NASA: opwarming ondanks lage zonne-activiteit

Onderzoek van NASA onderstreept dat het broeikasgassen, uitgestoten door menselijke activiteiten, zijn die de aarde opwarmen, ondanks verminderde zonne-straling door een lage zonne-activiteit. Om de energiebalans te herstellen, stellen de onderzoekers dat de concentratie CO2 terug naar 350 ppm moet gaan.

Zonne-cycli

Ongeveer elke elf jaar doorloopt de zon een cyclus met een hoogte- en laagtepunt aan zonnestraling (energie van de zon die de aardse atmosfeer bereikt), veroorzaakt door veranderingen in het magnetisch veld. De totale zonne-straling neemt tijdens een minimum af met ongeveer 0,1%. Een zonne-minimum duurt gemiddeld één jaar, maar het laatste minimum duurde 3 jaar.

De studie bekijkt de energiebalans - het verschil tussen inkomende zonne-energie en uitgaande hitte. Hoewel er tussen 2005 en 2010 een zonne-minimum was (zie kader), laten berekeningen van de NASA-wetenschappers zien dat de aarde nog steeds meer energie opneemt dan het naar de ruimte uitstraalt. James Hansen, directeur van het Goddard Institute for Space Studie (GISS) van NASA, leidde het onderzoek. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Atmospheric Chemistry and Physics.

Deze berekeningen van de energiebalans zijn volgens NASA belangrijk voor de klimaatwetenschap. Als de balans positief is - er komt meer energie binnen dan dat er energie uitgaat - wordt de aarde warmer. Is de balans negatief, dan wordt de aarde kouder. Hansens team concludeert dat de aarde meer dan een halve watt zonne-energie per vierkante kilometer absorbeert dan dat het uitstraalt. Deze imbalans (0,58 watt energie teveel per vierkant kilometer) is twee keer meer dan de afname van zonne-energie tussen een zonne-maxium en een minimum (0,25 watt per vierkante kilometer).

"Dat we nog steeds een imbalans zien ondanks het langere zonne-minimum, is geen verrassing gezien wat we al van het klimaatsysteem weten. Maar het is de moeite waard het te noemen, want het geeft bewijs dat de zon niet de dominante factor van de opwarming van de aarde is", vertelt Hansen bij NASA.

Volgens de NASA-berekeningen betekent het teveel aan energie dat de concentratie CO2 naar ongeveer 350 ppm (deeltjes per miljoen deeltjes) moet om de balans te herstellen. De huidige concentratie ligt rond 390 ppm.

16 februari 2012

Bron, citaat James Hansen: nieuwsbericht NASA

Foto: NASA