Klimaat heeft flinke impact op Indianen

Noord-Amerikaanse Indiaanse volken worden onevenredig getroffen door de gevolgen van klimaatverandering, volgens een studie van de National Wildlife Federation. De band van de stammen met de natuur is hecht; ze zijn meer dan anderen afhankelijk van de natuur in hun directe leef-omgeving. Maar die natuur is ook bijzonder gevoelig voor droogte, overstromingen en andere weersextremen.

Door Daniëlle van Gils

In Shishmaref, een dorp van de Inupiat op een eiland van Alaska ten noorden van de Beringstraat, verdwijnt de levenswijze van de inwoners langzaam. Hogere temperaturen, een stijgende zee, een afname van het aantal zeedieren om op te jaren en kusterosie door klimaatverandering liggen daar ten grondslag aan. "De hoge afhankelijkheid van de stammen van hun land en natuurlijk bronnen om hun economie, cultuur en spiritualiteit te behouden, de relatieve zwakke staat van hun infrastructuur en de grote behoefte voor financiële en technische middelen om te herstellen van zulk soort rampen dragen bij aan de onevenredige impact op stammen", geeft het rapport aan.

Verwoesting van leefgebied

"Extreme weersomstandigheden kunnen verwoestend zijn voor de stammen; veel van hebben hebben al te maken met een tekort aan middelen", vertelt Amanda Staudt, wetenschapper bij de National Wildlife Federation.

In het eerste halfjaar van 2011 zijn er 8 weers- en klimaatrampen geweest, waaronder een overstroming van de Missouri-rivier bij het leefgebied van de Crow-stam en bosbranden in juni in Arizona bij het leefgebied van de White Mountain Apache-stam. Staudt waarschuwt dat dit soort rampen vaker gaan optreden, en specifieke uitdagingen voor de Indianenstammen vormen.

"Het herstel na uitval van elektriciteit door stormen, lange droogtes en overstromingen gaat moeizaam, zeker voor mensen die sterk afhankelijk van het land zijn en beperkte economische middelen hebben", vertelt Garrit Voggesser, senior manager bij de National Wildlife Tribal Land Program.

Verkassen of aanpassen

In totaal zijn er 565 erkende Indianenstammen; 3,2 miljoen inwoners van de VS zijn Indianen, zon 1 % van de totale bevolking van de VS. De werkeloosheid loopt in vele stammen op tot 45%; veel Indianen leven onder de armoedegrens.

Gedurende eeuwen zijn Indianen omgegaan met kleine veranderingen in het klimaat (hoewel nooit zo heftig als tegenwoordig) door zich te verplaatsen. Maar nu leven veel Indianen binnen grenzen van reservaten, waardoor ze niet de vrijheid hebben om te verkassen om de gevolgen van klimaat-verandering te ontvluchten. In veel reservaten gaat het nu om aanpassen aan klimaatverandering in plaats van de gevolgen ontvluchten.

11 augustus 2011

Citaten en bron: National WildLife Federation - "Climate Change Hurts Indian Tribes Disproportionately, Report Finds"

Foto: Beau Brewer

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.