts een onderdeel van het doel van recyclen. De verwijderingsbijdrage, à 45 euro, heet nu recyclingsbijdrage. Om consumenten bewust te laten worden van deze bijdrage en wat ermee gebeurt, start ARN een voorlichtingscampagne. Volgens onderzoek van de organisatie staan consumenten positief tegenover recycling, maar willen ze wel weten hoe recycling gebeurt en waar de bijdrage aan wordt besteed. 

Koploper in Europa

Met de 95% recycling van autowrakken is Nederland een van de koplopers in Europa. Volgens Arie de Jong, directeur van ARN, komt het hoge recyclingspercentage door de nauwe samenwerking in de branche en de toepassing van moderne scheidings-technologieën. De Jong: "Het gaat in Nederland goed met de recycling van autowrakken. Dat we 95% van oude auto's recyclen tot bruikbaar restmateriaal, is een prestatie waarop niet alleen de autobranche maar ook de Nederlandse consument trots kan zijn. In Nederland vormen de inzamelbedrijven, autodemontage-bedrijven, recyclingbedrijven en shredderbedrijven een sterke keten. Daarnaast slagen we er in om met behulp van technologie de laatste (moeilijke) procenten nog te recyclen in een Post Shredder Technologie (PST) fabriek in Tiel. In deze fabriek wordt het laatste restant van de auto - het shredderafval - gescheiden in bruikbare materiaalstromen. In 2011 heeft ARN een Europese erkenning gekregen voor de keuze om met de PST-fabriek de 95% te realiseren. Met een LIFE+ subsidie zijn we een demonstratieproject geworden voor andere EU-lidstaten."

12 maart 2013

Bron: persbericht ARN