Niets doen aan klimaatverandering duurste oplossing voor Europa

Als Europa geen actie onderneemt, kan de klimaatschade in 2080 € 190 miljard bedragen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie. Niets doen aan klimaatverandering is het kostbaarste scenario voor de toekomst van Europa.

 

Door Daniëlle van Gils

"Geen actie is het duurst van allemaal," zegt Connie Hedegaard, EU-klimaatcommissaris. "Waarom voor schade betalen als we ook in het verminderen van onze impact op het klimaat kunnen investeren? (...) Actie ondernemen en een beslissing maken (...) maakt Europa klaar voor het gevecht tegen klimaatverandering."

De grootste kosten zijn het verlies van welvaart (€ 120 miljard), klimaatgevolgen voor kustregio's
(€ 42 miljard) en voor de landbouw (€ 18 miljard). De schade is niet alleen materieel; zonder actie zal het aantal hittegerelateerde doden in 2080 zijn opgelopen tot 200.000 per jaar. De kosten voor schade door overstromingen zullen meer dan € 10 miljard bedragen. Door bosbranden in Zuid-Europa kan tot wel 8000 km2 bos per jaar in vlammen opgaan.

De gevolgen van klimaatverandering zijn niet gelijk over de Europese regio's verdeeld: vooral Spanje, Portugal en andere Zuid-Europese landen krijgen het meest te verduren. Het rapport schrijft verder dat een vermindering van de broeikasgasuitstoot om de temperatuursstijging onder de 2 graden te houden, 30% van de kosten voor klimaatschade kan schelen.