Levenskwaliteit Nederland beperkt houdbaar

De manier waarop we leven en de kwaliteit van ons leven lijkt voor volgende generaties geen stand te houden en veroorzaakt milieuproblemen. Dat is een van de conclusies uit de Monitor Duurzaam Nederland 2014. Door de aandacht op doelen voor 2020 is de ontwikkeling van innovatieve energieopties voor de lange termijn nog te beperkt. Dat verkleint de kans op een lage CO2-uitstoot in 2050, schrijft de monitor.

Door de redactie

Dat terwijl innovaties een belangrijke rol spelen bij het duurzaam houden van Nederland en het efficiënt om blijven gaan met schaarser wordende hulpbronnen. Daarnaast schrijft de monitor dat maatschappelijk draagvlak voor de overgang naar een lage CO2-uitstoot in 2050 te weinig aandacht krijgt. De monitor van dit jaar is de derde editie en is uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De hoge levenskwaliteit zoals we die in Nederland hebben, heeft een prijs. Per inwoner stoten we relatief veel broeikasgassen uit. Ook is de voorraad van hulpbronnen, zoals energiereserves, beperkt en moet de voorraad met steeds meer mensen worden gedeeld. Daardoor wordt het voor volgende generaties veel moeilijker om even welvarend als nu te leven. Ook de productie van door Nederland geïmporteerde producten gaat, vooral in ontwikkelingslanden, samen met schade aan het milieu, verlies van biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

Innovatie van groot belang

Om Nederland duurzamer te maken, is innovatie van groot belang, schrijft de monitor. Het huidige beleid van de Rijksoverheid richt zich teveel op doelen als 20% CO2-reductie en 14% hernieuwbare energie in 2020 en te weinig op ontwikkeling van innovatieve energiemogelijkheden na 2020, zoals een vrachtauto op waterstof en vergassing van biomassa. Daardoor neemt volgens de monitor de kans op een succesvolle omslag naar een lage CO2-uitstoot af. De organisaties van de monitor stellen voor om een scherp doel voor 2030 te stellen en om op meerdere technologieën te richten in plaats van op één paard te wedden.