Wint het klimaat met Obama?

Yvo de Boer:

Het klimaat gaat zeker winnen. De vraag is wanneer. Obama lijkt nu, gezien de financiele crisis, de prioriteit te leggen bij energie en infrastructuur. Gelukkig zit klimaat nog wel in zijn top vier. De vraag is of Kopenhagen (december 2009) niet te snel voor hem komt. Of hij bereid zal zijn eerst een deal te doen en dan het nationale beleidspakket ontwikkelen, of dat hij een les wil trekken uit Kyoto en eerst zijn beleid op orde hebben. In dat geval gaan de onderhandelingen glijden en kan klimaat een tweede WTO worden.
Yvo de Boer is hoofd van het VN Klimaatbureau (Executive Secretary of the UNFCCC).

Diederik Samsom:

Die kans is een heel stuk groter geworden, maar eerst zien. Ik ben wel hoopvol gestemd: als er een punt in de geschiedenis was om klimaatverandering aan te pakken, ook met China erbij, dan is het nu. De wil om aan multilaterale verdragen mee te doen is er. Het Kyoto verdrag loopt af in 2012, dus we gaan post-Kyoto - we moeten ons nu op Kopenhagen richten. Het is niet een simpele kwestie van Amerika bij het akkoord schrijven, er zal flink onderhandeld gaan worden, zelfs als we allemaal willen. Overigens is het niet alleen een stokpaardje van de Republikeinen om negatief tegenover de multilaterale verdragen te staan, ook bij de Democraten zit dat diep. Maar na acht jaar Bush zal het meedoen aan de verdragen nu in ieder geval eindelijk bespreekbaar zijn.
Diederik Samsom is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid

Rob van Hattum:

Ik hoopte op Obama om diverse redenen, maar ik had in ieder geval ernstige bedenkingen op een vice president die dacht dat het heel verstandig was om gewoon verder te gaan met boren. Daarbij waren de vooruitzichten op een schonere wereld heel gering. Het is lastig van een afstand te schatten wat Obama gaat ondernemen met zonne-energie. Ik vind het in ieder geval erg hoopvol dat een van de auteurs van een artikel in de Scientific American, over een uitgebreid onderzoek naar het exploiteren van zonne-energie in Amerika in 2050, benaderd is door mensen van het Obama team.
Rob van Hattum is eindredacteur van VPROs Noorderlicht Nieuws en inhoudelijk directeur van Nemo

Ton Hoff:

Ja, het is een goede zaak dat Obama de verkiezingen gewonnen heeft. Het klimaatbeleid onder Bush kon eigenlijk niet slechter. Positiever gezegd: Obama is in staat partijen te verbinden, een positieve impuls aan relaties tussen landen te geven. Die eigenschap is hard nodig voor een nieuw internationaal klimaatverdrag, dat het Kyoto-protocol moet opvolgen. Ook met ontwikkelingslanden zijn die goede verhoudingen nodig en Obama kan door zijn achtergrond alleen maar een positieve invloed hebben op de kijk op de wereld en de klimaatproblematiek. In zijn overwinningspeech heeft Obama gezegd dat hij veel aandacht zal schenken aan de energieproblematiek en de samenhang met de klimaatproblematiek. Totaal anders dan zijn voorganger heeft hij gezegd dat de klimaatproblematiek door mensen gemaakt is en dat de oplossingen ook van mensen moet komen. Hij heeft aangegeven dat de VS het voortouw moet nemen en 80% minder CO2 moet uitstoten in 2050  ten opzichte van 1990, onder andere door de introductie en ontwikkeling van schone energie.
Ton Hoff is directievoorzitter van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Pier Vellinga:

Met Obama en het succes van de democraten, ook in de senaat en het congres gaat het klimaatbeleid flink schuiven in de VS. Veel van de 52 staten hebben initiatieven genomen die zeker zo ver gaan als het Europees klimaatbeleid. De facto ligt er een moratorium op de bouw van kolencentrales in de VS, omdat de rechters gelijk geven aan de burgers die beroep aantekenen tegen het verlenen van vergunningen op grond van de stelling dat de klimaateffecten niet zijn meegenomen in de vergunning aanvragen. Bovendien wordt er in VS zeker zoveel geïnvesteerd in duurzame bronnen als in Europa.
Pier Vellinga is hoogleraar Milieuwetenschappen en veranderende aardsystemen.

Bart Parmet:

Er wordt zó veel verwacht van die man. Hij zal goede keuzes moeten maken. Maar dat hij is gekozen is absoluut hoopgevend. Hij sluit zijn ogen niet voor de problemen en kijkt naar oplossingen. Hij ziet mogelijkheden die mitigatie biedt, hij denkt in kansen, niet in bedreigingen. 
Bart Parmet was secretaris van de Deltacommissie

Donald Pols:

Het klimaat wint zeker, net als het Amerikaanse volk en de wereldbevolking. Obama heeft een ambitieus klimaatprogramma en heeft aangegeven het Kyoto-protocol te willen ondertekenen. Zijn klimaat programma leunt zwaar op duurzame energie en energiebesparing. Obama ziet het aanpassen op de effecten van klimaatverandering niet als kostenpost, hij wil het juist gebruiken als een banenmotor.
Donald Pols is hoofd Klimaat Wereld Natuurfonds

10 november 2008

Domein: Klimaatonderzoek