Dossier Biobrandstof

Elektrisch rijden lijkt met inzet vanuit de overheid en met proeftuinen te worden beschouwd als dé manier om de CO2-uitstoot door vervoer te verminderen. Maar ook nu zijn er al goede alternatieven voorhanden om te uitstoot van schadelijke stoffen duidelijk te verminderen. In dit dossier een aantal bio-alternatieven voor vervoer op een rijtje.

Bron: Pon

Overzicht

CNG: compressed natural gas, aardgas onder druk
LNG: liquid natural gas, vloeibaar aardgas
Biogas: afvalvergisting van o.a. GFT, mest, slib etc.
Groen gas: reiniging van biogas tot de kwaliteit van aardgas
bio-LNG en bio-CNG: biogas onder druk of vloeibaar biogas

Biogas en groengas

De Co2-reductie van biogas en groengas in vergelijking tot rijden op benzine of diesel bedraagt 70%. Een auto op groengas stoot 50 gram CO2/km uit (een Toyota Prius zit nu op 90 gram CO2/km). Groengas is nog niet overal te tanken, maar de komende twee jaren moet het aantal pompstations verdubbelen van 50 naar 100.

Meer informatie
Groen Gas Mobiel
Groen Gas Mobiel (GGM) vertegenwoordigt de gehele mobiele groen gas industrie in Nederland.Groen Gas Mobiel wil samen met overheden, wetenschapsinstellingen, organisaties en bedrijven het rijden op groen gas in Nederland stimuleren.

Rijden en varen op gas - kosten en milieueffecten van aardgas en groen gas in transport, een onderzoek van CE Delft in opdracht van Agentschap NL

Wikimobi.nl artikel over biogas

Bio-LNG en bio-CNG

Bio-LNG zorgt voor een CO2-reductie van 80% tot 90%, in vergelijking met reguliere diesel. Ook is de productie minder vervuilend en legt het, net als groengas, geen beslag op (landbouw)grond. In Nederland is er relatief weinig aandacht voor bio-LNG.

Meer informatie
Rapport 'Productie & inzetbaarheid van bio-LNG in de transportsector', Holland Innovation Team

Holland Innovation Team wil een fabriek bouwen voor duurzame brandstof. RTV Rijnmond maakte er een reportage over.

www.bio-lng.info/blog is een website van Holland Innovation Team, met informatie over bio-LNG en bio-CNG

Rapport 'Emissieprestaties van jonge Nederlandse personenwagens met LPG en CNG installaties' van TNO, bekijk pdf-bestand van het rapport

Hybride-auto biobrandstof/benzine

Hybride auto's op duurzame biobrandstof vormen een goed alternatief voor auto's op waterstof of elektriciteit. Milieuwetenschapper Oscar van Vliet (Universiteit van Utrecht) stelt dat in zijn onderzoek 'Feasibility of alternatives to driving on diesel and petrol', waarin hij het energieverbruik, de kosten en de uitstoot van broeikasgassen van diverse huidige en alternatieve brandstoffen en voertuigen vergeleek.

De overstap op hybride auto's met duurzame biobrandstoffen is volgens zijn onderzoek goedkoper en makkelijker dan de overstap op auto's op waterstof of elektriciteit. Alle drie de alternatieven leveren dezelfde reducties in uitstoot van broeikasgassen. En er hoeft ook vrijwel geen verschil te zijn tussen de totale kosten van een normale benzine- of dieselauto ten opzichte van een hybride auto die op biobrandstof rijdt. De hybride auto is iets duurder in aanschaf dan een normale benzine- of dieselautp, maar heeft een goedkopere brandstofprijs. De totale kosten zijn daarmee lager dan die voor een elektrische auto.

Daarbij maakt Van Vliet een aantekening over de mate van duurzaamheid van een alternatief. De duurzaamheid van het alternatief is sterk afhankelijk van de manier waarop de biobrandstof of elektriciteit voor de auto wordt geproduceerd en vervoer. Zo kan een elektrische auto die rijdt op elektriciteit gemaakt in een oude kolencentrale uiteindelijk alsnog net zoveel uitstoot hebben als een gewone benzine- of dieselauto. "Er zijn dan ook nog steeds flinke onzekerheden in kosten en uitstoot van broeikasgassen van alternatieve brandstoffen en auto's. En die zullen blijven totdat ze daadwerkelijk op grote schaal geproduceerd worden."
Lees meer over het onderzoek »