Leven na Kopenhagen

De terugreis van Kopenhagen naar Haarlem duurde 18 uur. Sneeuw, vorst, geen weg te zien. Ook in Denemarken en Duitsland. Het ruitensproeisel was niet bestand tegen de ijzige kou. De gradenmeter stond op min 9. 'Beat the heat', maar liefst nu even niet. Is Kopenhagen mislukt?  

Door Baud Schoenmaeckers - hoofdredacteur Change Magazine

Mijn Netherlands Climate House reisgezel Florrie houdt mij wakker. Gelukkig moeten we veel rechtdoor. De gradenmeter staat op min 9. Gevoelstemperatuur min 22. 'Beat the heat', maar liefst nu even niet. Is Kopenhagen mislukt? Ja, er had meer uit moeten komen. Over de oorzaken heeft menig commentator zich reeds uitgelaten. En dat de VN de organisatie niet goed ter hand heeft genomen, is inmiddels ook bekend. Radio 1 laat een aantal Nederlanders hun standpunt geven. Het vertrouwen in de politiek heeft weer een knauw gekregen.

Jammer, maar ik ben ervan overtuigd dat er leven is na Kopenhagen. Elke crisis leidt tenslotte tot nieuwe mogelijkheden. NRC Handelsblad plaatste vrijdag de 18de een ingezonden brief van diverse CEOs en wetenschappers; zij willen duurzaam opereren, werken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot - maar vragen de politiek om iconen, om handvatten. Zij zullen doorgaan. Duurzaam opereren spaart tenslotte ook kosten. En zij niet alleen. Zelf het heft in handen nemen, zo klinken steeds meer geluiden. Een activist trok de vergelijking met de slavernij; die is afgeschaft toen van onderaf de massa het niet langer pikte. De politiek volgde gedwee maar gedwongen. Het veelkoppig monsterprobleem dat klimaatverandering heet zal ook op deze manier worden aangepakt.

Change Magazine volgt zijn eigen lijn. 2010 is het jaar van de biodiversiteit. Samen met het natuurministerie, enkele natuurorganisaties en bedrijven zullen we dit onderwerp tot op het bot uitdiepen. Want in alle commotie rond CO2, zouden we haast vergeten dat het behoud en beheer van biodiversiteit van levensbelang is voor de aarde en het opnemen van CO2.

Adaptatie, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, het is en blijft een thema dat wij zullen volgen. Duurzame mobiliteit er is een wereld te winnen op de weg, het spoor, het water en thuis! Wij besteden er aandacht aan. Wat kunnen we inzetten aan duurzaamheid in de bouw? Change Magazine zal er in duiken. Om slechts enkele thema's te noemen.

Na Kopenhagen volgt Mexico. Gelukkig niet te berijden met een busje met aanhanger volgeladen met wetenschap. Op CoP 16 in 2010 zullen strakkere afspraken worden gemaakt. Ongetwijfeld. Intussen wachten we niet af. Ook deze ketting zullen we afwerpen met druk van onderaf en een bedrijfsleven dat met nieuw elan durft te ondernemen.

Een duurzaam 2010 !

22 december 2009

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Klimaatonderzoek