Nieuw ontdekt broeikasgas PFTBA 7100 keer sterker dan CO2

Wetenschappers van de Universiteit van Toronto, Canada hebben een zeer sterk broeikasgas ontdekt, perfluorotributylamine (PFTBA). Er is niet eerder onderzocht of de groep stoffen waartoe dit gas behoort, kan bijdragen aan het broeikaseffect. Dat schrijven wetenschappers in nieuw onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Geophysical Research Letters.
  

Door Malou ten Have

Het gas PFTBA wordt geproduceerd door mensen en komt van nature niet voor in onze atmosfeer. Sinds het midden van de 20e eeuw wordt het gebruikt voor verschillende toepassingen in elektrische apparaten; ook wordt het momenteel gebruikt in thermisch en chemisch stabiele vloeistoffen voor het gebruik in elektronische testen en voor het transporteren van warmte. De gasmoleculen van PFTBA bevatten verbindingen tussen koolstof en fluor. Deze verbindingen zorgen voor een sterke absorptie van infrarode straling (warmtestraling) die het aardoppervlakte – opgewarmd door zonnestraling – uitstraalt. Op die manier draagt PFTBA bij aan het broeikaseffect. Volgens het onderzoek zijn er geen processen bekend die het gas kunnen afbreken in de lagere atmosfeer; hierdoor blijft het tot honderden jaren in de atmosfeer aanwezig. Uiteindelijk worden de gasmoleculen afgebroken in de hogere atmosfeer.

Effecten op het klimaat

PFTBA is een erg sterk broeikasgas, doordat het gas erg lang in de atmosfeer aanwezig blijft, en het klimaat effectief kan beïnvloeden (stralingseffectiviteit). De combinatie van deze twee factoren geeft het aardopwarmingsvermogen. Dit is een relatieve maat die aangeeft hoe groot het opwarmingsvermogen van een broeikasgas is vergeleken met CO₂, genomen over een tijdsperiode van 100 jaar. Het aardopwarmingsvermogen van PFTBA is door de Universiteit van Toronto vastgesteld op 7100, dit wil zeggen dat dit broeikasgas 7100 maal sterker is dan CO₂. De gevolgen voor het milieu zijn echter erg onzeker, aangezien het onbekend is hoeveel PFTBA wordt uitgestoten. Wel is bekend dat er de concentratie PFTBA in de atmosfeer in de regio van Toronto momenteel slechts 0,18 deeltjes per biljoen is (dit wil zeggen 0,18 PFTBA molecuul op een totaal van 1.000.000.000.000 moleculen). Deze concentratie is erg laag in vergelijking met de huidige CO2 concentratie in onze atmosfeer (400 deeltjes per miljoen), hierdoor blijft de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en steenkool de dominante oorzaak van de opwarming van de aarde.

Literatuurverwijzing
Hong, A.C. et al. (27 November 2013). Perfluorotributylamine: A novel long-lived greenhouse gas. Geophysical Research Letters. American Geophysical Union.