Urgenda drijvende stad zichtbaar in Rotterdamse stadshavens

PERSBERICHT

Rotterdam, 8 oktober 2009

Urgenda Icoonproject Drijvende stad wordt zichtbaar in Rotterdamse Stadshavens. Een opvallend nieuw bouwwerk, bestaande uit drie drijvende halve bollen, zal in mei 2010 zichtbaar worden in het centrum van Rotterdam. Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben vandaag ingestemd met de bouw van het drijvend paviljoen. Urgenda is hierbij intensief betrokken als mede-initiatiefnemer en ziet dan ook toe op de duurzaamheidsaspecten van de bouw. Verder is de oplevering in mei 2010 een voorbode van het Urgenda Icoonproject om over uiterlijk vijftien jaar een drijvende stad te realiseren waarin ca. 10.000 mensen kunnen wonen.

Urgenda voorzitter Jan Rotmans: Het drijvend paviljoen is een kleinschalig experiment dat als leeroefening dient om uiteindelijk de drijvende stad te realiseren.

Het drijvend paviljoen bestaat uit drie aan elkaar geschakelde bollen, waarvan de grootste een diameter heeft van 24 meter en een hoogte van 12 meter. Het vloeroppervlak is 46 bij 24 meter. De eerste vijf jaar zal het futuristische paviljoen in de Rijnhaven zijn aangemeerd en dienst doen als expositie- en ontvangstruimte. De hele constructie is gebouwd op ontvangst van circa 500 mensen. De Rijnhaven is geschikt voor het paviljoen vanwege de beperkte golfslag en steeds minder binnenvaartschepen gaan van de haven gebruik maken. Het drijvend paviljoen zal vanaf de Erasmusbrug zichtbaar zijn en bovendien is de Rijnhaven goed bereikbaar met het openbaar vervoer, ook over water.

Voorbeeld van duurzaam bouwen op water

Het drijvend paviljoen moet niet alleen een voorbeeld zijn voor het bouwen op water, maar ook van duurzaam bouwen. Urgenda zit dan ook in het bouwteam en ziet toe op de duurzaamheidsaspecten zoals de gebruikte materialen, de flexibiliteit en de inrichting. Het paviljoen wordt verwarmd en gekoeld met zonne-energie en oppervlaktewater. Er zijn verschillende klimaatzones, zodat de energie alleen gebruikt wordt waar die op dat moment nodig is. Op het gebied van energie zal het paviljoen in hoge mate in zn eigen behoefte voorzien. Het paviljoen zuivert ook zijn eigen toiletwater. Wat er dan overblijft, kan worden geloosd in het oppervlaktewater. Bijzonder is ook het folie waarmee de koepels bekleed worden. Het zogenaamde ETFE-folie is ongeveer 100 keer lichter dan glas. Dat maakt dit folie zeer geschikt voor drijvende gebouwen.

Het complex is een ontwerp van het ontwerpteam Deltasync/PublicDomain Architecten. Het wordt gebouwd door Dura Vermeer. De productie van het drijfsysteem zal naar verwachting in oktober 2009 beginnen.

Ambities

Doordat het paviljoen drijft, stijgt het automatisch mee met de waterspiegel. Het drijvend paviljoen is het eerste resultaat van Rotterdam Climate Proof (onderdeel van Rotterdam Climate Initiative) om klimaatbestendig te bouwen in buitendijkse gebieden. Nog deze eeuw worden drijvende woonwijken een belangrijke invulling van het Stadshavensgebied. Mensen zullen in deze wijken op het water wonen, boodschappen doen, werken en recreëren. De Rotterdamse ambities met Stadshavens omvatten 1600 hectare voor duurzame ontwikkeling. Het paviljoen gaat de mogelijkheden van deze vernieuwing demonstreren.

Urgenda

Urgenda is de actie-organisatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. Op basis van een lange-termijnvisie is een concreet actieplan uitgewerkt van nu tot 2050, met o.a. Icoonprojecten, regionale projecten, de Dag en de Nacht van de Duurzaamheid en veel concrete activiteiten, van het stimuleren van duurzame voeding en kleding tot de realisatie van 1 miljoen elektrische voertuigen in 2020. Dit alles opdat we in dit drukke land, ook over 40 jaar, nog prettig, mooi en gezond kunnen wonen, werken, reizen, eten en recreëren. www.urgenda.nl

_______________________________________________________________________

Noot voor de redacties, niet bedoeld voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Urgenda voorzitter Jan Rotmans via 010-408 88 87 jan.rotmans@urgenda.nl

Nicolien Wirschell van het Programmabureau Klimaat van de gemeente Rotterdam, telefoon 010- 4172930 (buiten kantooruren doorgeschakeld naar mobiel) of n.wirschell@bsd.rotterdam.nl  

Hoge-resolutie artist impressions van het nieuwe paviljoen zijn te downloaden via http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/duurzaambouwen