Wijzer van groene kieswijzers

Er nog niet uit voor de verkiezingen van 12 september? Tussen de grote hoeveelheid stem- en kieswijzers zitten ook twee wijzers gericht op alleen het onderwerp van groen en duurzaamheid.

Door de redactie

Klimaatkeuze

Klimaatkeuze is niet zozeer een kieswijzer, meer een tabel die inzicht geeft in het energie- en klimaatbeleid van politieke partijen (zowel zittende als een aantal nieuwe). De website deelt daarnaast scores uit voor de duurzaamheid van dat beleid. Politieke partijen werden uitgenodigd te reageren op 6 stellingen over klimaat en duurzaamheid. Klimaatkeuze is een initiatief van 12 organisaties: Greenpeace, Hivos, Klimaatverbond, WISE, ICCO, Oxfam Novib, Milieufederaties, IUCN NL, ODE, 10:10, de Windvogel en Jongeren Milieu Actief

Stellingen

 1. Nederland vermindert de CO2-uitstoot in 2020 met 40%
 2. Grootverbruikers van energie gaan meer belasting betalen
 3. Maak kolenstroom duurder door hogere belasting
 4. Stimuleer schone en decentrale energieopwekking
 5. Er komen geen nieuwe kerncentrales
 6. Stimuleer vleesvermindering door belastingen

Bekijk de wijzer op klimaatkeuze.nl

Groene kieswijzer

De Stichting Natuur & Milieu biedt de groene kieswijzer. Daarbij zijn de zittende partijen uit de Tweede Kamer uitgenodigd om op 15 stellingen over natuur, milieu en duurzaamheid te reageren.

Stellingen

 1. Bedreigde dier-en plantensoorten moeten actief worden beschermd.
 2. Vlees moet in het hoge BTW tarief vanwege de grote schade aan het milieu
 3. De bouw van kolencentrales in Nederland vind ik acceptabel
 4. Reptielen en amfibieën, zoals schildpadden en salamanders, mogen niet meer als huisdier gehouden worden.
 5. Nederland moet zich inzetten voor een lagere uitstoot van CO2
 6. Ik vind het prima als Nederlandse energiebedrijven in het buitenland kernenergie inkopen voor de Nederlandse markt.
 7. Europees landbouwgeld mag alleen nog gaan naar boeren die bijdragen aan het behoud van biodiversiteit en milieukwaliteit.
 8. De reiskostenvergoeding moet worden belast.
 9. Voor vlotte wegverbindingen mag best wat natuur en landschap opgeofferd worden.
 10. Er mag geen kilometerheffing ingevoerd worden.
 11. De bezuinigingen op de natuur moeten worden teruggedraaid.
 12. De plezierjacht op dieren moet in Nederland worden verboden.
 13. De verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 130 km/uur wordt teruggedraaid.
 14. De overheid moet grote verhuurders verplichten om bestaande huurwoningen energiezuiniger te maken.
 15. De energiebelasting op aardgas moet worden verhoogd.

Bekijk de wijzer op groenekieswijzer.nl

30 augustus 2012