Sleutelrol voor bedrijven als beleid goed wordt afgestemd

Wientjes: Klimaatdoelen haalbaar

Nederland kan voldoen aan de klimaatdoelstellingen, als het nieuwe kabinet zijn energie- en klimaatbeleid koppelt aan het innovatie- en industriebeleid. Dat zei voorzitter van de werkgeverskoepel VNO-NCW 18 juni tijdens een bijeenkomst van ondernemers in Nederland.

Bij de bijeenkomst 'Hoe Nederland koploper kan worden in duurzame oplossingen' waren zowel grote bedrijven, het midden- en kleinbedrijf (MKB) als landbouwondernemingen (LTO) vertegenwoordigd. Door de activiteiten en innovatiekracht van al die ondernemingen te koppelen komen klimaatdoelstellingen binnen handbereik, denkt de werkgeverskoepel. Wientjes: "Het zijn uiteindelijk bedrijven, ondernemers, die milieu-innovaties moeten bedenken, uitvoeren en toepassen." Change Magazine gaat in Nieuwe Zaken op zoek naar bedrijven die hier mee bezig zijn. Bekijk hier het artikel over het Haarlemse NPSP, maker van producten van biocomposiet.

Fietsdispenser van biologisch composiet

Exportkansen

Steun voor innovatieve ondernemers heeft volgens Wientjes niet alleen milieuvoordeel. Succesvolle innovaties bieden ook grote exportkansen, die zowel de kas van de bedrijven ten goede komen, maar ook het milieu wereldwijd. Volgens Wientjes is haast geboden. "Doorbraaktechnologie ligt niet klaar op de plank. Daar is veel onderzoek voor nodig, uitproberen op kleine en grotere schaal, voor kansrijke marktintroductie mogelijk is."

De drie ondernemingsorganisaties zijn voor een stimuleringsbeleid. Ze zien niets in verplichtende voorschriften, hogere energiebelasting of CO2-heffingen. Volgens Wientjes beperken hogere lasten de dringend noodzakelijke investeringsruimte. "Koester investerende bedrijven en duw ze niet van je af met bestraffende maatregelen. Laten we doorgaan op de weg van succesvolle samenwerking, zoals in het Duurzaamheidsakkoord dat VNO-NCW en de twee andere ondernemingsorganisaties met het kabinet hebben gesloten of de succesvolle convenanten met sectoren."

Wientjes benadrukte dat Nederland sterke duurzaamheidstroeven in handen heeft.
Hij noemde internationaal sterke sectoren en kennisinstituten, de ontwikkeling van een gedeeltelijk biobased economy, de efficiënte energie-intensieve industrie, Rotterdam en het havenindustrieel complex, de luchtvaart en het programma 1001 klimaatoplossingen waarmee de technologische sector in Nederland al enkele jaren aan de weg timmert.

CO2-uitstoot bedrijven afgenomen

Nederlandse bedrijven zijn al jaren te vinden in de top van de Dow Jones sustainability index.  Ook blijkt uit een inventarisatie van jaarverslagen van grote Nederlandse concerns door De Volkskrant dat de CO2-uitstoot door deze bedrijven in 2009 met 6 procent is afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2008 bedroeg de daling 7,6 procent, het jaar daarvoor 3 procent.

De afname van de uitstoot van broeikasgassen wordt door de bedrijven zelf voor het grootste deel gekoppeld aan een afname van de productie als gevolg van de economische crisis. Een aantal bedrijven, waaronder Shell en Philips, stelt dat ook schonere productiemethoden hebben bijgedragen aan het verminderen van de uitstoot. Welk deel van de verbetering het gevolg is van die aanpassingen in het productieproces, vermelden ze niet. Philips-topman Gerard Kleisterlee ontving de European Business Leaders Award 2010 voor duurzaam leiderschap, toegekend door de Amerikaanse televisiezender CNBC. 


Gerard Kleisterlee

Demissionair milieuminister Tineke Huizinga benadrukte tijdens de duurzaamheidsbijeenkomst dat vooral continuïteit in het overheidsbeleid van belang is. "De overheid moet investeringen in duurzame oplossingen meer stimuleren. Maar zonder een betrouwbare overheid is het onmogelijk de gang erin te krijgen." Volgens de minister moeten overheden verder vooruit kijken en beleid uitstippelen dat minder afhankelijk is van de politieke waan van de dag. Zij staat een aanpak voor die gericht is op de lange termijn zoals die van het Deltaprogramma, dat ervoor moet zorgen dat Nederlanders ook over honderd jaar nog droge voeten houden.

21 juni 2010

Dit artikel van Change Magazine is door onze eigen redactie vervaardigd. Het is vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.