TNT legt duurzame lat hoog met nieuwe hoofdkantoor

Veertig procent van de wereldwijde energie-uitstoot wordt veroorzaakt door gebouwen. Al langer klinkt de roep om gebouwen niet meer alleen te zien als gebruiksvoorwerpen, maar als opwekkers van energie. Lange tijd waren de voorvechters hiervan roependen in de woestijn. Mondjesmaat beginnen zaken, onder druk van klimaatverandering en financiële crisis, te veranderen.

Postbedrijf TNT legt met haar nieuwe hoofdkantoor in Hoofddorp de duurzame lat bewust hoog. Triodos Groep en ontwikkelaar OVG werden geselecteerd voor de ontwikkeling van haar duurzame kantoorgebouwen als onderdeel van het Planet Me-programma (bedoeld om alle activiteiten van TNT te verduurzamen). Architect Paul de Ruiter, specialist in gebouwen als energiebron, werd uitgekozen voor het ontwerp van het eerste zogenaamde Green Office van TNT (18.000 vierkante meter 750 werkplekken). 

Volgens De Ruiter is de techniek om gebouwen duurzamer te maken al lange tijd niet meer het knelpunt. De techniek was er al, maar de nodige samenwerking en wil om duurzaam bouwen mogelijk te maken ontbrak vaak. Een bijzondere samenwerking tussen huurder, ontwikkelaar, investeerder en architect maakte het mogelijk om nu verreweg het duurzaamste gebouw van Nederland te realiseren. 


             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVG, Triodos en TNT zijn een lange termijn relatie aangegaan om de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen garanderen, de zogenaamde groenprestatie. TNT heeft een contract gesloten voor tien jaar, inclusief een vaste prijs voor water, elektra, verwarming en koeling. Hierdoor wordt het consortium gestimuleerd om over de looptijd van het huurcontract het energieverbruik te reduceren. Eén van de maatregelen van het consortium is daarom dat zij zich gedraagt als een Energy Service Company (Esco) ten opzichte van de huurder. Energie die in het gebouw teveel wordt opgewekt wordt teruggeleverd aan het net.

De huurder betaald naast een vast deel per vierkante meter voor het energieverbruik ter dekking van de hogere investering, een flexibel deel per vierkante meter. Indien de gebruiker minder energie verbruikt kan dit door het consortium verkocht worden of aan andere gebouwen geleverd worden. Alle partijen hebben op deze manier baat bij een energiezuinig gebruik.

Het nieuwe TNT-kantoor is volledig CO2-neutraal, zal meer dan 1000 punten behalen volgens de Nederlandse GreenCalc+ meting en het behaalt de Amerikaanse LEED Platinum certificering. Beide zijn het hoogst ooit in Nederland gehaald. Ter vergelijking: Het gebouw dat nu de hoogste GreenCalc+ score van Nederland heeft is het kantoor van het Wereld Natuur Fonds in Zeist met 323 punten. Het TNT Green Office bespaart zestig procent energie ten opzichte van een vergelijkbaar traditioneel kantoorgebouw. TNT wil het kantoor in oktober 2010 in gebruik nemen.

Koploper in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

De Dow Jones Sustainability Index is de belangrijkste wereldwijde index die het mogelijk maakt de financiële prestaties van de leidende bedrijven op het gebied van duurzaam ondernemen te volgen. De index biedt betrouwbare en objectieve benchmarks op het gebied van duurzame resultaten. Sinds de eerste opname in de Index in 2005, behaalde TNT consistent de score Sector leader in de wereldwijde Industrial transportation sector. Sinds 2007 behaalde het bedrijf ook de score Supersector leader van de grotere Industrial Goods and Services sector. Bovendien bereikte TNT de hoogste score van alle bedrijven in de DJSI in de jaren 2007, 2008 en 2009

Duurzame maatregelen

  • Optimale oriëntatie ten opzichte van de zon. Slimme zonwering houdt het teveel aan warmte buiten, terwijl daglicht diep in het gebouw dringt.
  • Warmte-/koudeopslag. Warmte- en koudeoverschotten worden in watervoerende lagen in de bodem opgeslagen door middel van warmte-/koudeopslag.
  • Grijs watersysteem. Licht verontreinigd afvalwater afkomstig van keuken, douche, wastafel en (af) wasmachine wordt gecombineerd met regenwater milieuvriendelijk gezuiverd en gebruikt voor toiletspoeling en schoonmaakwerkzaamheden.
  • Bio-warmtekrachtkoppeling. Door middel van een biodiesel warmtekrachtkoppeling wordt in de zogenaamde Green Machine, die naast het gebouw komt te staan, de resterende benodigde energie opgewekt voor het TNT Green Office. De biodiesel wordt gemaakt van restproducten afkomstig binnen een straal van ca. 50 kilometer van het gebouw.

4 januari 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzaam gebouwde omgeving

Zoekwoorden: duurzaam bouwen, duurzaam gebouwde omgeving, klimaatneutraal bouwen