Top 5 maatregelen voor klimaatakkoord Parijs

Met de vraag Hoe ziet jouw klimaatakkoord eruit? verzamelt Klimaatplein.com al een half jaar maatregelen tegen klimaatverandering. Inmiddels zijn er honderden ideeën en tips ingediend. Voor de aanvang van de klimaattop in Parijs overhandigt Klimaatplein.com de tips aan staatssecretaris van Milieu, Wilma Mansveld. Uit alle tips heeft de website een top 5 samengesteld.

1. Vergroenen van het belastingstelsel

Vele maatregelen zijn ingediend die onder deze noemer vallen. Denk aan het invoeren van een juiste prijs op CO2-uitstoot, het instellen van een kolenbelasting en het meer stimuleren van duurzame warmte en stroomopwekking. Uiteindelijk komt het er op neer dat de inzenders willen dat de vervuiler gaat betalen voor de schade die ze het milieu en de economie aanricht.

2. Het verduurzamen van bestaande bebouwing

Door middel van isolatie, moderne verlichting, slimme meters, moderne verwarmingstechnieken etcetara is veel energie te besparen in bestaande huizen en kantoren. Er wordt gepleit voor een Deltaplan energiebesparing waarbij een integrale kijk op energieverbruik veel uitstoot van CO2 voorkomt en werkgelegenheid creëert.

3. Divesteren uit fossiele energiebedrijven

Veel inzendingen gaan in op het terugtrekken van geld uit fossiele energiebedrijven door pensioenfondsen en investeringsmaatschappijen. Willen we namelijk onder de 2 graden temperatuurstijging op aarde blijven, dan moet het meeste steenkool, gas en olie onder de grond blijven. Dat maakt de fossiele energiebedrijven uiteindelijk waardeloos en daar kun je als investeerder op anticiperen door je geld uit deze bedrijven terug te trekken.

4.Innovaties voor efficiency en verduurzaming stimuleren

Er mag meer aandacht komen voor innovaties op het gebied van energy-efficiency en duurzame opwekking. Door deze ‘Clean-Tech’ innovaties van start-ups te stimuleren sla je twee vliegen in een klap: meer kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en dankzij de innovaties minder uitstoot van CO2.

5. Duurzaamheid opnemen in het onderwijs

Kinderen en jongeren in het onderwijs bewust maken van de voordelen van duurzaam gedrag. Ook nieuwe opleidingen tussen bestaande instituten en opleidingen realiseren die duurzaamheidvraagstukken integraal benaderen. Dat zijn maatregelen op het gebied van onderwijs die door de deelnemers zijn ingezonden.

Het is nog steeds mogelijk om deel te nemen aan de actie: ‘Hoe ziet jouw klimaatakkoord eruit?’. Alle ingezonden maatregelen zijn ook daar terug te zien.

16 oktober 2015