Autorijden op mest realistisch alternatief

Ed Nijpels, oud-commissaris van de Koningin en voorzitter van Milieu Centraal, heeft het groen gas tankstation van OrangeGas in Joure geopend. Met tot nu toe 85 gerealiseerde aardgastankstations, waarvan er 35 volledig groen gas leveren, heeft Nederland inmiddels een landelijk dekkend netwerk. Volgens Milieu Centraal is rijden op groen gas daarmee een milieuvriendelijk én realistisch alternatief.

"Kabinet moet lef hebben"

"De grote automerken bieden inmiddels allemaal modellen personenauto's met aardgasinstallatie aan, waarmee groen gas getankt kan worden. En het netwerk van tankstations wordt in snel temp uitgebreid", aldus Ed Nijpels. "Aan belangrijke voorwaarden voor de doorbraak van de auto op groen gas in Nederland is hiermee voldaan. Dat is goed nieuws voor het klimaat, de luchtkwaliteit en voor de Nederlandse werkgelegenheid". Groen gas is een Nederlands product.

"Het kabinet moet daarnaast het lef hebben om alle autobrandstoffen aantrekkelijk te maken voor de burger. Laat de vervuiler betalen voor de schone rijder."

Grootste klimaatwinst bij mest als grondstof

Rijden op groen gas is - net als elektrisch rijden - een milieuvriendelijk alternatief voor rijden op fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel. Auto's op groen gas scoren vooral goed voor het klimaat. De uitstoot van het broeikasgas CO2 ligt 40 tot 90 procent lager ten opzichte van benzine, afhankelijk van de gebruikte grondstof voor groen gas. Grondstoffen voor groen gas zijn stortgas en reststromen zoals dierlijke mest, afvalwater, aardappel- en suikerbietenloof. Ook energiegewassen kunnen als grondstof worden gebruikt. Met mest als grondstof voor groen gas valt de grootste winst te behalen: er wordt dan voorkómen dat methaan in de lucht komt. Dat is gunstig, want methaan is een krachtig broeikasgas (25 keer zo sterk als CO2).

10 januari 2012

Dit is een persnieuwsbericht van Milieu Centraal
Foto's: Milieu Centraal