Paars plus en duurzaamheid

Na twee informatie-rondes kijken informateurs Rosenthal (VVD) en Wallage (PvdA) met de partijleiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks naar een kabinet "Paars Plus". Hoe zou het coalitie-akkoord er uit kunnen zien als het om klimaatbeleid en duurzaamheid gaat?

Door Daniëlle van Gils

Water en de Deltawet

Op het punt van bescherming tegen het water sluiten de partijen goed op elkaar aan: de VVD heeft het over achterstallig onderhoud wegwerken en niet bezuinigen op onderhoud van dijken en waterkeringen, de andere partijen kijken ook naar ontwikkelingen in de toekomst en willen ook aanvullende veiligheidsmaatregelen zoals het bieden van ruimte aan de rivieren.

Duurzame mobiliteit

Wat betreft het openbaar vervoer zijn de partijen het vrijwel eens: dat moet flink worden verbeterd, zodat het een goed alternatief voor de auto vormt. Wat het wegverkeer betreft, willen zowel de PvdA, als D66 als GroenLinks investeren in duurzame mobiliteit, hetzij via elektrisch rijden of biobrandstoffen. In het programma van de VVD is niets te vinden over deze duurzame alternatieven, hun visie op het wegverkeer uit zich in de aanleg van nieuwe wegen. De andere partijen zijn hier zeer terughoudend in, tot ronduit afwijzend (GroenLinks).

Duurzame energie

De partijen zijn het allemaal eens dat Nederland minder afhankelijk of onafhankelijk van fossiele brandstoffen moet zijn en de CO2-uitstoot moet beperken. De wijze waarop die doelstelling moet worden gehaald, is verschillend. De VVD laat het zoveel mogelijk aan de markt over, PvdA, D66 en GroenLinks willen dat de overheid de verantwoordelijk neemt voor het behalen van specifieke aandelen van hernieuwbare energie. Zij willen dat met subsidies en groene belasting bereiken. Op het punt van de kerncentrales staat de VVD tegenover PvdA, D66 en GroenLinks, waarbij de eerste wel nieuwe kerncentrales wil, de laatste drie (voorlopig) niet.

Duurzame landbouw en voedselproductie

Op het gebied van duurzame landbouw en voedselproductie sluiten de partijen op elkaar aan: de overheid moet duurzame oplossingen bevorderen, zodat de landbouw op een duurzame manier gebruik maakt van bodem, grondstoffen, water en energie.

Biodiversiteit en Ecologische Hoofdstructuur

De VVD en GroenLinks lijken elkaar moeilijk te vinden op dit gebied. De VVD wil natuurgebieden terugbrengen en de mens meer centraal zetten, GroenLinks wil de EHS in 2018 voltooien en juist meer gebieden verkrijgen. PvdA en D66 zitten in het midden en ze laten de natuurdoelstellingen niet los, maar zoeken naar het juiste tempo en goede combinaties.

Ontwikkelingssamenwerking

De partijen willen allemaal wel verder met de samenwerking en willen de hulp moderniseren en effectiever maken. Er zit wel een kloof tussen de VVD, die er 0,4 % van het BNP voor wil reserveren, en de PvdA, D66 en GroenLinks, die 0,8% willen handhaven. GroenLinks wil daarnaast ook klimaatsteun aan ontwikkelingslanden te geven.

Tot slot: kan dat samen?

PvdA, D66 en GroenLinks zijn het vaak met elkaar eens en kunnen elkaar vinden, maar staan tegenover de VVD. Het wordt moeilijk die afstanden te overbruggen. Tenzij het wisselgeldsysteem de VVD mild stemt op deze dossiers, zal deze coalitie het moeilijk krijgen op het gebied van duurzaamheid een vuist te maken.

21 juni 2010

Dit artikel van Change Magazine is door onze eigen redactie vervaardigd. Het is vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.