Klimaat verandert Afrika

Africa: Atlas of our Changing Environment

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. De nieuwe publicatie Africa: Atlas of our Changing Environment brengt indrukwekkend in beeld wat de gevolgen zijn van klimaatverandering op het milieu voor een continent als Afrika.

De Atlas brengt 104 locaties in alle landen van Afrika in beeld. Met behulp van 316 satellietbeelden (historisch en recent), 319 grondopnames, 151 kaarten en veel ander grafisch materiaal wordt een visueel beeld geschetst van de veranderingen die zich de afgelopen decennia hebben voltrokken.

Naast de negatieve impact op milieu tonen de waarnemingen ook de bijdrage aan van Afrikaanse landen in de United Nations Millennium (MDG7) doelen. De Atlas wil vooral een bijdrage leveren aan de kennis en het bewustzijn over klimaatverandering ter stimulering van beleid op gebied van adaptatie en mitigatie.

Deze UNEP publicatie brengt de milieusituatie in dit Afrikaanse continent op een indrukwekkende wijze in beeld en is een must voor iedereen die zich professioneel of persoonlijk betrokken voelt bij de toekomst van Afrika.

De volgende vragen komen in de Atlas aan bod:
. Hoe is de huidige situatie van het milieu in Africa en wat zijn de toekomstverwachtingen?
. Welke grensoverschrijdende issues spelen er en welke internationale samenwerking vraagt dit?
. Wat zijn de belangrijkste milieukwesties per land?
. Welke voortgang is er geboekt bij het behalen van de MDG7-doelen?
. Hoe is de wetenschappelijke onderbouwing van de gesignaleerde veranderingen?
. Op welke locaties zijn early warning situaties waargenomen?

Deze Atlas is een coproductie van verschillende Afrikaanse organisaties en de United States en is op 10 juni gepresenteerd tijdens de African Ministerial Conference on the Environment (AMCEN) in Johannesburg.

Meer informatie
www.na.unep.net/AfricaAtlas of www.earthprint.com

19 augustus 2008

Domein: Klimaatonderzoek