Change Magazine over Bonaire, St. Eustatius en Saba

Themanummer Change Magazine, jaargang 6 nummer 3

Wuivend koraal, zeeschildpadden en flamingo's... en dat allemaal in Nederland! Op 10 oktober 2010 worden Bonaire, St. Eustatius en Saba bijzondere gemeenten van Nederland. Ze herbergen een onschatbare ecologische rijkdom, onder water én op land. Dit themanummer van Change Magazine (10 oktober 2010) gaat over de ongekend rijke natuur van de nieuwe gemeenten. Een welkom aangrijpingspunt in het VN Jaar van de Biodiversiteit om het belang ervan nóg duidelijker te maken.

De nieuwe status heeft veel gevolgen: voor natuur- en mileubeheer, maar ook voor de bewoners. Voor de visserij en natuur in zee is de Exclusieve Economische Zone (EEZ) belangrijk. De eilanden in de zone zijn dan verantwoordelijk voor beheer van de natuur en duurzame visserij. En hoe vindt de visserij deze nieuwe regulering?

De natuur in al haar verscheidenheid komt in het tijdschrift veel naar voren. Er is een hoop om trots op te zijn, en om te blijven beschermen. Met nieuwe wet- en regelgeving krijgen organisaties als DCNA, STINAPA, STENAPA en Saba Conservation Foundation meer middelen om de natuur te beheren en beschermen tegen al te veel economische activiteit. En welke rol kunnen Nederlandse landschaporganisaties vervullen als het gaat om natuurbeheer op de eilanden?

Tevens komt de samenwerking tussen de Caribische eilanden en Nederland aan bod, met adviezen over en weer hoe dat goed aangepakt kan worden. De eilanden zijn officieel 'openbare lichamen', een soort gemeenten, maar hoeven niet volledig aan de gemeentewet te voldoen. Wat kunnen we van elkaar leren?  
  

Features

Er komen drie Caribische gemeenten bij

Caribisch Nederland, een begrip dat tot de verbeelding spreekt. De BES- eilanden, Bonaire, St. Eustatius en Saba, zijn nu bijzondere gemeenten van Nederland. Waar liggen deze gemeenten en hoe zien ze eruit?

De natuur in al haar verscheidenheid

De drie eilanden hebben niet alleen elk een eigen bevolking, cultuur, taal en bestuur. De onderlinge verschillen op gebied van natuur zijn net zo groot als tussen het waddengebied en het Limburgse heuvelland.

Hoe Nederland zijn koraal beschermt

Hoe moet Nederland omgaan met zeenatuurschoon én vissers die daar hun brood verdienen? De Exclusieve Economische Zone dient als economisch gereedschap én ter bescherming van de biodiversiteit. (pdf)

Meer juridische armslag voor kustwacht

Met de invoering van de Exclusieve Economische Zone (EEZ) gaat de Kustwacht een groter gebied controleren en kan zij overtreders zoals ankerende schepen die koraal vernietigen nog beter aanpakken. (pdf)

'Heaven can wait, this is paradise'

Opinie Ruud Koornstra
 
Ondernemer in duurzaamheid Ruud Koornstra heeft het over de duurzaamheid van 'zijn' Bonaire. Het eiland wordt volledig voorzien van duurzame elektriciteit.

Van hei en bos naar mangrove en koraal

Niet alleen maar veluwe, maar ook mangrovebos: Nederlandse natuur-organisaties krijgen nu te maken met exotische land-schappen en ecosystemen. Welke rol zien zij voor zichzelf weggelegd op de eilanden? (pdf)

Nieuw hoofdstuk voor de eilanden

De nieuwe status van de eilanden verbindt ze nauwer aan het verre Holland. Het heeft behoorlijke gevolgen, zowel gunstige als lastigere. Wat betekent dat voor de eilanden, de bewoners en de band met Nederland?

St. Eustatius: Ruwe Diamant

Een duikersparadijs dat overgaat in betoverende natuurparken. Met een ongekend diverse natuur heeft Nederland er een ruwe diamant bij die uitnodigt te worden geslepen tot een waardevolle glinstersteen.

Vissers op de eilanden

Van zelfregulering naar internationale verdragen
De visserij is een belangrijke bron van inkomsten voor de eilanden, maar ook een bedrijfstak die om regulering schreeuwt. Vissers leren omgaan met de nieuwe realiteit. (pdf)

Verdragen waken over biodiversiteit

De natuur op de drie eilanden is niet alleen fabelachtig. Ze is kwetsbaar en voor veel planten en dieren wordt in de handel grof geld betaald. Om de soorten en ecosystemen te beschermen zijn internationaal afspraken gemaakt. (pdf)

Zelfde dans op verschillende ritmes

De manier van problemen aanpakken verschilt, maar de Hollandse polder en Caribisch Nederland hebben een veelbelovende latrelatie. Gezaghebber Glenn Thodé in gesprek met Rijksvertegen-woordiger Henk Kamp.

Saba: The Unspoiled Queen

Bovenwinds gelegen, vulkanisch. Een smaragd van 13 vierkante kilometer, een groene stip in een aquamarijne zee. The Unspoiled Queen is nog onaangeroerd door de 21ste eeuw. Niet bewoond, wel bevolkt. Tijd voor regulering dus.