Klimaatschuld: $ 12.000 per Amerikaan

Wie moet er betalen voor aanpassen aan en voorkomen van klimaatverandering, ook in arme landen? Een nieuw onderzoek in het tijdschrift Nature Climate Change kijkt daarvoor naar de historische CO2-uitstoot van individuele landen. De factuur van de atmosfeer voor de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2013 is volgens de studie $ 12.000 per Amerikaan.

Door Daniëlle van Gils

In het artikel kijkt H. Damon Matthews van de Concordia University in Montreal naar de historische CO2-uitstoot van landen. Volgens hem is dat een eerlijke manier om klimaatfinanciering wereldwijd van de grond te krijgen. Hij keek naar welke landen meer dan hun vastgestelde quotum (uit 1990) hebben uitgestoten. De Verenigde Staten hebben 100,3 miljard ton CO2 extra uitgestoten, ongeveer 300 ton per persoon. Matthews pakt vervolgens de sociale waarde van een ton CO2 van het Amerikaanse Environmetal Protection Agency (EPA) erbij: die is $ 40. Daarmee komt de klimaatschuld per Amerikaan op $ 12.000. In de sociale waarde van een ton CO2-uitstoot zijn zowel direct als indirecte kosten voor het klimaat meegenomen. Milieu-economen zijn er nog niet over uit hoe die kosten het beste te berekenen zijn. Andere onderzoeken laten bijvoorbeeld $ 220 per ton CO2-uitstoot zien, waarmee de klimaatschuld hoger uitvalt.

Het kan een eerlijke berekening zijn om aan klimaatfinanciering te komen. Toch is de kans dat het op de klimaattop in Parijs naar voren komt, klein. “Landen zullen geen verdeling van verantwoordelijkheden op basis van deze metingen accepteren, hoewel het een van de eerlijkste is”, zegt Robyn Eckersley van de University of Melbourne in Australië bij New Scientist. Volgens haar zal elk land een berekening naar voren brengen die de kosten voor dat land zo laag mogelijk houden. Ondertussen moeten industriële landen nog steeds uitmaken hoe ze de jaarlijkse $ 100 miljard in het Green Climate Fund in 2020 gaan financieren. De teller staat nu op een tiende ervan.

Literatuur
Matthews, H. Damon (2015) Quantifying historical carbon and climate debts among nations. Nature Climate Change

Bronnen
You owe the world $12,000 for burning all those fossil fuels - Clayton Aldern. Grist
Everyone in the US and Australia owes $12,000 in CO2 emissions - Michael Slezak. New Scientist

24 september 2015