Klimaat bungelt onder aan prioriteitenlijst kiezer

Helft Nederlanders wil wel vasthouden aan CO2-doelstelling 

De ambivalentie van mensen ten opzichte van het veranderende klimaat is eens te meer duidelijk geworden uit een peiling van TNS NIPO in opdracht van de Volkskrant. Kiezers willen bijvoorbeeld wel dat de politiek maatregelen neemt om CO2-uitstoot te verminderen, maar zijn niet bereid daar zelf aan bij te dragen.

Het kabinet Balkenende IV sprak begin 2007 af om de uitstoot van kooldioxide in 2020 in te perken met 30 procent ten opzichte van het niveau in 1990. De helft van de Nederlanders vindt dat een volgend kabinet vast moet houden aan deze ambitieuze klimaatdoelstelling. 

Economie weegt zwaarder
Het thema natuur en milieu wordt dus urgent gevonden door kiezers, maar als ze een keuze moeten maken laten ze economische themas zwaarder wegen. Opnieuw gaan de verkiezingen daardoor over zorg, sociale zekerheid en economie. Het thema milieu doet relatief weinig: 22 procent van de kiezers laat het meewegen, maar voor slechts 3 procent van de mensen is het een doorslaggevend stemmotief, zo concluseerde TNS NIPO. Voor GroenLinks-stemmers is milieu vaker doorslaggevend (22%), maar zelfs voor hen is bijvoorbeeld sociale zekerheid (36%) belangrijker.  

Thema's die doorslaggevend zijn in stemgedrag in percentages:

 

                                                          Oktober 2006        Mei 2010

Economie                                                            18                 20
Gezondheidszorg en welzijn                                  18                 19
Sociale zekerheid                                                 21                 15
Criminaliteit en terrorisme                                        8                10
Integratie moslims en allochtonen                            4                  6
Ethische kwesties                                                  9                  7
Onderwijs                                                               4                 5
Overheidsdienstverlening                                         5                  4
Milieu                                                                    2                  3

De economische crisis telt bij het electoraat veel zwaarder dan de klimaatcrisis. Meer dan de helft van de ondervraagden onderschrijft in het onderzoek de stelling dat het bestrijden van de economische crisis belangrijker is dan het aanpakken van de klimaatcrisis. Vier op de tien stemmers denken dat de politiek de menselijke rol bij de opwarming onderschat. Kiezers willen wel de uitstoot van CO2 reduceren, maar zijn niet bereid daarvoor te betalen. 40 procent van de ondervraagden vindt dat het geld dat daarmee gemoeid is beter aan andere zaken besteed kan worden. Slechts 22 procent is bereid boter bij de vis te doen, en wil andere doelen ondergeschikt maken aan CO2-reductie.

 Het feit dat de economie zo'n centrale plaats inneemt in de overwegingen van kiezers, is in het voordeel van VVD en PvdA, aangezien deze twee partijen zich nadrukkelijk tegenover elkaar plaatsen op de sociaal-economische links-rechtsschaal. De PvdA staat nu op 29 zetels, de VVD steeg van 25 naar 30 zetels.

12 mei 2010