VN: 2% BBP voor start groene wereldeconomie

Een jaarlijkse investering van €0,92 biljoen in groene sectoren zal een goede start opleveren voor een groene wereldeconomie. Het geld, zo'n 2% van het wereldwijde Bruto Binnenlands Product (BBP) zorgt voor stabiliteit op lange termijn in de mondiale economie, blijkt uit een nieuw rapport van de Verenigde Naties. Daarbij gaat een groene economie niet alleen om verbetering van het milieu, maar ook om bestrijding van armoede en verbetering van menselijk welzijn.

Door Daniëlle van Gils

Profiterende groene sectoren

  • €78 miljard voor duurzame landbouw;
  • €97 miljard voor duurzaam bouwen, waaronder ook bevordering van energie-efficiëntie;
  • €261 miljard voor duurzame energievoorziening;
  • €80 miljard voor duurzame visserij, waarbij de capaciteit van de visserij wordt terug-gedrongen;
  • €11 miljard voor duurzaam bosbeheer;
  • €98 miljard voor duurzaam toerisme;
  • €137 miljard voor duurzame mobiliteit;
  • €159 miljard voor de water- en afvalsector, waaronder sanitaire voorzieningen en recycling.

Het rapport stelt dat de investering zich meer dan terug zal betalen: in de vorm van mil- joenen nieuwe banen, de ontwikkeling van nieuwe, schone industrieën, en gezondheids- voordelen door schonere lucht. Ook kan het bepaalde risico's vermijden, zoals gevolgen van klimaatverandering, drinkwaterschaarste en biodiversiteitsverlies. Maar: zulke inves-teringen zullen door nationale en internationale beleidshervormingen moeten worden gestimu-leerd, aldus het rapport.

"Overheden hebben een centrale rol bij de verandering van wetten en beleid, en in het investeren van publiek geld in publieke welzijn om de transitie mogelijk te maken", vertelt Pavan Sukhdev, hoofd van het Green Economy Intitiative, onderdeel van het UN Environment Program (UNEP). "[Dat gaat] van het afbouwen en afschaffen van €434 miljard wereldwijde subsidies op fossiele brand-stoffen, tot de herverdeling van de €14 miljard subsidies die nu naar niet-duurzame visserij gaat."

Groei en werkgelegenheid

Het rapport raamt ook de groei van het BBP in voor de komende 40 jaar. In de eerste 5 jaar zal die groei bij de groene investeringen lager zijn dan bij de gewoonlijke investeringen. Maar daarna zal de groei van het BBP hoger zijn bij de groene investeringen.

Het verlies aan banen door de omschakeling van de huidige economie naar een groene economie wordt meer dan gecompenseerd door nieuwe, additionele banen in een groene economie. Dat geldt voornamelijk voor de landbouw-, bouw-, energie-, bos- en transportsector. Het aantal banen in de visserij zal afnemen, om daar de natuur de kans te geven aan te sterken, en een permanent verlies van inkomsten te vermijden. Omscholing van personeel is dan ook onderdeel van de groene investeringen.

Groene Europese economie

De bevindingen van het rapport van de VN worden bevestigd door een Duits onderzoek, uitgevoerd door het Potsdam Institute for Climate Impact Research, in opdracht van de Duitse overheid. Een verhoging van de klimaatdoelen, van 20% CO2-reductie naar 30%, zou een forse impuls leveren aan investeringen. Van 18% naar 22% van het BBP, wat €620 miljard aan het Europees BBP toevoegt, en 6 miljoen nieuwe additionele banen oplevert.

Hoofdauteur professor Carlo Jaeger: "In traditionele economische modellen zorgen de klimaatdoelen voor een kostenverhoging op korte termijn, die wordt gerechtvaardigd door vermeden schade op de lange termijn. Wat we met dit rapport aantonen, is dat door stimulering van de overgang naar een groene economie door het aannemen van ambitieuze doelen en passend beleid, Europa zich in een win-winsituatie van economische groei en reductie van broeikasgas-emissie zal bevinden."

"Het is tijd voor Europa om de kansen en uitdaging van de overgang naar een groene economie te begrijpen. Dit onderzoek maakt zich sterk voor een verhoging van het Europees klimaatdoel naar 30% CO2-uitstootreductie, dat de Europese economie zal versterken."

Niet allemaal op één lijn

In de Europese Unie staan ook niet alle landen op dezelfde lijn. Groot-Brittannië bijvoorbeeld wil het aandeel van 20% duurzame energie in 2020 laten stijgen naar 30%. De Nederlandse overheid daarentegen heeft het doel van 14% duurzame energie in 2020. Europa als geheel ligt op schema om 20% duurzame energie in 2020 te halen. Voor Nederland stelden ECN en het PBL dat het doel van 14% in 2020 niet gehaald zal worden. Alleen bij sterke intensivering van het stimuleringsbeleid kan het aandeel hernieuwbare energie op 15% uitkomen, onder het Europees doel. Uit onderzoek van stichting DE (Duurzame Energie) Koepel blijkt dat ook bedrijven in de duurzame energiesector niet verwachten dat de doelstelling zal worden gehaald, met name door de grote investeringsonzekerheid voor duurzame energieprojecten.